Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Procesy produkcyjne

Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć
ISBN: 978-83-208-2059-1
eISBN: 978-83-208-2112-3
Liczba stron: 316
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
54.90
liczba egzemplarzy:

Podręcznik zawiera zarys wiedzy z zakresu technik i technologii wytwarzania, doboru i organizacji procesów produkcyjnych, określenia optymalnego przebiegu procesu, projektowania systemów produkcyjnych. Dołączona do podręcznika płyta CD i obszernie cytowana literatura umożliwią czytelnikom uzupełnienie i pogłębienie wiedzy.

 

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” uczelni wyższych różnych typów. Może być też przydatny dla słuchaczy innych kierunków o profilu inżynierskim oraz dla menedżerów zarządzających w firmach procesami wytwarzania.

Spis treści

 

Wstęp

 

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

 

Rozdział 1. Charakterystyka systemów produkcyjnych
1.1. Zadania kontrolne

 

Rozdział 2. Struktura procesu produkcyjnego
2.1. Proces produkcyjny i proces wytwórczy
2.2. Charakterystyka techniczna i organizacyjna procesu wytwórczego
2.3. Procesy ciągłe i dyskretne
2.4. Klasyfikacja i dekompozycja procesów produkcyjnych
2.4.1. Podział procesów produkcyjnych według ciągłości i przebiegu w czasie
2.4.2. Podział procesów według rodzaju stosowanych technologii
2.4.3. Podział procesów produkcyjnych według cech organizacyjnych
2.4.4. Podział procesów technologicznych według zastosowanych środków pracy
2.5. Wybór procesu i technologii wytwarzania

2.6. Struktura procesu technologicznego oraz typizacja procesów technologicznych
2.7. Komputerowo wspomagane projektowanie procesu technologicznego
2.7.1. Komputerowe wspomaganie projektowania konwencjonalnego procesu technologicznego
2.7.2. Projektowanie oparte na syntezie procesu technologicznego
2.7.3. Charakterystyka programu technologicznego
2.7.4. Maszynowe programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie — systemy CAM
2.8. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie
2.8.1. Reengineering
2.8.2. Koncepcja oszczędnego wytwarzania
2.9. Zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Podstawy procesów obróbki ubytkowej
3.1. Charakterystyka procesu obróbki
3.2. Stereometria ostrzy narzędzi
3.3. Materiały narzędziowe
3.4. Wskaźniki fizykalne i technologiczne procesu obróbki. Skrawalność materiałów
3.5. Jakość technologiczna wyrobu. Warstwa wierzchnia i jej charakterystyka
3.6. Zużycie i trwałość ostrzy narzędzi — kryteria wyboru okresu trwałości ostrza
3.7. Problemy obróbki materiałów trudnoskrawalnych
3.8. Maszyny i urządzenia technologiczne
3.9. Rachunek kosztów obróbki
3.10. Kryteria wyboru i optymalizacja parametrów obróbki
3.11. Zadania kontrolne

 

Rozdział 4. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki ubytkowej
4.1. Obróbka wiórowa
4.1.1. Toczenie
4.1.2. Obróbka otworów
4.1.3. Przeciąganie
4.1.4. Frezowanie
4.1.5. Obróbka gwintów
4.1.6. Obróbka uzębień
4.2. Obróbka ścierna
4.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki ściernej
4.2.2. Materiały ścierne
4.2.3. Narzędzia ścierne
4.2.4. Szlifowanie ściernicowe
4.2.5. Obróbka ścierna narzędziami nasypowymi
4.2.6. Gładzenie i dogładzanie
4.2.7. Docieranie
4.2.8. Polerowanie
4.2.9. Wygładzanie rotacyjne
4.2.10. Obróbka udarowo-ścierna
4.2.11. Obróbka magnetyczno-ścierna
4.2.12. Automatyzacja procesów szlifowania
4.2.13. Koszty obróbki ściernej
4.3. Erozyjne metody obróbki1
4.3.1. Charakterystyka metod erozyjnych
4.3.2. Obróbka elektroerozyjna
4.3.3. Obróbka elektrochemiczna
4.3.4. Hybrydowe metody i sposoby obróbki
4.4. Obróbka skoncentrowanym strumieniem energii
4.4.1. Obróbka laserowa
4.4.2. Obróbka plazmowa
4.4.3. Obróbka wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną
4.5. Zadania kontrolne

 

Rozdział 5. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej
5.1. Obróbka plastyczna
5.1.1. Charakterystyka procesu obróbki plastycznej
5.1.2. Metody i sposoby obróbki plastycznej
5.2. Odlewnictwo
5.2.1. Charakterystyka procesów odlewniczych
5.2.2. Specjalne metody odlewania
5.3. Zadania kontrolne

 

Rozdział 6. Przyrostowe metody wytwarzania
6.1. Charakterystyka i zastosowanie3
6.2. Wybrane metody i techniki
6.3. Inżynieria odwrotna
6.4. Zadania kontrolne

 

Rozdział 7. Montaż wyrobów
7.1. Charakterystyka procesów montażowych
7.2. Połączenia nierozłączne
7.2.1. Spawanie
7.2.2. Zgrzewanie
7.2.3. Klejenie
7.2.4. Nitowanie
7.3. Automatyzacja procesów montażowych
7.4. Zadania kontrolne

 

Rozdział 8. Projektowanie przepływu i organizacja produkcji
8.1. Zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego
8.2. Metodyczne aspekty projektowania systemu produkcji
8.2.1. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji
8.3. Projektowanie programu produkcyjnego i poziomu zdolności produkcyjnej
8.4. Harmonogramowanie realizacji zleceń produkcyjnych
8.5. Konkretyzacja i szeregowanie zadań produkcyjnych
8.6. Bilansowanie obciążeń produkcyjnych, rezerwy zdolności produkcyjnej
8.7. Problemy projektowania przepływu produkcji
8.8. Zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Analiza procesu przepływu produkcji
9.1. Zasady oceny i podejmowania decyzji dotyczących procesu produkcyjnego
9.2. Klasyfikacja parametrów oceny procesu produkcyjnego
9.3. Ocena procesu produkcyjnego
9.4. Zintegrowana procedura oceny procesu produkcyjnego
9.5. Analiza wykorzystania funduszu czasu pracy stanowisk
9.6. Zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Projektowanie systemów produkcyjnych
10.1. Organizacja działalności wytwórczej, podstawowe kryteria organizacji i projektowania systemów produkcyjnych
10.2. Produkcja jednostkowa, seryjna i masowa
10.3. Technologia grupowa w projektowaniu systemów wytwarzania
10.4. Struktura produkcyjna i tendencje jej tworzenia
10.4.1. Projektowanie harmonogramów
10.4.2. Opracowania uzupełniające
10.5. Istota i projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych
10.6. Systemy produkcyjne przyszłości

10.7. Zadania kontrolne

 

Rozdział 11. Ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji
11.1. Parametry ewidencjonowania przepływu produkcji
11.2. Analiza cyklu produkcyjnego i poziomu zapasów w toku
11.3. Dynamiczna analiza harmonogramów produkcji
11.4. Ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji z użyciem kart Kanban
11.5. Optymalizacja procesów produkcyjnych
11.6. Podział metod optymalizacyjnych
11.6.1. Klasyczne modele optymalizacji — metody optymalizacji lokalnej
11.6.2. Metody optymalizacji globalnej
11.7. Ogólny schemat rozwiązywania zadań optymalizacji
11.8. Współczesne procedury optymalizacyjne
11.9. Zastosowanie metod optymalizacyjnych w planowaniu produkcji
11.10. Zadania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

Józef Gawlik

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik jest dyrektorem Instytuty Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej oraz kierownikiem Katedry Inżynierii Procesów Produkcyjnych. Jest opiekunem kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Działalność naukowa obejmuje m.in. zagadnienia kształtowania elementów narzędziami o zdefiniowanej stereometrii ostrzy, prognozowania trwałości narzędzi z zastosowaniem metod analitycznych i metod sztucznej inteligencji. Dorobek publikacyjny to m.in. ok. 260 publikacji autorskich i współautorskich oraz wiele patentów i wdrożeń projektów przemysłowych. Jest przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN i członkiem Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Miskolcu na Węgrzech i doktorem h.c. Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie.

Jarosław Plichta

Prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta jest kierownikiem Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej i opiekunem kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Specjalizuje się w technikach komputerowych stosowanych w technicznym przygotowaniu produkcji oraz projektowaniu procesów obróbki ubytkowej z zastosowaniem obrabiarek NC. Dorobek publikacyjny to m.in. ok. 250 pozycji oraz wiele opracowań naukowych, naukowo-technicznych i wdrożeniowych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, a także członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy Oddziale PAN w Poznaniu.

Antoni Świć

Dr hab. inż. Antoni Świć, prof. PL jest dyrektorem Instytutu Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej, członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz m.in. przewodniczącym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. procesów wytwarzania i automatyzacji produkcji. Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji, zgłoszeń patentowych i rozwiązań projektowych wdrożonych w przemyśle.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł