Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Jacek Domińczuk, Gabriel Kost, Piotr Łebkowski
ISBN: 978-83-208-2454-4
Rok wydania: październik 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II zmienione
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych oraz zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania. Przede wszystkim jednak rozwój ten przyczynił się do niezwykle intensywnego wykorzystania systemów komputerowych w planowaniu i sterowaniu produkcją. Wymagania współczesnego rynku, cechującego się zapotrzebowaniem na coraz większą liczbę różnych typów i wersji wyrobów, przy niezbędnym w takiej sytuacji znacznym skróceniu serii identycznych produktów oraz szybszej wymianie tych produktów na lepsze,  nowocześniejsze,  modniejsze,  wymusiły  powstanie  nowych  koncepcji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Dąży się w nich do osiągnięcia pełnej integracji wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.


Produkcja komputerowo zintegrowana, elastyczny system produkcyjny to terminy, które dotyczą coraz większej liczby zakładów produkcyjnych w wielu krajach świata, także w Polsce. Komputerowo zintegrowane podejście i zastosowanie metod zwiększających elastyczność procesów są szczególnie pożądane, bowiem 75% ogólnoświatowej produkcji wytwarzane jest w małych i średnich seriach produkcyjnych. Warunkiem koniecznym tej integracji są: pełna automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych. Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych oraz usługowych to podstawa nowoczesnej gospodarki.


Autorzy zdają sobie sprawę z tego, jak trudne jest przekazanie ogromu wiedzy z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjalistyczne piśmiennictwo obejmuje tysiące książek, artykułów i raportów naukowych. Automatyka i robotyka jest oddzielną dyscypliną w dziedzinie nauk technicznych, która korzysta z najnowszych osiągnięć wszystkich dziedzin nauki i techniki. Nie jest możliwe, aby pojedyncza osoba zaprojektowała złożony system, aby pojedyncza osoba była uniwersalnym specjalistą. Projektowanie procesu, samo wytwarzanie oraz sterowanie tym procesem wymagają ekspertów, którzy pracują w sposób zespołowy, interdyscyplinarny. Ekspert musi nie tylko być znawcą wąskiego zagadnienia, ale także mieć zdolności porozumiewania się z innymi specjalistami. Jego wiedza ogólna umożliwi mu wyjście poza wąskie zespoły na rzecz zespołów, w których prace mogą przebiegać współbieżnie. Dzięki temu ma miejsce działanie synergiczne, co oznacza, że łączny efekt działania zespołu specjalistów jest większy od sumy efektów ich działania oddzielnego.

Podręcznik ten umożliwi zapoznanie się z problemami współczesnej, elastycznej automatyzacji. Ambicją autorów nie jest przedstawienie zbioru wąskich zagadnień specjalistycznej wiedzy, lecz zaprezentowanie ogólnych tendencji panujących we współczesnej automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Całość materiału prezentowanego w podręczniku podzielono na 9 rozdziałów.

 

Jacek Domińczuk

Dr inż. Jacek Domińczuk jest adiunktem w Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej oraz adiunktem w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Głównym obszarem jego zainteresowań jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Jest autorem wielu rozwiązań technicznych służących automatyzacji procesów wytwórczych. W jego pracach szczególną rolę odgrywają zagadnienia związane z optymalizacją wydajności linii produkcyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jest autorem bądź współautorem 10 monografii i wielu publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Gabriel Kost

Dr hab. inż. Gabriel Kost jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz kierownikiem Zakładu Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych. W pracach naukowo-badawczych koncentruje się na zagadnieniach automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, w tym sterowania elastycznymi zrobotyzowanymi systemami produkcyjnymi. Jego szczególne zainteresowania dotyczą zagadnień programowania off-line robotów przemysłowych i planowania zadań robotów oraz sterowania złożonymi układami mechatronicznymi.

Piotr Łebkowski

Dr hab. inż. Piotr Łebkowski jest profesorem nadzwyczajnym i dziekanem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Specjalista w dziedzinie automatyki i robotyki. Główne obszary jego zainteresowania to także metody optymalizacji dyskretnej oraz badania operacyjne. Jest jednym z inicjatorów uznania inżynierii produkcji za dyscyplinę nauk technicznych. Członek i sekretarz Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkunastu podręczników i monografii naukowych dotyczących elastycznych systemów produkcyjnych i montażowych, projektowania układów przełączających, zarządzania w zintegrowanych systemach wytwórczych. Członek kilku redakcji czasopism naukowych, między innymi „Decision Making in Manufacturing and Services” oraz „Technologia i Automatyzacja Montażu”.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł