Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 3

Redakcja naukowa Ryszard Knosala
ISBN: 978-83-208-2456-8
Liczba stron: 738
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: B5
99.90
Zapytaj

Niniejsza książka jest kontynuacją rozpoczętego dwa lata temu cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera 62 raporty z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2020 r. w siedmiu obszarach tematycznych: cyfryzacja produkcji i przedsiębiorstw, innowacyjność procesów i produktów, inżynieria procesów wytwarzania, inżynieria jakości produkcji i usług, zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi, efektywność i produktywność przedsiębiorstw oraz organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych. Zaprezentowane w książce prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje szerokiego grona wybitnych ekspertów. Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne wydanie książki zawiera mniejszą liczbę raportów, gdyż nie udało się przeprowadzić lub ukończyć wszystkich zaplanowanych badań. 

Książka jest przeznaczona dla dyplomantów, doktorantów oraz ludzi  nauki i przemysłu. Czwarta pozycja z tego cyklu ukaże się w drugim kwartale 2022 r. i będzie zawierała raporty z obecnie prowadzonych badań.

Rozdział 1. Cyfryzacja produkcji i przedsiębiorstw


Koncepcja realizacji zamkniętej pętli PLM na podstawie zintegrowanego środowiska systemowego 
Jan Duda, Sylwester Oleszek

Zarządzanie danymi informacyjnymi o produkcie w świetle zróżnicowanych potrzeb użytkowników 
Jan Duda, Sylwester Oleszek

Wpływ Industry 4.0 na współczesne rozwiązania stosowane w branży motoryzacyjnej (Automotive 4.0)
Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Tomasz Słowik

Stosowanie architektury komponentowo-modułowej systemów informatycznych w usprawnianiu zarządzania przedsiębiorstwem
Bożena Gajdzik, Stanisław Chmist, Piotr Staroń

Restrukturyzacja sektorowa przemysłów górniczego i hutniczego — retrospekcja zmian z perspektywy wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0
Bożena Gajdzik, Jolanta Kotelska

Ocena procesu i efektywności wdrożenia systemu do zarządzania powierzchnią magazynową — case study na przykładzie przedsiębiorstwa z branży meblarskiej
Adrianna Guzowska

Cyfrowa reprezentacja procesu technologicznego obróbki na podstawie rozszerzonego standardu STEP-NC w kontekście Przemysłu 4.0
Jacek Habel

Modelowanie i symulacja pracy linii produkcyjnej z zastosowaniem środowiska Matlab/MathWorks 
Michał Kachel, Krzysztof Kalinowski

Metody projektowania i normowania procesów pracy z uwzględnieniem czynnika ludzkiego na przykładzie MTM-UAS
Adrian Kampa, Dawid Konysz

Użyteczność systemów informatycznych — w aspekcie rozwiązań obejmujących testowanie i audyt oprogramowania
Joanna Lisok, Karolina Fijałkowska 

Analiza porównawcza funkcjonalności programów komputerowych wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Michał Pałęga 

Wdrażanie koncepcji Smart City na przykładzie miasta Częstochowa
Zbigniew Skuza, Laura Słotwińska

Zarządzanie danymi cyfrowymi z wykorzystaniem innowacyjnych technologii 
Andrzej Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak

Bibliografia

Rozdział 2. Innowacyjność procesów i produktów

Asymetria informacji — wybrane zagadnienia
Michał Andrzejewski, Mariusz Salwin

Kreatywność źródłem innowacyjności kierowników projektów IT — projekt badania
Anna Boratyńska-Sala, Monika Woźniak

Modyfikacja kształtu panewki endoprotezy w celu poprawy stabilności 
Wacław Gierulski, Bożena Kaczmarska

Rola systemu patentowego w kreowaniu innowacji 
Justyna Paulina Kacprzak

Innowacyjna panewka endoprotezy o zwiększonej stabilności — analiza potencjału komercjalizacyjnego 
Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski

Zastosowanie narzędzi tworzenia koncepcji innowacji w projektowaniu nowego wyrobu metodą Rozwinięcia Funkcji Jakości (QFD) 
Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie i innowacyjność polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 
Sabina Motyka

Potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych branż motoryzacyjnej i metalowej w obszarze prac badawczo-rozwojowych w kontekście Przemysłu 4.0 — wyniki badań ankietowych 
Marcin Topczak, Justyna Patalas-Maliszewska

Bibliografia 

Rozdział 3. Inżynieria procesów wytwarzania

Problematyka efektywności docierania maszynowego powierzchni płaskich i płasko-równoległych
Adam Barylski

Systemy określania lokalizacji wewnątrz pomieszczeń (RTLS) we wspomaganiu zarządzania produkcją — analiza wymagań i wstępne testy 
Grzegorz Ćwikła

Zastosowanie inżynierii odwrotnej w realizacji cyklu rozwoju wyrobu 
Cezary Grabowik, Dawid Stępień

Ograniczenia technologiczne procesu selektywnego spiekania laserowego 
Marcin Grabowski, Dominik Wyszyński, Wojciech Bizoń, Maria Marcinek

Stabilność właściwości materiałów polimerowych stosowanych w metodzie Fused Deposition Modelling 
Błażej Góralski

Produkcja blach grubych o ponadnormatywnych parametrach z wykorzystaniem technologii walcowania regulowanego i przyspieszonego chłodzenia 
Krzysztof Matyjaszczyk, Marcin Knapiński

Wyzwania organizacyjne związane z wdrażaniem systemów produkcyjnych wykorzystujących technologie przyrostowe 
Małgorzata Olender-Skóra

Analiza cieplno-mechaniczna niekonwencjonalnego procesu walcowania
Adam Płachta, Jacek Pawlicki

Pomiar i rozkład temperatury w wyrobach wytwarzanych metodą FDM
Bohdan Wojciechowski

Bibliografia 

Rozdział 4. Inżynieria jakości produkcji i usług

Scrum jako przykład koncepcji iteracyjnej wykorzystywanej w tworzeniu nowych produktów i usług oraz zarządzaniu projektami 
Piotr Arczewski, Mariusz Salwin

Synergia klastrów jako klucz do sukcesu Przemysłu 4.0 
Łukasz Dragun, Paulina Olszyńska

Opracowanie i wdrażanie narzędzia ciągłej poprawy jakości wyrobów w przedsiębiorstwie przemysłowym z branży kominkowej 
Dariusz Mindur

Metoda precyzyjnej identyfikacji przyczyn problemów jakościowych 
Dominika Siwiec, Andrzej Pacana

Karty kontrolne jako element nadzorowania stabilności procesu produkcyjnego 
Agnieszka Woźniak, Bernadeta Rajchel, Karol Deliowski

Zwinne zarządzanie projektami za pomocą ram postępowania Scrum — wybrane zagadnienia
Martyna Wybraniak-Kujawa, Mariusz Salwin

Bibliografia 

Rozdział 5. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi

Ilościowy i jakościowy dobór zasobów ludzkich w planowaniu produkcji na podstawie założonych obciążeń systemu produkcyjnego 
Barbara Balon , Krzysztof Kalinowski

Wpływ szkoleń teoretycznych na skuteczność wdrożenia narzędzi lean 
Paweł Chruściel

Strategie negocjacji budżetowych w administracji centralnej 
Andrzej Kozina

Kryteria i częstotliwość oceniania pracowników w przedsiębiorstwach sektora MŚP regionu małopolskiego 
Teresa Myjak

Praktyki zawodowe jako instrument kształtowania kompetencji przyszłych pracowników 
Teresa Myjak

Program TWI jako możliwość szkoleń w dobie Przemysłu 4.0 
Wioletta Ocieczek

Narzędzia informatyczne wspomagające ocenę ryzyka zawodowego 
Bernadeta Rajchel, Agnieszka Woźniak, Katarzyna Szymańska

Warunki rozwoju personalizacji produkcji w koncepcji Przemysłu 4.0 w świetle badań oczekiwań współczesnych konsumentów 
Sebastian Saniuk, Sandra Grabowska

Wariantowanie struktur kompetencji kadr zespołów projektowych 
Eryk Szwarc

Systemowe zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi w organizacjach 
Piotr Woźniak

Bibliografia 

Rozdział 6. Efektywność i produktywność przedsiębiorstw

Optymalizacja procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metody Taguchiego planowania eksperymentów 
Łukasz Byrdy, Dariusz Więcek

Analiza zastosowania KPI w strategicznej karcie wyników w kontekście efektywności operacyjnej 
Karolina Czerwińska, Andrzej Pacana

Problematyka szacowania kosztów jakości w branży motoryzacyjnej 
Ewa Golińska, Dariusz Plinta

Czystsza Produkcja w realizacji założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym — przykłady wdrożeń i efektów 
Małgorzata Hordyńska

Ocena ryzyka i niezawodności systemu produkcyjnego w procesie nakładania powłok antykorozyjnych i lakierniczych w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym 
Patryk Kocjan, Anna Burduk

Ocena efektywności wybranych procesów transportu drobnicowego 
Edmund Lorencowicz

Model hybrydowej kalkulacji kosztów wyrobów w warunkach jednostkowej i małoseryjnej produkcji 
Józef Matuszek, Dorota Więcek, Ewa Kaczmar-Kolny

Bibliografia 

Rozdział 7. Organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych

Harmonogramowanie w warunkach ograniczeń zasobowych dla projektów konkurujących
Magdalena Bączkowicz, Aleksander Gwiazda, Krzysztof Kalinowski

Koncepcja inteligentnego predyktywnego systemu doboru modelu planowania produkcji 
Jolanta Brzozowska, Łukasz Sobaszek, Arkadiusz Gola

Koncepcja metody harmonogramowania produkcji nierytmicznej realizowanej w modelu hybrydowym
Wojciech Danilczuk, Arkadiusz Gola

Zastosowanie algorytmów heurystycznych do sekwencjonowania produktów w wielowersyjnych liniach montażowych 
Damian Krenczyk

Kryterium kwalifikacji dostawcy środków produkcji w przemyśle maszyn rolniczych — koncept modelu badawczego 
Przemysław Niewiadomski

Kryterium kwalifikacji dostawcy środków produkcji w przemyśle maszyn rolniczych — ocena istotności wymagań 
Przemysław Niewiadomski

Wykorzystanie analizy przeżycia do identyfikacji niezgodności w procesie produkcyjnym 
Roksana Poloczek, Krzysztof Nowacki

Aplikacja wspomagająca analizę strat występujących w zleceniach produkcyjnych 
Łukasz Włodarczyk, Piotr Kotlarz, Izabela Rojek, Ewa Dostatni

Rebalansowanie linii montażowej rolet plisowanych jako sposób na zwiększenie efektywności procesu montażu 
Patryk Zwierzyński

Bibliografia

Indeks 

 

Redakcja naukowa Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy