Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wspomaganie informacyjne menedżerów produkcji

Grzegorz Ćwikła, Filip Górski, Justyna Patalas-Maliszewska
ISBN: 978-83-208-2459-9
Liczba stron: 294
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

Celem książki jest zwiększenie know-how w obszarze wspomagania informacyjnego menedżerów produkcji i pokazanie możliwości i potencjalnych korzyści, jakie wiążą się z zastosowaniem nowoczesnych systemów informatycznych. W nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, działającym zgodnie z koncepcjami czwartej rewolucji przemysłowej, realizującym paradygmat produkcji zindywidualizowanej, zgodnej z wymaganiami klienta wspomaganie informacyjne powinno dotyczyć przede wszystkim następujących trzech obszarów: 1) zbierania wymagań klientów i przejrzystego ich komunikowania na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 2) efektywnej realizacji procesu projektowania na indywidualne zamówienie klientów, 3) efektywnej realizacji procesu produkcji elastycznej, umożliwiającej wdrożenie strategii masowej kastomizacji. W książce omówiono każdy z tych obszarów, poczynając od podstawowych pojęć, przez szczegółową charakterystykę i przykłady poszczególnych rozwiązań informatycznych, aż do rekomendacji postępowania menedżerów produkcji podejmujących działania w danym obszarze.

Książka jest przeznaczona dla wszystkich obecnych i potencjalnych menedżerów produkcji, także w najmniejszych i średniej wielkości przedsiębiorstwach. Zaprezentowane w niej instrumentarium metod informacyjnego wspomagania produkcji wyrobów zindywidualizowanych, przy odpowiedniej selekcji i dopasowaniu do profilu działalności danego przedsiębiorstwa, może pozwolić na dokonanie jego cyfrowej transformacji w organizację klientocentryczną, działającą zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 i inteligentnej fabryki (ang. smart factory). Ponadto książka może stanowić uzupełnienie treści wykładowych w kształceniu studentów na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz innych, których program obejmuje omawianą problematykę. 

WSTĘP 
 
1. ROLA WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA PRODUKCJI
 
1.1. Nowoczesna organizacja klientocentryczna
1.2. Organizacja klientocentryczna w koncepcji Przemysłu 4.0
1.3. Profil i kompetencje menedżera produkcji wyrobów zindywidualizowanych
1.4. Zadania menedżera produkcji w koncepcji Przemysłu 4.0
 
2. WSPOMAGANIE INFORMACYJNE MENEDŻERA PRODUKCJI
 
2.1. Rodzaje wiedzy w organizacji klientocentrycznej
2.2. Bazy wiedzy
2.3. Metody akwizycji i formalizacji wiedzy
2.4. Istota i zakres wspomagania informacyjnego w koncepcji Przemysłu 4.0
 
3. KLUCZOWE OBSZARY WSPOMAGANIA INFORMACYJNEGO W PRODUKCJI WYROBÓW ZINDYWIDUALIZOWANYCH
 
3.1. Model systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
3.2. Definiowanie potrzeb klienta
3.3. Projektowanie na indywidualne zamówienia klientów
3.4. Wspomaganie informacyjne produkcji sterowanej popytem
3.5. Metody i techniki produkcji elastycznej
 
4. WSPOMAGANIE INFORMACYJNE W OBSZARZE DEFINIOWANIA POTRZEB KLIENTA
 
4.1. Metody i techniki akwizycji danych o potrzebach klienta
4.2. Narzędzia gromadzenia i klasyfikacji wymagań klienta
4.3. Model reprezentacji wiedzy o potrzebach klienta
 
5. WSPOMAGANIE INFORMACYJNE PROJEKTANTÓW NOWYCH WYROBÓW
 
5.1. Gromadzenie danych i informacji w procesie projektowania na zamówienie
5.2. Formalizacja danych i informacji
5.3. Projektowanie konstrukcji i technologii oparte na wiedzy
 
6. WSPOMAGANIE INFORMACYJNE MENEDŻERA PRODUKCJI STEROWANEJ POPYTEM
 
6.1. Identyfikacja danych w systemach produkcyjnych
6.2. Pozyskiwanie danych w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych
6.3. Akwizycja danych z procesów niezautomatyzowanych
6.4. Wizualizacja danych i informacji produkcyjnych
6.5. Wizualizacja wiedzy za pomocą technik rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej
 
7. REKOMENDACJE DLA MENEDŻERA PRODUKCJI W KONCEPCJI PRZEMYSŁU 4.0
 
7.1. Wytyczne w perspektywie wsparcia informacyjnego obszaru definiowania potrzeb
klienta
7.2. Scenariusz wsparcia informacyjnego projektantów konstrukcji i technologii nowego
wyrobu
7.3. Wsparcie informacyjne menedżera produkcji wyrobów zindywidualizowanych
 
8. PRZYKŁADY WSPOMAGANIA INFORMACYJNEGO MENEDŻERA PRODUKCJI STEROWANEJ POPYTEM
 
8.1. Przedsiębiorstwo produkcyjne branży poligraficznej
8.2. Przedsiębiorstwo produkcyjne branży inżynierii biomedycznej
8.3. Akwizycja danych produkcyjnych w przedsiębiorstwie branży mechanicznej
 
9. KIERUNKI ROZWOJU WSPOMAGANIA INFORMACYJNEGO MENEDŻERÓW PRODUKCJI
 
BIBLIOGRAFIA
 
SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
 
INDEKS HASEŁ
Grzegorz Ćwikła

Dr hab. inż. Grzegorz Ćwikła, prof. PŚ - profesor w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach automatyzacji i eksploatacji systemów produkcyjnych, a szczególnie pozyskiwania danych w celu wspomagania zarządzania produkcją, rozwijając metody akwizycji i przetwarzania danych o stanie realizacji procesów produkcyjnych, efektywności urządzeń i pracowników, jakości oraz lokalizacji obiektów (np. maszyn, wyposażenia, pracowników, pojazdów, materiałów i komponentów, produkcji w toku, gotowych produktów). Jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji naukowych, prelegentem seminariów dla przedsiębiorstw, a także autorem ekspertyz i opinii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 

 

Filip Górski

Dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP - profesor w Instytucie Technologii Materiałów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach przemysłowych, technologiach wytwarzania przyrostowego w medycynie i inżynierii biomedycznej, automatyzacji projektowania i przygotowania produkcji wyrobów zindywidualizowanych w systemach CAD / CAM oraz technikach inżynierii odwrotnej. Laureat wielu grantów badawczych, m.in. Preludium, LIDER czy projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest autorem lub współautorem blisko 90 publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów w wysoko punktowanych czasopismach, a także kilkunastu wdrożeń przemysłowych. Był prelegentem na ponad 30 renomowanych konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi, a także z renomowanymi uczelniami zagranicznymi, m.in. z Czech, Wielkiej Brytanii czy Meksyku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 

 

Justyna Patalas-Maliszewska

Prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska jest profesorem w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na modelowaniu wiedzy produkcyjnej oraz procesów wspomagania podejmowania decyzji w inżynierii produkcji.. Tematyka ta łączy obszary inżynierii wiedzy, inżynierii zarządzania, inżynierii mechanicznej z metodami badań operacyjnych implementowanymi w systemach podejmowania decyzji. Jest laureatką licznych międzynarodowych grantów i stypendiów naukowych, autorką ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii naukowych i artykułów w czasopismach z IF; jest także autorką wielu ekspertyz i rekomendacji dla przedsiębiorstw. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

 

 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł