Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 4

Redakcja naukowa Ryszard Knosala
ISBN: 978-83-208-2495-7
Liczba stron: 696
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: twarda
Format: B5
99.90 zł
84.92
Najniższa cena z 30 dni: 84.92
liczba egzemplarzy:

Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2021 r.  Zaprezentowane w książce prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje szerokiego grona wybitnych ekspertów.  

Książka jest przeznaczona dla dyplomantów, doktorantów oraz ludzi  nauki i przemysłu. 

Rozdział 1. Cyfryzacja produkcji i przedsiębiorstw 

Metoda oceny zaawansowania wdrożenia wybranych technologii Przemysłu 4.0 w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym 
Ewa Dostatni, Weronika Szeszycka, Izabela Rojek 

Digitalizacja procesu wdrażania i stosowania Lean Manufacturing na przykładzie metody pracy standaryzowanej 
Remigiusz Horbal, Zofia Maśluszczak 

Rolnictwo 4.0 – cyfrowe dylematy 
Edmund Lorencowicz

Zarządzanie produktami konfigurowalnymi w środowisku PLM 
Sylwester Oleszek

Wybrane zagadnienia zastosowania dużych zbiorów danych przestrzennych – konwergencja GIS i Big Data 
Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski

Cyberfizyczne sieci produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw zorientowane na spersonalizowaną produkcję 
Sebastian Saniuk

Bibliografia 

Rozdział 2. Automatyzacja i robotyzacja procesów 

Grafowa interpretacja systemów wielorobotowych i ich implementacja w strukturze automatyzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego 
Grzegorz Iskierka, Bartosz Poskart, Kamil Krot

Multisensoryczny system monitorowania środowiska pracy zintegrowany z autonomicznym robotem transportowym 
Kamil Krot, Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka

Bezprzewodowa wymiana danych w procesach obsługi stanowisk pracy z wykorzystaniem mobilnych robotów współpracujących realizowana zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 
Bartosz Poskart, Grzegorz Iskierka, Kamil Krot

Wyzwania koncepcji Lean Robotics we współczesnej robotyzacji procesów produkcyjnych 
Łukasz Sobaszek, Edward Kozłowski

Bibliografia

Rozdział 3. Innowacyjność procesów i produktów 

Badanie efektywności technologii AR we wspomaganiu procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych 
Filip Górski, Paweł Buń, Damian Grajewski, Łukasz Andrzejczyk

Projekt i wdrożenie elektrowni wodnej lewarowej na rzece Bystrzyca w Lublinie 
Paweł Gwizdal, Arkadiusz Gola, Antoni Świć

Drogi rozwoju młodych wynalazców 
Bożena Kaczmarska, Wacław Gierulski

Rozwój metodyki implementacji innowacji technologicznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
Aleksander Moczała, Katarzyna Radwan 

Energia z odpadów szansą transformacji ciepłownictwa systemowego na drodze uzyskania neutralności klimatycznej 
Jacek Tomasiak, Piotr Chwastyk

Rola technik WHR w programie Zielony Ład 
Jacek Tomasiak, Mariusz Kołosowski

Innowacyjność i ekoinnowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych 
Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Bożena Kaczmarska, Aleksandra Kumor-Sulerz

Bibliografia 

Rozdział 4. Inżynieria procesów wytwarzania 

Zastosowanie przedmiotowych uchwytów modułowych w operacjach wytwarzania na przykładzie obróbki korpusu 
Adam Barylski

Systemowe ujęcie procesów rozwoju wyrobów 
Jan Duda

Zastosowanie specjalnych monolitycznych narzędzi skrawających – studium przypadku 
Marcin Małek, Marcin Grabowski, Sebastian Skoczypiec

Kształtowanie segmentowe odkuwek osiowosymetrycznych z wgłębieniami i integralnych elementów skorupowych 
Adam Płachta, Jacek Pawlicki 

Bibliografia 

Rozdział 5. Logistyka

Skutki konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy 
Andrzej Kozina, Tomasz Małkus

Zarządzanie transportem samochodowym z wykorzystaniem wybranych elementów koncepcji TPM 
Jerzy Łabaj, Michał Słowikowski, Krzysztof Pałucha

Bariery współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi  – ocena z perspektywy wytwórców technicznych środków transportu rolniczego
Przemysław Niewiadomski

Reorganizacja magazynu w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
Justyna Nowaczek, Krzysztof Kolbusz Daniel Medyński, Magdalena Dąbrowska, Piotr Motyka

Bibliografia 

Rozdział 6. Inżynieria jakości produkcji i usług 

Metoda doskonalenia jakości produktów stopowych z branży motoryzacyjnej 
Andrzej Pacana, Dominika Siwiec, Karolina Czerwińska

Zmodyfikowany raport 8D jako skuteczna metoda odpowiedzi na reklamację w branży motoryzacyjnej 
Dariusz Plinta, Ewa Golińska, Dominika Więzik

Segregacja odpadów medycznych – analiza niezgodności z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością 
Bernadeta Rajchel, Aleksandra Bąk

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jako metoda doskonalenia procesu produkcyjnego na przykładzie produkcji trójnika 
Joanna Rylska, Magdalena Dąbrowska, Daniel Medyński, Krzysztof Kolbusz, Piotr Motyka

Analiza problemu wyrobów niezgodnych z wykorzystaniem metody 8D 
Dominika Strycharska, Rafał Wyczółkowski

Aplikacja narzędzia AR-AI w kontroli jakości wyrobu  – koncepcja metody ograniczającej powstawanie kolejek 
Andrzej Szajna, Janusz Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak

Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży motoryzacyjnej 
Paweł Tkaczyk, Krzysztof Kolbusz, Daniel Medyński, Magdalena Dąbrowska, Piotr Motyka

Zastosowanie metody R&R do analizy wybranego systemu pomiarowego na przykładzie dwóch firm z regionu podkarpacia 
Agnieszka Woźniak, Wojciech Radło

Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i energią narzędziem doskonalenia zarządzania organizacją 
Piotr Woźniak

Bibliografia 

Rozdział 7. Zarządzanie organizacjami i zespołami ludzkimi

Model organizacji 4.0 – w kierunku algorytmizacji zarządzania 
Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda, Waldemar Szewc

Pomiar stylów kierowania według Blake’a i Mouton w zespołach wirtualnych za pomocą układu wielkości organizacyjnych i narzędzi menedżerskich online 
Olaf Flak, Adrian Pyszka

Środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych w erze czwartej rewolucji przemysłowej 
Sandra Grabowska

Identyfikacja czynników zaangażowania pracowników mikro i małych przedsiębiorstw 
Teresa Myjak

Projektowanie i rozwój systemów produktowo-usługowych 
Mariusz Salwin, Jan Lipiak

Bibliografia 

Rozdział 8. Efektywność i produktywność przedsiębiorstw 

Analiza efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie branży maszynowej 
Aleksander Gwiazda

Metodyka oceny poziomu zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw produkcyjnych 
Hanna Łosyk, Justyna Patalas-Maliszewska

Określanie kosztów własnych w warunkach niepowtarzalnej produkcji 
Józef Matuszek, Ewa Kaczmar-Kolny

Optymalizacja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego 
Justyna Wojtarowicz, Anna Burduk, Dawid Kryłowicz

Bibliografia 

Rozdział 9. Organizacja i zarządzanie produkcją, harmonogramowanie zleceń produkcyjnych 

Technologia Blockchain w harmonogramowaniu wielokryterialnym z uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi i wiedzą przedsiębiorstwa 
Barbara Balon, Krzysztof Kalinowski

Problem harmonogramowania zadań z zależnymi od kolejności czasami przezbrajania maszyn 
Wojciech Bożejko, Mariusz Uchroński, Mieczysław Wodecki

Ogólna koncepcja wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w procesie szacowania czasu montażu wyrobów złożonych 
Jolanta Brzozowska, Arkadiusz Gola, Monika Kulisz

Zastosowanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem i symulacji dyskretnej w implementacji cyfrowego bliźniaka systemów produkcyjnych 
Damian Krenczyk

Strukturyzacja przestrzeni produkcyjnej koniecznym krokiem w tworzeniu cyfrowych bliźniaków fabryk 
Paweł Pawlewski, Adam Olszewski, Cezary Mazurek

O pewnych zagadnieniach z zakresu planowania produkcji remontowej zorientowanej na środowisko 
Bożena Skołud, Tomasz Biela

Bibliografia 

Rozdział 10. Zarządzanie wiedzą, transfer wiedzy 

Analiza wybranych narzędzi informatycznych wspomagających proekologiczne projektowanie wyrobów w systemach CAD 3D 
Anna Dudkowiak, Damian Grajewski, Ewa Dostatni

Kształcenie, nauka i komercjalizacja badań w jednostkach akademickich 
Józef Kuczmaszewski

Zastosowanie teorii Dempstera–Shafera w procesie pozyskiwania wiedzy dotyczącej procesu obróbki skrawaniem 
Marcin Matuszny

Procesy i strategie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie – studium przypadku 
Teresa Myjak

Efekt zapominania w planowaniu obsady zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich 
Eryk Szwarc, Grzegorz Bocewicz

Bibliografia 

Rozdział 11. Kształtowanie środowiska pracy 

Zmniejszenie poziomu hałasu poprzez optymalizację struktury przestrzennej stanowiska pracy 
Paweł Kaźmierczak, Roman Kielec

Starość wyzwaniem dla współczesności 
Teresa Lis, Karolina Łakomy

Analiza i ocena zagrożeń zawodowych na stanowisku operatora maszyn drukarskich w wybranym przedsiębiorstwie poligraficznym 
Michał Pałęga, Adam Sztabiński

Bibliografia 

Rozdział 12. Zarządzanie utrzymaniem ruchu 

Trendy w zarządzaniu utrzymaniem ruchu – przegląd 
Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek, Katarzyna Antosz, Arkadiusz Gola

Wpływ parametrów technicznych wtryskarek na wielkość wskaźnika MTBF 
Andrzej Krzysztof Miranowicz, Krzysztof Nowacki, Joanna Furman

Wykorzystanie sygnału diagnostycznego do badania stanów zdolności jakościowej procesu produkcyjnego – studium przypadku 
Witold Nawrocki, Waldemar Woźniak, Michał Sąsiadek, Roman Stryjski

Bibliografia 

Indeks 

Redakcja naukowa Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy