Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Grzegorz Ćwikła, Filip Górski, Justyna Patalas-Maliszewska
ISBN: 978-83-208-2459-9
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
Zapytaj

Celem książki jest zwiększenie know-how w obszarze wspomagania informacyjnego menedżerów produkcji i pokazanie możliwości i potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych. W nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, działającym zgodnie z koncepcjami czwartej rewolucji przemysłowej, realizującym paradygmat produkcji zindywidualizowanej, zgodnej z wymaganiami klienta wspomaganie informacyjne powinno dotyczyć przede wszystkim następujących trzech obszarów: 1) zbierania wymagań klientów i przejrzystego ich komunikowania na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 2) efektywnej realizacji procesu projektowania na indywidualne zamówienie klientów, 3) efektywnej realizacji procesu produkcji elastycznej, umożliwiającej wdrożenie strategii masowej kastomizacji. W książce omówiono każdy z tych obszarów, poczynając od podstawowych pojęć, przez szczegółową charakterystykę i przykłady poszczególnych rozwiązań informatycznych, aż do rekomendacji postępowania menedżerów produkcji podejmujących działania w danym obszarze.

Książka jest przeznaczona dla wszystkich obecnych i potencjalnych menedżerów produkcji, także w najmniejszych i średniej wielkości przedsiębiorstwach. Zaprezentowane w niej instrumentarium metod informacyjnego wspomagania produkcji wyrobów zindywidualizowanych, przy odpowiedniej selekcji i dopasowaniu do profilu działalności danego przedsiębiorstwa, może pozwolić na dokonanie jego cyfrowej transformacji w organizację klientocentryczną, działającą zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 i inteligentnej fabryki (ang. smart factory). Ponadto książka może stanowić uzupełnienie treści wykładowych w kształceniu studentów na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz innych, których program obejmuje omawianą problematykę. 

Grzegorz Ćwikła

Dr hab. inż. Grzegorz Ćwikła, prof. PŚ - profesor w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach automatyzacji i eksploatacji systemów produkcyjnych, a szczególnie pozyskiwania danych w celu wspomagania zarządzania produkcją, rozwijając metody akwizycji i przetwarzania danych o stanie realizacji procesów produkcyjnych, efektywności urządzeń i pracowników, jakości oraz lokalizacji obiektów (np. maszyn, wyposażenia, pracowników, pojazdów, materiałów i komponentów, produkcji w toku, gotowych produktów). Jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji naukowych, prelegentem seminariów dla przedsiębiorstw, a także autorem ekspertyz i opinii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 

 

Filip Górski

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP - profesor w Instytucie Technologii Materiałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach przemysłowych, technologiach wytwarzania przyrostowego w medycynie i inżynierii biomedycznej, automatyzacji projektowania i przygotowania produkcji wyrobów zindywidualizowanych w systemach CAD / CAM oraz technikach inżynierii odwrotnej. Laureat wielu grantów badawczych, m.in. Preludium, LIDER czy projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest autorem lub współautorem blisko 90 publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów w wysoko punktowanych czasopismach, a także kilkunastu wdrożeń przemysłowych. Był prelegentem na ponad 30 renomowanych konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi, a także z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, m.in. z Czech, Wielkiej Brytanii czy Meksyku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 

 

Justyna Patalas-Maliszewska

Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ - profesor w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na modelowaniu procesów wspomagania podejmowania decyzji 
w inżynierii produkcji. Tematyka ta łączy obszary inżynierii wiedzy, inżynierii zarządzania, inżynierii mechanicznej z metodami badań operacyjnych implementowanymi w systemach podejmowania decyzji. Jest laureatką licznych międzynarodowych grantów i stypendiów naukowych, autorką ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii naukowych i artykułów w czasopismach z IF; jest także autorką wielu ekspertyz i rekomendacji dla przedsiębiorstw. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami

 

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł