Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wykorzystanie beaconów w komunikacji marketingowej

Maria Bajak
ISBN: 978-83-208-2463-6
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90 zł
42.42
liczba egzemplarzy:
Współczesny konsument za sprawą technologii cyfrowych podczas zakupów coraz częściej balansuje na granicy świata rzeczywistego i wirtualnego. Otoczony wszechobecną nowoczesnością oczekuje atrakcyjnych i wyróżniających się komunikatów marketingowych. Angażujący dialog z marką mogą wspierać między innymi rozwiązania z obszaru internetu rzeczy. Jako jedną z perspektywicznych technologii wskazać można beacony, które pełnią funkcję punktów kontaktowych konsumenta z marką. Urządzenia te lokalizują użytkownika w przestrzeni i przesyłają mu pakiet spersonalizowanych informacji, wspierając go na ścieżce zakupowej. Umożliwiają realizację wielowymiarowych kampanii marketingowych opartych na tworzeniu indywidualnej relacji z odbiorcą.
 
Książka przedstawia beacony jako technologię z obszaru internetu rzeczy w kontekście ich wykorzystania w komunikacji marketingowej.  Można z niej dowiedzieć się między innymi:
jakie możliwości prezentują beacony w obszarze komunikacji marketingowej,
jakie oczekiwania mają konsumenci wobec tej technologii,
w jaki sposób te sensory mogą wspierać działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i wyrównywania szans,
jakie są główne niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem beaconów w przedsiębiorstwie,
jakie jest miejsce tych urządzeń w systemie komunikacji marketingowej.
 
Książka stanowi wprowadzenie do dalszej dyskusji na temat znaczenia technologii cyfrowych w biznesie oraz możliwości ich wykorzystania do kształtowania relacji z konsumentem.

Wstęp

Rozdział 1. Rola komunikacji marketingowej pomiędzy przedsiębiorstwem

a konsumentem

1.1. Komunikacja marketingowa – znaczenie i funkcje

1.2. Narzędzia komunikacji marketingowej

1.3. Komunikacja marketingowa jako system zintegrowanych działań

1.4. Nowoczesne formy komunikacji marketingowej

Rozdział 2. Beacony jako narzędzie komunikacji marketingowej

2.1. Beacony jako element koncepcji internetu rzeczy

2.2. Możliwości i uwarunkowania implementacji beaconów w przedsiębiorstwie

2.3. Miejsce beaconów w systemie komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa

2.4. Funkcje beaconów w komunikacji marketingowej

Rozdział 3. Beacony w komunikacji marketingowej – kluczowe szanse

i zagrożenia

3.1. Beacony w biznesie społecznie odpowiedzialnym

3.1.1. Miejsce pracy

3.1.2. Rynek

3.1.3. Społeczeństwo

3.1.4. Środowisko naturalne

3.2. Komunikacja marketingowa równych szans a beacony

3.3. Cyberprzestępczość a beacony

3.4. Beacony jako narzędzie inwigilacji

3.5. Pozostałe uwarunkowania wykorzystania beaconów

Rozdział 4. Przedmiot, metodyka i zakres badań własnych

4.1. Cele badań i pytania badawcze

4.2. Metodyka zrealizowanych badań

4.2.1. Badanie o charakterze ilościowym

4.2.2. Badanie o charakterze jakościowym

4.3. Charakterystyka próby badawczej

4.3.1. Badanie o charakterze ilościowym w grupie konsumentów

4.3.2. Badanie o charakterze jakościowym w grupie instytucji

Rozdział 5. Badanie opinii społecznej na temat wykorzystania beaconów

w komunikacji marketingowej

5.1. Opinie respondentów dotyczące nowych technologii w świetle wyników badań

5.1.1. Badanie o charakterze ilościowym w grupie konsumentów

5.1.2. Badanie o charakterze jakościowym w grupie instytucji

5.2. Komunikacja marketingowa z wykorzystaniem beaconów

5.2.1. Badanie o charakterze ilościowym w grupie konsumentów

5.2.2. Badanie o charakterze jakościowym w grupie instytucji

5.3. Atrakcyjność rozwiązań opartych na beaconach

5.3.1. Badanie o charakterze ilościowym w grupie konsumentów

5.3.2. Badanie o charakterze jakościowym w grupie instytucji

5.4. Rekomendacje na podstawie badań

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Słowniczek najważniejszych pojęć

Maria Bajak
Maria Bajak

Mgr Maria Bajak – asystentka w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w firmie z branży IT, gdzie miała praktyczną styczność z projektami dotyczącymi technologii cyfrowych w biznesie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki wykorzystania nowych technologii w marketingu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Swoje badania prezentowała na wielu konferencjach naukowych, między innymi na Uniwersytecie Oksfordzkim. Za działalność naukową w trakcie studiów magisterskich została wyróżniona tytułem finalistki konkursu Studencki Nobel w 2020 r.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł