Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie projektami innowacyjnymi. Aplikacje w środowisku PLM

Ryszard Knosala, Katarzyna Marek-Kołodziej, Sylwester Oleszek
ISBN: 978-83-208-2446-9
Liczba stron: 342
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

W książce przedstawiono różne obszary i trendy zarządzania projektami innowacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć hybrydowego, zwinnego i modułowego. Zaproponowano rozszerzenie tych podejść o zastosowanie odpowiednich technik, metod oraz narzędzi wspomagających zarzadzanie projektami innowacyjnymi. Skuteczność i efektywność wprowadzonych modyfikacji zobrazowano na dziewięciu przykładach praktycznych. W książce zaprezentowano także aspekty złożonego środowiska Product Lifecycle Management (PLM) z jego specyficzną logiką i językiem aplikacji komputerowych w kontekście i na poziomie praktycznych zastosowań w procesach zarządzania projektami. W celu lepszego zrozumienia tych aplikacji omówiono dwa przykłady praktycznych wdrożeń w systemach 3DEXPERIENCE oraz PTC Windchill.

WSTĘP
 
1. ISTOTA ZARZĄDZANIA INNOWACYJNYMI PROJEKTAMI WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
 
1.1. Zarządzanie organizacjami w świetle przemian cywilizacyjnych
1.2. Znaczenie projektów w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami
1.3. Rodzaje projektów według stopnia ich innowacyjności
 
2. WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
 
2.1. Geneza i praktyczne uwarunkowania zarządzania projektami
2.2. Trendy w rozwoju zarządzania projektami
2.2.1. Metodyki zwinne oraz hybrydowe jako skuteczne podejścia do wdrażania innowacji
2.2.2. Metodyka modułowa jako nowe rozwiązanie w obszarze zarządzania projektami
 
3. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I INNOWACJAMI
 
3.1. Klasyczne modele procesu innowacyjnego
3.2. Podejście projektowe do tworzenia innowacji i zarządzania projektami
3.3. Wpływ kompetencji kierownika projektu na sukces projektów innowacyjnych
 
4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH INNOWACYJNYCH
 
4.1. Proces zarządzania ryzykiem w projektach innowacyjnych
4.2. Rodzaje ryzyka projektu innowacyjnego
4.3. Metody oceny ryzyka projektu innowacyjnego
 
5. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
 
5.1. Inwestycje w innowacje
5.1.1. Źródła finasowania innowacji
5.1.2. Dobór odpowiedniej struktury finansowania innowacji
5.2. Ocena efektywności finansowej projektów innowacyjnych
5.2.1. Metody statyczne
5.2.2. Metody dynamiczne
 
6. ŚRODOWISKO PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT (PLM)
 
6.1. Zarządzanie projektami w koncepcji cyklu życia produktu
6.2. Komponenty środowiska PLM
6.2.1. Zarządzanie wymaganiami
6.2.2. Komputerowo wspomagane konstruowanie
6.2.3. Zarządzanie danymi produktowymi
6.2.4. Zarządzanie procesami produkcyjnymi
 
7. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ŚRODOWISKU PLM
 
7.1. Zasady działania w środowisku PLM
7.1.1. 3DEXPERIENCE
7.1.2. PTC Windchill
7.2. Koncepcje programu i projektu
7.2.1. 3DEXPERIENCE
7.2.2. PTC Windchill
7.3. Planowanie projektu
7.3.1. 3DEXPERIENCE
7.3.2. PTC Windchill
7.4. Zarządzanie danymi w kontekście projektu
7.4.1. 3DEXPERIENCE
7.4.2. PTC Windchill
7.5. Monitorowanie i raportowanie postępów projektu
7.5.1. 3DEXPERIENCE
7.5.2. PTC Windchill
7.6. Zarządzanie ryzykiem
7.6.1. 3DEXPERIENCE
7.7. Zarządzanie budżetem
7.7.1. 3DEXPERIENCE
7.8. Mechanizmy współpracy w ramach projektu
7.8.1. 3DEXPERIENCE
7.8.2. PTC Windchill
7.9. Integracja z zewnętrznymi systemami
7.9.1. 3DEXPERIENCE
7.9.2. PTC Windchill
 
8. APLIKACJE PRZEMYSŁOWE W ŚRODOWISKU PLM
 
8.1. Projekt wdrożenia nowego produktu w systemie 3DEXPERIENCE
8.2. Projekt wdrożenia nowego produktu w systemie PTC Windchill
 
9. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
 
9.1. Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek
9.2. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością oparty na normie PN-EN 9001:2009 
9.3. Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na normach ISO
9.4. Projekt zwiększenia elastyczności linii produkcyjnej Origo
9.5. Projekt automatyzacji stanowiska pracy
9.6. Projekt optymalizacji stanowiska montażu osłony hamulcowej
9.7. Ocena ryzyka finansowego projektu innowacyjnego uruchomienia nowego procesu produkcji energii cieplnej i elektrycznej
 
KIERUNKI ROZWOJU
 
BIBLIOGRAFIA
 
SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
 
INDEKS
Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Katarzyna Marek-Kołodziej
Katarzyna Marek-Kołodziej

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej jest adiunktem w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii produkcji. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz International Project Management Association (IPMA) Polska. Posiada tytuł Certified Project Manager IPMA Level C oraz certyfikat PRINCE@ Foundation. Autorka i współautorka ponad 70 artykułów naukowych w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami, w szczególności metodyk, metod i technik wspomagających zarządzanie projektami (głównie zastosowanie metody łańcucha krytycznego CCPM w dużych projektach). Ponadto prowadzi badania w zakresie możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych do wyznaczenia wielkości buforów czasu, efektywności zespołów projektowych, oceny ryzyka w projekcie, a także możliwości wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzania projektem w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych. Jest uczestnikiem wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo-produkcyjnymi oraz systemów zarządzania jakością.

Sylwester Oleszek
Sylwester Oleszek

Dr inż. Sylwester Oleszek – pracuje jako PLM Competence Center Senior Team Manager w firmie Transition Technologies PSC. Jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, a także pełni rolę eksperta Sekcji Cyfryzacji Produkcji PAN, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Uczestniczył we wdrożeniach systemów klasy PLM, IoT oraz AR będących częścią inicjatyw związanych z Przemysłem 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest autorem i współautorem dwóch książek i 18 publikacji naukowych z dziedziny zarządzania cyklem życia produktu, inżynierii produkcji, zarządzania projektami oraz komputerowo wspomaganego projektowania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności systemów klasy PLM, IoT oraz technik wizualizacji AR i VR.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł