Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie projektami innowacyjnymi. Aplikacje w środowisku PLM

Ryszard Knosala, Katarzyna Marek-Kołodziej, Sylwester Oleszek
ISBN: 978-83-208-2446-9
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
Zapytaj

W książce przedstawiono różne obszary i trendy zarządzania projektami innowacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć hybrydowego, zwinnego i modułowego. Zaproponowano rozszerzenie tych podejść o zastosowanie odpowiednich technik, metod oraz narzędzi wspomagających zarzadzanie projektami innowacyjnymi. Skuteczność i efektywność wprowadzonych modyfikacji zobrazowano na dziewięciu przykładach praktycznych. W książce zaprezentowano także aspekty złożonego środowiska Product Lifecycle Management (PLM) z jego specyficzną logiką i językiem aplikacji komputerowych w kontekście i na poziomie praktycznych zastosowań w procesach zarządzania projektami. W celu lepszego zrozumienia tych aplikacji omówiono dwa przykłady praktycznych wdrożeń w systemach 3DEXPERIENCE oraz PTC Windchill.

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.m. jest prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowym przewodniczącym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 27 książek i podręczników akademickich oraz blisko 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii zarządzania i innowacji w produkcji. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych "Nauka i Praktyka Innowacji” oraz "Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji”, a także pomysłodawca i redaktor naukowy cyklu 22 podręczników dla kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji”. Promotor 22 doktorów, z których jeden uzyskał tytuł naukowy profesora, a sześciu stopień doktora habilitowanego, Utworzył Fundację Kreatywności Ekologicznej i jest jej prezesem.

Katarzyna Marek-Kołodziej
Katarzyna Marek-Kołodziej

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej jest adiunktem w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii produkcji. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz International Project Management Association (IPMA) Polska. Posiada tytuł Certified Project Manager IPMA Level C oraz certyfikat PRINCE@ Foundation. Autorka i współautorka ponad 70 artykułów naukowych w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami, w szczególności metodyk, metod i technik wspomagających zarządzanie projektami (głównie zastosowanie metody łańcucha krytycznego CCPM w dużych projektach). Ponadto prowadzi badania w zakresie możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych do wyznaczenia wielkości buforów czasu, efektywności zespołów projektowych, oceny ryzyka w projekcie, a także możliwości wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzania projektem w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych. Jest uczestnikiem wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo-produkcyjnymi oraz systemów zarządzania jakością.

Sylwester Oleszek
Sylwester Oleszek

Dr inż. Sylwester Oleszek jest kierownikiem projektów w obszarze Przemysłu 4.0 oraz analitykiem systemów PLM w firmie Transition Technologies PSC. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Ekspert zewnętrzny Sekcji Cyfryzacji Produkcji PAN oraz Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Uczestniczył we wdrożeniach systemów klasy PLM, IoT oraz AR będących częścią inicjatyw związanych z Przemysłem 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Autor i współautor 10 publikacji naukowych z obszaru komputerowo wspomaganego projektowania, zarządzania cyklem życia produktu oraz inżynierii produkcji. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności systemów klasy PLM i IoT, technik wizualizacji AR/VR oraz uczenia maszynowego.

Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł