Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski
ISBN: 978-83-208-2069-0
eISBN: 978-83-208-2336-3
Pages: 324
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
12.00
number copies:
Buy on wyczerpane.pl

The manual includes systematic knowledge about automatization and robotization of manufacturing processes that are both evidences and determinants of modern economy. The Authors cover, among other things, functional structure of numerical control and automatic regulation, generation and transmission of information signals in systems of digital automatic regulation, technological implementation of automated manufacturing systems, fundaments of designing digital systems for automatization of objects and manufacturing processes in mechatronic approach, typical arrangements of an automatic manufacturing system, effects and outcomes of automatization and robotization, as well as directions of development of systems of flexible automatization of manufacturing processes.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
1.1. Proces produkcyjny
1.2. Definicje podstawowych pojęć
1.3. Zakres automatyzacji i robotyzacji
1.4. Stopień automatyzacji i podatność procesu na automatyzację
1.5. Rozwój automatyzacji
1.6. Systemy wytwórcze jako systemy mechatroniczne
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Struktura funkcjonalna sterowania numerycznego i automatycznej regulacji
2.1. Proces produkcyjny a sposób sterowania maszynami, robotami i złożonymi strukturami technologicznymi
2.2. Struktura układu sterowania automatycznego: układ otwarty i układ zamknięty
2.3. Podstawy sterowania cyfrowego
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Sterowanie cyfrowe: struktura blokowa, pętle sprzężenia zwrotnego w układach
2.3.3. Obrabiarkowe i robotowe sterowanie typu NC, CNC i bezpośrednie DNC
2.3.4. Sterowanie numeryczne obrabiarkowe: punktowe, odcinkowe i ciągłe
2.3.5. Sterowanie numeryczne robotowe: punktowe PTP i ciągłe CP
2.3.6. Klasyfikacja układów sterujących
2.3.7. Układy automatycznego nadzoru i diagnostyki
2.4. Proces produkcyjny jako obiekt regulacji
2.4.1. Obiekt regulacji i jego otoczenie
2.4.2. Złożoność systemowa procesu przemysłowego i jego struktura hierarchiczna
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Sygnały w ciągłych i dyskretnych układach automatyki
3.1. Obserwowalność systemu technologicznego — dyskretność i ciągłość procesu technologicznego
3.2. Sygnał jako podstawowy nośnik informacji w układach sterowania
3.3. Transmisja informacji w układach automatycznego sterowania procesami technologicznymi
3.3.1. Położenie jako wartość zadana układu sterowania
3.3.2. Tworzenie informacji o położeniu
3.3.3. Regulacja położenia i jego wielkości charakterystyczne — serwonapędy maszyn i robotów
3.3.4. Źródła sygnałów w układach sterowania i regulacji — czujniki i diagnostyka procesu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Techniczne możliwości systemów automatyzacji
4.1. Techniczna realizacja napędu i sterowania układów automatyzacji procesów produkcyjnych
4.2. Elementy napędowe maszyn technologicznych i manipulacyjnych
4.2.1. Elementy elektryczne
4.2.2. Elementy pneumatyczne
4.2.3. Elementy hydrauliczne
4.3. Elementy przetwarzania informacji i elementy sterujące
4.4. Pneumatyczne i hydrauliczne zespoły zasilania
4.5. Charakterystyka napędów, możliwości i zakres ich stosowania
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Struktura i funkcje zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
5.1. Struktura układu sterowania
5.2. Podstawy projektowania układów automatyzujących procesy produkcyjne
5.3. Podstawy układów cyfrowych
5.3.1. Algebra dwuwartościowa
5.3.2. Funkcje przełączające
5.3.3. Metody minimalizacji funkcji przełączających
5.3.4. Sposoby realizacji funkcji przełączających
5.4. Struktura układów automatyzujących
5.4.1. Klasyfikacja układów
5.4.2. Układy kombinacyjne i sekwencyjne
5.4.3. Synteza blokowa
5.5. Synteza układu cyfrowego
5.5.1. Synteza abstrakcyjna układu cyfrowego
5.5.2. Synteza strukturalna
5.5.3. Synteza techniczna
5.6. Realizacja sterowania z zastosowaniem sterowników PLC
5.6.1. Podział i budowa sterowników PLC
5.6.2. Rodzaje i zadania modułów sprzętowych
5.6.3. Realizacja programu i dobór sterownika
5.7. Algorytmizacja procesów — modelowanie
5.7.1. Algorytm procesu
5.7.2. Modelowanie procedur sterowania dyskretnych procesów przemysłowych
5.8. Podstawy programowania sterowników PLC
5.8.1. Języki programowania
5.8.2. Struktura języka programowania
5.8.3. Instrukcje, rozkazy i zmienne języka programowania
5.8.4. Programowanie zależności funkcyjnych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Typowe układy automatycznego systemu wytwórczego
6.1. Podsystem maszyn i urządzeń
6.1.1. Urządzenia obróbcze
6.1.2. Zespoły i podsystemy nowoczesnego centrum frezarskiego CNC
6.2. Podsystemy transportu
6.2.1. Rodzaje systemów transportowych przystanowiskowych (obrabiarkowych) i wydziałowych
6.2.2. Środki transportowe
6.2.3. Pozycjonery
6.3. Podsystem magazynowania
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Magazyny narzędzi, wyrobów i surowców
6.3.3. Systemy magazynowe (stanowiskowe, wydziałowe) i magazynowe środki transportowe
6.4. Podsystem manipulacji i orientowania
6.4.1. Wprowadzenie
6.4.2. Zmieniacze palet i narzędzi
6.4.3. Manipulatory i roboty przemysłowe
6.5. Podsystem mocowania i wykonawczy
6.6. Podsystem kontroli i diagnostyki
6.7. Podsystem sterowania
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Elastyczność systemów automatycznych
7.1. Elastyczność w systemach produkcyjnych
7.1.1. Pojęcie i elementy elastycznego systemu produkcyjnego
7.1.2. Elastyczny moduł produkcyjny
7.1.3. Elastyczne gniazdo produkcyjne
7.1.4. Elastyczna linia produkcyjna
7.1.5. Elastyczne sieci produkcyjne
7.1.6. Elastyczne systemy montażowe
7.2. Rodzaje elastyczności
7.2.1. Elastyczność technologiczna
7.2.2. Elastyczność organizacyjna
7.2.3. Elastyczność produkcyjna
7.3. Wybór stopnia automatyzacji i robotyzacji
7.4. System planowania i sterowania w elastycznych systemach produkcyjnych
7.4.1. Hierarchiczny system planowania i sterowania produkcją
7.4.2. Rozproszony system sterowania produkcją
7.5. Niezawodność i eksploatacja systemów automatycznych i zrobotyzowanych
Pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Efekty oraz skutki automatyzacji i robotyzacji
8.1. Skutki organizacyjne
8.2. Skutki społeczne
8.3. Skutki ekonomiczne
Pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Nowe tendencje w automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych
9.1. Przyszłość elementów oraz zespołów wykonawczych, pomiarowych i sterujących
9.2. Zaawansowane algorytmy sterowania
9.3. Sieci przemysłowe sygnałowe i informatyczne
Pytania kontrolne

 

Bibliografia

 

Indeks

Gabriel Kost

Gabriel Kost, PhD Dsc BEng, is an associate professor in the Institute of Technological Processes Automation and Integrated Implementation Systems in the Faculty of Mechanics and Technology, Silesia University of Technology, and the head of Institute of Automation and Robotization of Technological Processes. In his scientific and research work he has mainly focused on the issues of automation and robotization of technological processes, including the controlling of flexible robotized manufacturing systems. His particular interests relate to issues off-line programming of industrial robots, planning tasks for robots, and controlling complex mechatronic systems.

 

Piotr Łebkowski

Piotr Łebkowski, PhD Dsc BEng, is an associate professor and the Dean in the Faculty of Management, AGH University of Science and Technology in Cracow. Expert in the area of automation and robotics. Main fields of his interests also include methods of discrete optimization and operational research. One of the initiators of acknowledging production engineering as a discipline of technological sciences. Member and secretary of the Committee for Production Engineering, PAN (Polish Academy of Sciences). Author of over a dozen manuals and scientific monographs concerning flexible manufacturing and assembly systems, designing of switch systems, management in integrated manufacturing systems. Member of several editorial boards of scientific magazines, including “Decision Making in Manufacturing and Services” and “Technologia i Automatyzacja Montażu”.

Łukasz Węsierski

Łukasz N. Węsierski, PhD Dsc BEng, is an associate professor and Rector of the National East European University of Przemysl. Former president of the Scientific Board of the R&D center of Pneumatics Elements and Systems. Specialized in the area of designing systems for mechanizing automation of manufacturing processes with means of pneumatics. Typical of his works is particular role played by application of information technologies, and theory of automates in analysis and synthesis of pneumatic systems. Author of an original method of synthesis of pneumatic control systems and of many patents concerning pneumatic elements.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €