Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski
ISBN: 978-83-208-2069-0
eISBN: 978-83-208-2336-3
Liczba stron: 324
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
54.90
liczba egzemplarzy:
Kup na wyczerpane.pl

Podręcznik zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, które są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Autorzy omówili w nim między innymi strukturę funkcjonalną sterowania numerycznego i automatycznej regulacji, tworzenie i transmisję sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizację techniczną zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, podstawy projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne w ujęciu mechatronicznym, typowe układy automatycznego systemu wytwórczego, efekty oraz skutki automatyzacji i robotyzacji, a także kierunki rozwoju systemów elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
1.1. Proces produkcyjny
1.2. Definicje podstawowych pojęć
1.3. Zakres automatyzacji i robotyzacji
1.4. Stopień automatyzacji i podatność procesu na automatyzację
1.5. Rozwój automatyzacji
1.6. Systemy wytwórcze jako systemy mechatroniczne
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Struktura funkcjonalna sterowania numerycznego i automatycznej regulacji
2.1. Proces produkcyjny a sposób sterowania maszynami, robotami i złożonymi strukturami technologicznymi
2.2. Struktura układu sterowania automatycznego: układ otwarty i układ zamknięty
2.3. Podstawy sterowania cyfrowego
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Sterowanie cyfrowe: struktura blokowa, pętle sprzężenia zwrotnego w układach
2.3.3. Obrabiarkowe i robotowe sterowanie typu NC, CNC i bezpośrednie DNC
2.3.4. Sterowanie numeryczne obrabiarkowe: punktowe, odcinkowe i ciągłe
2.3.5. Sterowanie numeryczne robotowe: punktowe PTP i ciągłe CP
2.3.6. Klasyfikacja układów sterujących
2.3.7. Układy automatycznego nadzoru i diagnostyki
2.4. Proces produkcyjny jako obiekt regulacji
2.4.1. Obiekt regulacji i jego otoczenie
2.4.2. Złożoność systemowa procesu przemysłowego i jego struktura hierarchiczna
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Sygnały w ciągłych i dyskretnych układach automatyki
3.1. Obserwowalność systemu technologicznego — dyskretność i ciągłość procesu technologicznego
3.2. Sygnał jako podstawowy nośnik informacji w układach sterowania
3.3. Transmisja informacji w układach automatycznego sterowania procesami technologicznymi
3.3.1. Położenie jako wartość zadana układu sterowania
3.3.2. Tworzenie informacji o położeniu
3.3.3. Regulacja położenia i jego wielkości charakterystyczne — serwonapędy maszyn i robotów
3.3.4. Źródła sygnałów w układach sterowania i regulacji — czujniki i diagnostyka procesu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Techniczne możliwości systemów automatyzacji
4.1. Techniczna realizacja napędu i sterowania układów automatyzacji procesów produkcyjnych
4.2. Elementy napędowe maszyn technologicznych i manipulacyjnych
4.2.1. Elementy elektryczne
4.2.2. Elementy pneumatyczne
4.2.3. Elementy hydrauliczne
4.3. Elementy przetwarzania informacji i elementy sterujące
4.4. Pneumatyczne i hydrauliczne zespoły zasilania
4.5. Charakterystyka napędów, możliwości i zakres ich stosowania
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Struktura i funkcje zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
5.1. Struktura układu sterowania
5.2. Podstawy projektowania układów automatyzujących procesy produkcyjne
5.3. Podstawy układów cyfrowych
5.3.1. Algebra dwuwartościowa
5.3.2. Funkcje przełączające
5.3.3. Metody minimalizacji funkcji przełączających
5.3.4. Sposoby realizacji funkcji przełączających
5.4. Struktura układów automatyzujących
5.4.1. Klasyfikacja układów
5.4.2. Układy kombinacyjne i sekwencyjne
5.4.3. Synteza blokowa
5.5. Synteza układu cyfrowego
5.5.1. Synteza abstrakcyjna układu cyfrowego
5.5.2. Synteza strukturalna
5.5.3. Synteza techniczna
5.6. Realizacja sterowania z zastosowaniem sterowników PLC
5.6.1. Podział i budowa sterowników PLC
5.6.2. Rodzaje i zadania modułów sprzętowych
5.6.3. Realizacja programu i dobór sterownika
5.7. Algorytmizacja procesów — modelowanie
5.7.1. Algorytm procesu
5.7.2. Modelowanie procedur sterowania dyskretnych procesów przemysłowych
5.8. Podstawy programowania sterowników PLC
5.8.1. Języki programowania
5.8.2. Struktura języka programowania
5.8.3. Instrukcje, rozkazy i zmienne języka programowania
5.8.4. Programowanie zależności funkcyjnych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Typowe układy automatycznego systemu wytwórczego
6.1. Podsystem maszyn i urządzeń
6.1.1. Urządzenia obróbcze
6.1.2. Zespoły i podsystemy nowoczesnego centrum frezarskiego CNC
6.2. Podsystemy transportu
6.2.1. Rodzaje systemów transportowych przystanowiskowych (obrabiarkowych) i wydziałowych
6.2.2. Środki transportowe
6.2.3. Pozycjonery
6.3. Podsystem magazynowania
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Magazyny narzędzi, wyrobów i surowców
6.3.3. Systemy magazynowe (stanowiskowe, wydziałowe) i magazynowe środki transportowe
6.4. Podsystem manipulacji i orientowania
6.4.1. Wprowadzenie
6.4.2. Zmieniacze palet i narzędzi
6.4.3. Manipulatory i roboty przemysłowe
6.5. Podsystem mocowania i wykonawczy
6.6. Podsystem kontroli i diagnostyki
6.7. Podsystem sterowania
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Elastyczność systemów automatycznych
7.1. Elastyczność w systemach produkcyjnych
7.1.1. Pojęcie i elementy elastycznego systemu produkcyjnego
7.1.2. Elastyczny moduł produkcyjny
7.1.3. Elastyczne gniazdo produkcyjne
7.1.4. Elastyczna linia produkcyjna
7.1.5. Elastyczne sieci produkcyjne
7.1.6. Elastyczne systemy montażowe
7.2. Rodzaje elastyczności
7.2.1. Elastyczność technologiczna
7.2.2. Elastyczność organizacyjna
7.2.3. Elastyczność produkcyjna
7.3. Wybór stopnia automatyzacji i robotyzacji
7.4. System planowania i sterowania w elastycznych systemach produkcyjnych
7.4.1. Hierarchiczny system planowania i sterowania produkcją
7.4.2. Rozproszony system sterowania produkcją
7.5. Niezawodność i eksploatacja systemów automatycznych i zrobotyzowanych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Efekty oraz skutki automatyzacji i robotyzacji
8.1. Skutki organizacyjne
8.2. Skutki społeczne
8.3. Skutki ekonomiczne
Pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Nowe tendencje w automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych
9.1. Przyszłość elementów oraz zespołów wykonawczych, pomiarowych i sterujących
9.2. Zaawansowane algorytmy sterowania
9.3. Sieci przemysłowe sygnałowe i informatyczne
Pytania kontrolne

 

Bibliografia

 

Indeks

Gabriel Kost

Prof. dr hab. inż. Gabriel Kost - profesor w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki  Śląskiej w Gliwicach. W swoich pracach koncentruje się na zagadnieniach automatyzacji procesów technologicznych, a w szczególności na problemach robotyzacji, zintegrowanego sterowania systemami technologicznymi i mechatronicznymi układami wielonapędowymi, a także na problemach związanych z modelowaniem systemów produkcyjnych i programowaniem off-line robotów przemysłowych oraz planowaniem ich zadań. Jest autorem i współautorem kilkunastu podręczników akademickich i monografii z zakresu automatycznego sterowania i programowania robotów przemysłowych.

Piotr Łebkowski

Dr hab. inż. Piotr Łebkowski jest profesorem nadzwyczajnym i dziekanem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Specjalista w dziedzinie automatyki i robotyki. Główne obszary jego zainteresowania to także metody optymalizacji dyskretnej oraz badania operacyjne. Jest jednym z inicjatorów uznania inżynierii produkcji za dyscyplinę nauk technicznych. Członek i sekretarz Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkunastu podręczników i monografii naukowych dotyczących elastycznych systemów produkcyjnych i montażowych, projektowania układów przełączających, zarządzania w zintegrowanych systemach wytwórczych. Członek kilku redakcji czasopism naukowych, między innymi „Decision Making in Manufacturing and Services” oraz „Technologia i Automatyzacja Montażu”.

Łukasz Węsierski

Dr hab. inż. Łukasz N. Węsierski jest profesorem nadzwyczajnym i rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Były przewodniczący Rady Naukowej OBR Elementów i Układów Pneumatyki. Specjalizuje się w dziedzinie projektowania układów mechanizujących i automatyzujących procesy produkcyjne środkami pneumatyki. W jego pracach szczególną rolę odgrywa aplikacja informatyki i teorii automatów w analizie i syntezie systemów pneumatycznych. Autor oryginalnej metody syntezy pneumatycznych układów sterowania i wielu patentów dotyczących elementów pneumatycznych.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł