Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metody i techniki sondażowych badań opinii

Mirosław Szreder
ISBN: 978-83-208-1843-7
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
61.90
Zapytaj

Badania opinii publicznej są ważnym źródłem informacji dla producentów, dystrybutorów, polityków, dlatego w życiu gospodarczym szybko rośnie znaczenie sondaży. Coraz więcej bowiem decyzji finansowych czy inwestycyjnych uwzględnia wskaźniki nastrojów zarówno producentów, jak i konsumentów. W książce zostały przedstawione: organizacja badań sondażowych opinii, stosowane w tych badaniach metody i techniki, najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania. Książkę uzupełniają przykłady projektowania i organizacji badań sondażowych.
Książka jest przeznaczona dla studentów: zarządzania, marketingu, socjologii, psychologii społecznej, dziennikarstwa, a także osób profesjonalnie zajmujących się badaniami opinii publicznej.

Wprowadzenie


Rozdział 1. Cele i zakres badań opinii
1.1. Cele badania opinii
1.2. Sondaże w społeczeństwie demokratycznym
1.2.1. Zwolennicy sondaży
1.2.2. Przeciwnicy sondaży
1.3. Zakres i rodzaje badań opinii


Rozdział 2. Proces projektowania badania opinii
2.1. Etapy projektowania badania opinii
2.2. Określenie celów badawczych
2.3. Zdefiniowanie populacji
2.4. Sporządzenie operatu losowania
2.4.1. Wykaz rejonów statystycznych i obwodów spisowych (rejestr terytorialny)
2.4.2. Rejestr urzędowy PESEL
2.4.3. Rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON
2.5. Wybór techniki pobierania próby


Rozdział 3. Charakterystyka technik wyboru próby
3.1. Nieprobabilistyczne techniki wyboru próby
3.1.1. Wybór przypadkowy (według wygody)
3.1.2. Wybór celowy
3.1.3. Wybór kwotowy
3.1.4. Wybór próby metodą kuli śnieżnej
3.2. Losowy wybór próby
3.2.1. Definicja losowego wyboru próby
3.2.2. Generatory liczb losowych
3.2.3. Losowanie proste indywidualne
3.2.4. Losowanie systematyczne
3.2.5. Losowanie warstwowe
3.2.6. Losowanie zespołowe i wielostopniowe


Aneks 1. Prawdopodobieństwo i jego interpretacje
Aneks 2. Procedura wyboru próby - sukcesy Instytutu Gallupa


Rozdział 4. Liczebność próby respondentów w badaniach opinii
4.1. Problemy określania liczebności próby w nieprobabilistycznych technikach jej wyboru
4.2. Ustalanie wielkości próby w badaniach reprezentacyjnych
4.2.1. Czynniki określające wielkość próby
4.2.2. Minimalna liczebność próby w losowaniu prostym indywidualnym
4.2.3. Liczebność i alokacja próby w losowaniu warstwowym
4.2.4. Liczebności jednostek w próbie w losowaniu zespołowym
4.3. Problemy niewystarczającej liczebności próby
4.4. Informacje spoza próby w konstrukcji prognozy wyborczej


Rozdział 5. Metody obserwacji statystycznej
5.1. Czym są metody obserwacji statystycznej?
5.2. Wpływ kwestionariusza na odpowiedzi respondenta
5.2.1. Model behawiorystyczny
5.2.2. Model kontekstowy
5.2.3. Model poznawczy
5.3. Pytania otwarte i zamknięte w kwestionariuszu
5.4. Charakterystyka metod pomiaru sondażowego (obserwacji statystycznej)
5.4.1. Klasyfikacja metod pomiaru
5.4.2. Wywiad osobisty
5.4.3. Wywiad telefoniczny
5.4.4. Ankieta pocztowa
5.4.5. Ankieta internetowa
5.4.6. Samospis kontrolowany


Rozdział 6. Błędy w badaniach sondażowych opinii
6.1. Błędy losowe i nielosowe
6.2. Źródła i znaczenie błędów nielosowych
6.3. Konsekwencje braków odpowiedzi

Rozdział 7. Wybrane metody wnioskowania statystycznego o opiniach badanej populacji

7.1. Estymacja punktowa i przedziałowa
7.1.1. Metody estymacji punktowej i przedziałowej
7.1.2. Estymacja średniej arytmetycznej
7.1.3. Estymacja wskaźnika struktury (proporcji)
7.2. Weryfikacja hipotez
7.2.1. Istota testowania hipotez
7.2.2. Testowanie hipotez parametrycznych w badaniach opinii
7.2.3. Testy nieparametryczne i ich zastosowania w badaniach opinii


Rozdział 8. Przykłady projektowania i organizacji badań sondażowych
8.1. Badanie ustawicznego szkolenia zawodowego pracowników
8.1.1. Definicje kategorii i pojęć
8.1.2. Plan próbkowania
8.1.3. Kwestionariusz badania
8.1.4. Zasady imputacji brakujących danych
8.2. Badanie postaw młodzieży wobec reklamy społecznej
8.2.1. Cele badania
8.2.2. Konstrukcja kwestionariusza
8.2.3. Wybór próby
8.2.4. Charakterystyka wyników badania


Aneks. Kwestionariusz badania CVTS2 w Polsce


Załącznik


Tablice liczb losowych


Bibliografia

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł