Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Strategie i metody utrzymania ruchu

Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek , Dariusz Mazurkiewicz, Ryszard Wyczółkowski
ISBN: 978-83-208-2509-1
Liczba stron: 286
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
79.90 zł
67.92
Najniższa cena z 30 dni: 67.92
liczba egzemplarzy:

Wysoki stopień skomplikowania systemów produkcyjnych, automatyzacja i elastyczność inteligentnej fabryki generują liczne nowe wyzwania w zakresie niezawodności maszyn i urządzeń. Skuteczne identyfikowanie, czy obiekt techniczny odbiega od poprawnych parametrów pracy, lub prognozowanie, kiedy wystąpi awaria, należą do celów, którym służą nowoczesne metody, narzędzia i techniki zarządzania utrzymaniem ruchu. Odpowiednio zastosowane pozwalają na skuteczne zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz mogą znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji obiektów technicznych, w tym szczególnie te związane z planowanymi czynnościami obsługowymi. Dlatego niniejsza książka przedstawia przegląd strategii, metod i narzędzi utrzymania ruchu – zarówno w odniesieniu do diagnozy uszkodzeń, jak i prognozowania potencjalnych zdarzeń awaryjnych, podkreślając korzyści wynikające z zastosowania zaawansowanych technik gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w procesach utrzymania ruchu wraz ze scharakteryzowaniem głównych wyzwań, z którymi należy się zmierzyć, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty po ich wdrożeniu.

WSTĘP 

1. UTRZYMANIE RUCHU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
1.1. Obiekt techniczny jako przedmiot utrzymania ruchu
1.2. Utrzymanie ruchu – definicja, funkcje, cele
1.3. Strategie eksploatacyjne
1.4. Interesariusze utrzymania ruchu 
1.5. Procesy utrzymania ruchu

2. PARADYGMATY PRODUKCJI I ICH WPŁYW NA PODEJŚCIE DO UTRZYMANIA RUCHU
2.1. Ewolucja paradygmatów produkcji
2.2. Lean Maintenance
2.3. Green Maintenance
2.4. Sustainable Maintenance

3. REWOLUCJE PRZEMYSŁOWE I ICH WPŁYW NA PODEJŚCIE DO UTRZYMANIA RUCHU 
3.1. Przemysł 4.0 
3.2. Utrzymanie ruchu 4.0 
3.3. Wpływ cyfryzacji na kierunki rozwoju utrzymania ruchu

4. UTRZYMANIE RUCHU W CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI
4.1. Wpływ systemów ICT na sposób działania służb utrzymania ruchu
4.2. Przemysłowy Internet Rzeczy
4.3. Systemy cyber-fizyczne
4.4. Cyfrowy bliźniak
4.5. Symulacje w utrzymaniu ruchu

5. POZYSKIWANIE DANYCH NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU
5.1. Zakres obowiązków służb utrzymania ruchu a informacje potrzebne do ich działania
5.2. Zapewnienie sprawności maszyn 
5.3. Monitorowanie efektywności wykorzystania dostępnych zasobów
5.4. Źródła danych dla służb utrzymania ruchu 
5.5. Systemy gromadzenia danych i zarządzania nimi
5.5.1. Systemy klasy MES
5.5.2. Systemy CMMS 
5.5.3. Systemy SCADA 
5.6. Idea Przemysłu 4.0 a źródła danych i informacji dla służb utrzymania ruchu

6. ZARZĄDZANIE DANYMI W UTRZYMANIU RUCHU 
6.1. Rola danych w utrzymaniu ruchu, zbiory danych i ich wykorzystanie
6.1.1. Zbiory danych
6.1.2. Przetwarzanie danych
6.1.3. Zarządzanie wiedzą
6.2. Cykl życia danych utrzymania ruchu
6.3. Problemy współczesnej analityki utrzymania ruchu
6.4. Big data w procesach utrzymania ruchu

7. PRZETWARZANIE DANYCH EKSPLOATACYJNYCH W WIEDZĘ 
7.1. Dane jako źródło wiedzy
7.2. Etapy Data Mining
7.3. Klasy działań podejmowanych w eksploracji danych
7.3.1. Odkrywanie asocjacji 
7.3.2. Grupowanie i wykrywanie anomalii
7.3.3. Klasyfikacja i prognozowanie
7.3.4. Analiza szeregów czasowych
7.4. Zastosowania eksploracji danych w utrzymaniu ruchu 
7.4.1. Zastosowanie metod i modeli eksploracji danych w diagnostyce maszyn
7.4.2. Drzewa decyzyjne
7.4.3. Naiwny klasyfikator Bayesa
7.4.4. Sieć Bayesa
7.5. Zastosowania wiedzy pozyskanej z danych w utrzymaniu ruchu
7.5.1. Miejsce modeli przybliżonych w diagnostyce maszyn
7.5.2. Studium przypadku: diagnozowanie łożysk tocznych 
7.5.3. Studium przypadku: prognozowanie szeregu czasowego
7.5.4. Studium przypadku: prognozowanie szeregów czasowych z zastosowaniem regresyjnych drzew decyzyjnych 
7.5.5. Studium przypadku: prognozowanie RUL narzędzi skrawających z zastosowaniem regresji wektorów wspierających (SVR)
7.6. Systemy wspomagania decyzji w utrzymaniu ruchu

8. EKSPLOATACYJNY PROCES DECYZYJNY 
8.1. Miary i wskaźniki oceny stanu technicznego maszyn oraz efektywności ich funkcjonowania
8.2. Przykłady wykorzystania miar oceny eksploatacyjnej 
8.3. Prognozowanie i zarządzanie stanem obiektu technicznego 

9. MODELE I METODY OCENY DZIAŁAŃ UTRZYMANIA RUCHU
9.1. Istota, cel i zakres oceny działań utrzymania ruchu 
9.2. Modele oceny utrzymania ruchu
9.2.1. Modele oparte na zrównoważonej karcie wyników
9.2.2. Modele dojrzałości utrzymania ruchu
9.2.3. Modele oceny doskonałości utrzymania ruchu
9.2.4. Normatywne modele oceny efektywności utrzymania ruchu 
9.3. Ocena wyników utrzymania ruchu z perspektywy przedsiębiorstwa 

PODSUMOWANIE – SCENARIUSZE ROZWOJU SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU 

BIBLIOGRAFIA
SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ 
INDEKS

Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek

Dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek jest profesorem na Wydziale Inżynierii Zarządzania  Politechniki Poznańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę utrzymania ruchu systemów technicznych w odniesieniu do wyzwań zrównoważonego rozwoju i Przemysłu 4.0. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Komisji Cyfrowego Modelowania Eksploatacji Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

Dariusz Mazurkiewicz

Prof. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz jest zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę inżynierii produkcji, w szczególności w zakresie utrzymania ruchu i niezawodności infrastruktury technicznej. Zajmuje się modelowaniem numerycznym i eksploracją danych. Jest członkiem komitetów naukowych sześciu renomowanych zagranicznych wydawnictw naukowych z obszaru inżynierii mechanicznej i transportu oraz stypendystą Cambridge University (Anglia) oraz Kobe University (Japonia).

Ryszard Wyczółkowski

Dr hab. inż. Ryszard Wyczółkowski jest profesorem w Katedrze Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe związane są z diagnostyką maszyn, zagadnieniami utrzymania ruchu oraz zastosowaniami metod sztucznej inteligencji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł