Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe

Agnieszka Izabela Baruk
ISBN: 978-83-208-2285-4
Liczba stron: 272
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Prezentowana książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. Trzy początkowe rozdziały stanowią część teoretyczną. W rozdziale pierwszym omówiono genezę prosumpcji i jej istotę. Wskazano na duże rozbieżności w jej defniowaniu przez różnych badaczy, proponując własną autorską defnicję tego pojęcia. Rozdział drugi poświęcony jest prosumpcji jako złożonemu zachowaniu rynkowemu. Przedstawiono ją również w ujęciu procesowym. Omówiono cechy prosumenta jako aktywnego uczestnika rynku i marketingowego partnera oferentów. W rozdziale trzecim przedstawiono natomiast prosumpcję w ujęciu czterowymiarowym, przyjmując, że ma ona wymiar innowacyjny, relacyjny, wizerunkowy i etnocentryczny. Dwa kolejne rozdziały tworzą empiryczną część opracowania, w której na podstawie wyników badań pierwotnych dokonano empirycznej weryfikacji założeń przyjętych na podstawie wyników poznawczo-krytycznej analizy literatury przedmiotu. Podsumowaniem dokonanych analiz jest opracowany przez autorkę finalny model prosumpcji. Prof. zw. dr hab. Aniela Styś

Spis treści

 

Wstęp

 

1 Specyfika prosumpcji i jej rynkowa rola
1.1. Geneza i istota prosumpcji
1.2. Cele i funkcje prosumpcji
1.3. Determinanty prosumpcji
1.4. Typy prosumpcji

 

2 Prosumpcja jako zachowanie rynkowe
2.1. Zachowania rynkowe i ich specyfika
2.2. Modele zachowań rynkowych a prosumpcja
2.3. Etapy procesu zachowań rynkowych a prosumpcja
2.4. Prosument jako aktywny nabywca

 

3 Wymiary zachowań prosumpcyjnych w ujęciu teoretycznym
3.1. Wymiar innowacyjny
3.2. Wymiar relacyjny
3.3. Wymiar wizerunkowy
3.4. Wymiar etnocentryczny
3.5. Model koncepcyjny zachowań prosumpcyjnych

 

4 Zakres i specyfika aktywności prosumpcyjnej respondentów
4.1. Metodyka badań pierwotnych
4.2. Poziom wiedzy respondentów na temat prosumpcji
4.3. Potencjał prosumpcyjny respondentów
4.4. Zakres zachowań prosumpcyjnych respondentów
4.5. Determinanty zachowań prosumpcyjnych respondentów

 

5 Wymiary zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.1. Innowacyjny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.2. Relacyjny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.3. Wizerunkowy wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.4. Etnocentryczny wymiar zachowań prosumpcyjnych respondentów
5.5. Model empiryczny zachowań prosumpcyjnych

 

Zakończenie

 

Bibliografia

 

Spis tabel

 

Spis rysunków

Agnieszka Izabela Baruk
Agnieszka Izabela Baruk

Dr hab., profesor Politechniki Łódzkiej. Pracownik Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Zakładu Innowacji i Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Autorka około 470 publikacji naukowych, które dotyczą problematyki marketingu transakcyjnego i marketingu personalnego oraz ich wzajemnych zależności.

Jej naukowe zainteresowania są związane z obszarem szeroko rozumianego zarządzania marketingowego, zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów systemu społecznego organizacji oraz ich roli w budowaniu pozycji rynkowej i kształtowaniu wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku jako oferenta.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł