Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Procesy produkcyjne

Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć
ISBN: 978-83-208-2059-1
eISBN: 978-83-208-2112-3
Pages: 316
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
13.00
number copies:

Podręcznik zawiera zarys wiedzy z zakresu technik i technologii wytwarzania, doboru i organizacji procesów produkcyjnych, określenia optymalnego przebiegu procesu, projektowania systemów produkcyjnych. Dołączona do podręcznika płyta CD i obszernie cytowana literatura umożliwią czytelnikom uzupełnienie i pogłębienie wiedzy.

 

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” uczelni wyższych różnych typów. Może być też przydatny dla słuchaczy innych kierunków o profilu inżynierskim oraz dla menedżerów zarządzających w firmach procesami wytwarzania.

Spis treści

 

Wstęp

 

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

 

Rozdział 1. Charakterystyka systemów produkcyjnych
1.1. Zadania kontrolne

 

Rozdział 2. Struktura procesu produkcyjnego
2.1. Proces produkcyjny i proces wytwórczy
2.2. Charakterystyka techniczna i organizacyjna procesu wytwórczego
2.3. Procesy ciągłe i dyskretne
2.4. Klasyfikacja i dekompozycja procesów produkcyjnych
2.4.1. Podział procesów produkcyjnych według ciągłości i przebiegu w czasie
2.4.2. Podział procesów według rodzaju stosowanych technologii
2.4.3. Podział procesów produkcyjnych według cech organizacyjnych
2.4.4. Podział procesów technologicznych według zastosowanych środków pracy
2.5. Wybór procesu i technologii wytwarzania

2.6. Struktura procesu technologicznego oraz typizacja procesów technologicznych
2.7. Komputerowo wspomagane projektowanie procesu technologicznego
2.7.1. Komputerowe wspomaganie projektowania konwencjonalnego procesu technologicznego
2.7.2. Projektowanie oparte na syntezie procesu technologicznego
2.7.3. Charakterystyka programu technologicznego
2.7.4. Maszynowe programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie — systemy CAM
2.8. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie
2.8.1. Reengineering
2.8.2. Koncepcja oszczędnego wytwarzania
2.9. Zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Podstawy procesów obróbki ubytkowej
3.1. Charakterystyka procesu obróbki
3.2. Stereometria ostrzy narzędzi
3.3. Materiały narzędziowe
3.4. Wskaźniki fizykalne i technologiczne procesu obróbki. Skrawalność materiałów
3.5. Jakość technologiczna wyrobu. Warstwa wierzchnia i jej charakterystyka
3.6. Zużycie i trwałość ostrzy narzędzi — kryteria wyboru okresu trwałości ostrza
3.7. Problemy obróbki materiałów trudnoskrawalnych
3.8. Maszyny i urządzenia technologiczne
3.9. Rachunek kosztów obróbki
3.10. Kryteria wyboru i optymalizacja parametrów obróbki
3.11. Zadania kontrolne

 

Rozdział 4. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki ubytkowej
4.1. Obróbka wiórowa
4.1.1. Toczenie
4.1.2. Obróbka otworów
4.1.3. Przeciąganie
4.1.4. Frezowanie
4.1.5. Obróbka gwintów
4.1.6. Obróbka uzębień
4.2. Obróbka ścierna
4.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja sposobów obróbki ściernej
4.2.2. Materiały ścierne
4.2.3. Narzędzia ścierne
4.2.4. Szlifowanie ściernicowe
4.2.5. Obróbka ścierna narzędziami nasypowymi
4.2.6. Gładzenie i dogładzanie
4.2.7. Docieranie
4.2.8. Polerowanie
4.2.9. Wygładzanie rotacyjne
4.2.10. Obróbka udarowo-ścierna
4.2.11. Obróbka magnetyczno-ścierna
4.2.12. Automatyzacja procesów szlifowania
4.2.13. Koszty obróbki ściernej
4.3. Erozyjne metody obróbki1
4.3.1. Charakterystyka metod erozyjnych
4.3.2. Obróbka elektroerozyjna
4.3.3. Obróbka elektrochemiczna
4.3.4. Hybrydowe metody i sposoby obróbki
4.4. Obróbka skoncentrowanym strumieniem energii
4.4.1. Obróbka laserowa
4.4.2. Obróbka plazmowa
4.4.3. Obróbka wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną
4.5. Zadania kontrolne

 

Rozdział 5. Kształtowanie wyrobów w procesach obróbki bezubytkowej
5.1. Obróbka plastyczna
5.1.1. Charakterystyka procesu obróbki plastycznej
5.1.2. Metody i sposoby obróbki plastycznej
5.2. Odlewnictwo
5.2.1. Charakterystyka procesów odlewniczych
5.2.2. Specjalne metody odlewania
5.3. Zadania kontrolne

 

Rozdział 6. Przyrostowe metody wytwarzania
6.1. Charakterystyka i zastosowanie3
6.2. Wybrane metody i techniki
6.3. Inżynieria odwrotna
6.4. Zadania kontrolne

 

Rozdział 7. Montaż wyrobów
7.1. Charakterystyka procesów montażowych
7.2. Połączenia nierozłączne
7.2.1. Spawanie
7.2.2. Zgrzewanie
7.2.3. Klejenie
7.2.4. Nitowanie
7.3. Automatyzacja procesów montażowych
7.4. Zadania kontrolne

 

Rozdział 8. Projektowanie przepływu i organizacja produkcji
8.1. Zasady racjonalnej organizacji procesu produkcyjnego
8.2. Metodyczne aspekty projektowania systemu produkcji
8.2.1. Typy, formy i odmiany organizacji produkcji
8.3. Projektowanie programu produkcyjnego i poziomu zdolności produkcyjnej
8.4. Harmonogramowanie realizacji zleceń produkcyjnych
8.5. Konkretyzacja i szeregowanie zadań produkcyjnych
8.6. Bilansowanie obciążeń produkcyjnych, rezerwy zdolności produkcyjnej
8.7. Problemy projektowania przepływu produkcji
8.8. Zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Analiza procesu przepływu produkcji
9.1. Zasady oceny i podejmowania decyzji dotyczących procesu produkcyjnego
9.2. Klasyfikacja parametrów oceny procesu produkcyjnego
9.3. Ocena procesu produkcyjnego
9.4. Zintegrowana procedura oceny procesu produkcyjnego
9.5. Analiza wykorzystania funduszu czasu pracy stanowisk
9.6. Zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Projektowanie systemów produkcyjnych
10.1. Organizacja działalności wytwórczej, podstawowe kryteria organizacji i projektowania systemów produkcyjnych
10.2. Produkcja jednostkowa, seryjna i masowa
10.3. Technologia grupowa w projektowaniu systemów wytwarzania
10.4. Struktura produkcyjna i tendencje jej tworzenia
10.4.1. Projektowanie harmonogramów
10.4.2. Opracowania uzupełniające
10.5. Istota i projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych
10.6. Systemy produkcyjne przyszłości

10.7. Zadania kontrolne

 

Rozdział 11. Ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji
11.1. Parametry ewidencjonowania przepływu produkcji
11.2. Analiza cyklu produkcyjnego i poziomu zapasów w toku
11.3. Dynamiczna analiza harmonogramów produkcji
11.4. Ewidencja i kontrolowanie przepływu produkcji z użyciem kart Kanban
11.5. Optymalizacja procesów produkcyjnych
11.6. Podział metod optymalizacyjnych
11.6.1. Klasyczne modele optymalizacji — metody optymalizacji lokalnej
11.6.2. Metody optymalizacji globalnej
11.7. Ogólny schemat rozwiązywania zadań optymalizacji
11.8. Współczesne procedury optymalizacyjne
11.9. Zastosowanie metod optymalizacyjnych w planowaniu produkcji
11.10. Zadania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

Józef Gawlik

Professor Józef Gawlik, PhD Dsc BEng, is the Director of the Institute of Machine Technology and Production Automation in the Faculty of Mechanics, University of Technology in Cracow, and head of the Chair of Manufacturing Processes Engineering. Tutor of the study direction “manufacturing management and engineering”. His scientific activity concerns, among other things, problems of shaping elements with tools with pre-defined solid geometry of blades, prognosing the durability of tools using analytical methods, and methods of artificial intelligence. His scientific output includes, i.a., around 260 publications as author and/or co-author, and many patents and implementations of industrial designs. President of the Committee of Machine Construction PAN (Polish Academy of Sciences) and member of the Presiding Committee for Production Engineering, PAN; member of the Engineers Academy Poland. Cooperates with foreign scientific centers. Honorary Professor of the University in Miskolc (Hungary) and doctor h.c. of the University in Khmelnitsky (Ukraine).

Jarosław Plichta

Professor Jarosław Plichta, PhD Dsc BEng, is head of the Chair of Production Engineering in the Faculty of Mechanics, University of Technology in Koszalin and tutor of the study direction “manufacturing management and engineering”. Specialized in computer technologies applied in technical preparation of production and designing processes of subtractive machining using NC machines. His scientific output includes, i.a. around 250 publications and many scientific, technological and implementation studies. Member of Committee for Production Engineering PAN (Polish Academy of Sciences); member the Committee of Machine Construction PAN at the Division of PAN in Poznan.

Antoni Świć

Antoni Świć, PhD Dsc BEng, Professor of the Lublin University of Technology; is the Director of the Institute of Technological Information Systems there; member of the Committee for Production Engineering PAN (Polish Academy of Sciences) and i.a. President of the Lublin division of the Polish Society of Production Management. His scientific interests concern, i.a., manufacturing processes and production automation. Author or co-author of over 300 publications, patent applications, and design solutions implemented in the industry.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €