Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Jacek Domińczuk, Gabriel Kost, Piotr Łebkowski
ISBN: 978-83-208-2454-4
Pages: 354
Publication date: listopad 2021
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: B5
16.00
Ask about product

Dynamiczny rozwój techniki komputerowej oraz szybki postęp w zakresie technologii wytwarzania doprowadziły w ostatnim trzydziestoleciu do szerokiego za stosowania w przemyśle obrabiarek sterowanych numerycznie i robotów przemysłowych oraz zautomatyzowanych systemów transportu i magazynowania. Przede wszystkim jednak rozwój ten przyczynił się do niezwykle intensywnego wykorzystania systemów komputerowych w planowaniu i sterowaniu produkcją. Wymagania współczesnego rynku, cechującego się zapotrzebowaniem na coraz większą liczbę różnych typów i wersji wyrobów, przy niezbędnym w takiej sytuacji znacznym skróceniu serii identycznych produktów oraz szybszej wymianie tych produktów na lepsze,  nowocześniejsze,  modniejsze,  wymusiły  powstanie  nowych  koncepcji zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Dąży się w nich do osiągnięcia pełnej integracji wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.


Produkcja komputerowo zintegrowana, elastyczny system produkcyjny to terminy, które dotyczą coraz większej liczby zakładów produkcyjnych w wielu krajach świata, także w Polsce. Komputerowo zintegrowane podejście i zastosowanie metod zwiększających elastyczność procesów są szczególnie pożądane, bowiem 75% ogólnoświatowej produkcji wytwarzane jest w małych i średnich seriach produkcyjnych. Warunkiem koniecznym tej integracji są: pełna automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych. Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych oraz usługowych to podstawa nowoczesnej gospodarki.


Autorzy zdają sobie sprawę z tego, jak trudne jest przekazanie ogromu wiedzy z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjalistyczne piśmiennictwo obejmuje tysiące książek, artykułów i raportów naukowych. Automatyka i robotyka jest oddzielną dyscypliną w dziedzinie nauk technicznych, która korzysta z najnowszych osiągnięć wszystkich dziedzin nauki i techniki. Nie jest możliwe, aby pojedyncza osoba zaprojektowała złożony system, aby pojedyncza osoba była uniwersalnym specjalistą. Projektowanie procesu, samo wytwarzanie oraz sterowanie tym procesem wymagają ekspertów, którzy pracują w sposób zespołowy, interdyscyplinarny. Ekspert musi nie tylko być znawcą wąskiego zagadnienia, ale także mieć zdolności porozumiewania się z innymi specjalistami. Jego wiedza ogólna umożliwi mu wyjście poza wąskie zespoły na rzecz zespołów, w których prace mogą przebiegać współbieżnie. Dzięki temu ma miejsce działanie synergiczne, co oznacza, że łączny efekt działania zespołu specjalistów jest większy od sumy efektów ich działania oddzielnego.

Podręcznik ten umożliwi zapoznanie się z problemami współczesnej, elastycznej automatyzacji. Ambicją autorów nie jest przedstawienie zbioru wąskich zagadnień specjalistycznej wiedzy, lecz zaprezentowanie ogólnych tendencji panujących we współczesnej automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych. Całość materiału prezentowanego w podręczniku podzielono na 9 rozdziałów.

 

Jacek Domińczuk

Dr inż. Jacek Domińczuk jest adiunktem w Katedrze Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej oraz adiunktem w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Głównym obszarem jego zainteresowań jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Jest autorem wielu rozwiązań technicznych służących automatyzacji procesów wytwórczych. W jego pracach szczególną rolę odgrywają zagadnienia związane z optymalizacją wydajności linii produkcyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jest autorem bądź współautorem 10 monografii i wielu publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

Gabriel Kost

Gabriel Kost, PhD Dsc BEng, is an associate professor in the Institute of Technological Processes Automation and Integrated Implementation Systems in the Faculty of Mechanics and Technology, Silesia University of Technology, and the head of Institute of Automation and Robotization of Technological Processes. In his scientific and research work he has mainly focused on the issues of automation and robotization of technological processes, including the controlling of flexible robotized manufacturing systems. His particular interests relate to issues off-line programming of industrial robots, planning tasks for robots, and controlling complex mechatronic systems.

 

Piotr Łebkowski

Piotr Łebkowski, PhD Dsc BEng, is an associate professor and the Dean in the Faculty of Management, AGH University of Science and Technology in Cracow. Expert in the area of automation and robotics. Main fields of his interests also include methods of discrete optimization and operational research. One of the initiators of acknowledging production engineering as a discipline of technological sciences. Member and secretary of the Committee for Production Engineering, PAN (Polish Academy of Sciences). Author of over a dozen manuals and scientific monographs concerning flexible manufacturing and assembly systems, designing of switch systems, management in integrated manufacturing systems. Member of several editorial boards of scientific magazines, including “Decision Making in Manufacturing and Services” and “Technologia i Automatyzacja Montażu”.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €