Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie projektami innowacyjnymi. Aplikacje w środowisku PLM

Ryszard Knosala, Katarzyna Marek-Kołodziej, Sylwester Oleszek
ISBN: 978-83-208-2446-9
Pages: 342
Publication date: 2021
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

W książce przedstawiono różne obszary i trendy zarządzania projektami innowacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć hybrydowego, zwinnego i modułowego. Zaproponowano rozszerzenie tych podejść o zastosowanie odpowiednich technik, metod oraz narzędzi wspomagających zarzadzanie projektami innowacyjnymi. Skuteczność i efektywność wprowadzonych modyfikacji zobrazowano na dziewięciu przykładach praktycznych. W książce zaprezentowano także aspekty złożonego środowiska Product Lifecycle Management (PLM) z jego specyficzną logiką i językiem aplikacji komputerowych w kontekście i na poziomie praktycznych zastosowań w procesach zarządzania projektami. W celu lepszego zrozumienia tych aplikacji omówiono dwa przykłady praktycznych wdrożeń w systemach 3DEXPERIENCE oraz PTC Windchill.

WSTĘP
 
1. ISTOTA ZARZĄDZANIA INNOWACYJNYMI PROJEKTAMI WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
 
1.1. Zarządzanie organizacjami w świetle przemian cywilizacyjnych
1.2. Znaczenie projektów w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami
1.3. Rodzaje projektów według stopnia ich innowacyjności
 
2. WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
 
2.1. Geneza i praktyczne uwarunkowania zarządzania projektami
2.2. Trendy w rozwoju zarządzania projektami
2.2.1. Metodyki zwinne oraz hybrydowe jako skuteczne podejścia do wdrażania innowacji
2.2.2. Metodyka modułowa jako nowe rozwiązanie w obszarze zarządzania projektami
 
3. INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I INNOWACJAMI
 
3.1. Klasyczne modele procesu innowacyjnego
3.2. Podejście projektowe do tworzenia innowacji i zarządzania projektami
3.3. Wpływ kompetencji kierownika projektu na sukces projektów innowacyjnych
 
4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH INNOWACYJNYCH
 
4.1. Proces zarządzania ryzykiem w projektach innowacyjnych
4.2. Rodzaje ryzyka projektu innowacyjnego
4.3. Metody oceny ryzyka projektu innowacyjnego
 
5. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH
 
5.1. Inwestycje w innowacje
5.1.1. Źródła finasowania innowacji
5.1.2. Dobór odpowiedniej struktury finansowania innowacji
5.2. Ocena efektywności finansowej projektów innowacyjnych
5.2.1. Metody statyczne
5.2.2. Metody dynamiczne
 
6. ŚRODOWISKO PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT (PLM)
 
6.1. Zarządzanie projektami w koncepcji cyklu życia produktu
6.2. Komponenty środowiska PLM
6.2.1. Zarządzanie wymaganiami
6.2.2. Komputerowo wspomagane konstruowanie
6.2.3. Zarządzanie danymi produktowymi
6.2.4. Zarządzanie procesami produkcyjnymi
 
7. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ŚRODOWISKU PLM
 
7.1. Zasady działania w środowisku PLM
7.1.1. 3DEXPERIENCE
7.1.2. PTC Windchill
7.2. Koncepcje programu i projektu
7.2.1. 3DEXPERIENCE
7.2.2. PTC Windchill
7.3. Planowanie projektu
7.3.1. 3DEXPERIENCE
7.3.2. PTC Windchill
7.4. Zarządzanie danymi w kontekście projektu
7.4.1. 3DEXPERIENCE
7.4.2. PTC Windchill
7.5. Monitorowanie i raportowanie postępów projektu
7.5.1. 3DEXPERIENCE
7.5.2. PTC Windchill
7.6. Zarządzanie ryzykiem
7.6.1. 3DEXPERIENCE
7.7. Zarządzanie budżetem
7.7.1. 3DEXPERIENCE
7.8. Mechanizmy współpracy w ramach projektu
7.8.1. 3DEXPERIENCE
7.8.2. PTC Windchill
7.9. Integracja z zewnętrznymi systemami
7.9.1. 3DEXPERIENCE
7.9.2. PTC Windchill
 
8. APLIKACJE PRZEMYSŁOWE W ŚRODOWISKU PLM
 
8.1. Projekt wdrożenia nowego produktu w systemie 3DEXPERIENCE
8.2. Projekt wdrożenia nowego produktu w systemie PTC Windchill
 
9. PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
 
9.1. Projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek
9.2. Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością oparty na normie PN-EN 9001:2009 
9.3. Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania opartego na normach ISO
9.4. Projekt zwiększenia elastyczności linii produkcyjnej Origo
9.5. Projekt automatyzacji stanowiska pracy
9.6. Projekt optymalizacji stanowiska montażu osłony hamulcowej
9.7. Ocena ryzyka finansowego projektu innowacyjnego uruchomienia nowego procesu produkcji energii cieplnej i elektrycznej
 
KIERUNKI ROZWOJU
 
BIBLIOGRAFIA
 
SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
 
INDEKS
Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Professor Ryszard Knosala, PhD Dsc BEng, doctor h.c., Director of the Institute of Processes and Products Innovativeness, and head of the Chair of Management and Production Engineering in the University of Technology in Opole. President of the Committee for Production Engineering PAN (Polish Academy of Sciences), founder the President of the Polish Society of Production Management and of the Polish Society of Innovation Management, as well as of the Foundation “Kuźnia Kreatywności Profesora Ryszarda Knosali”. Author and co-author of 25 books and academic manuals, and 485 scientific articles in the areas of production engineering and innovation management. Initiator and scientific editor of a series of 22 manuals for the study direction “production management and engineering”. Initiator of establishing a national cluster “Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji” (Knowledge and innovation in production engineering community) and the President of its Council. Promoter of 22 doctors, of whom one has already been awarded the scientific title of full Professor and six others have made post-doctoral habilitation degrees.

Katarzyna Marek-Kołodziej
Katarzyna Marek-Kołodziej

Dr inż. Katarzyna Marek-Kołodziej jest adiunktem w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii produkcji. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz International Project Management Association (IPMA) Polska. Posiada tytuł Certified Project Manager IPMA Level C oraz certyfikat PRINCE@ Foundation. Autorka i współautorka ponad 70 artykułów naukowych w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami, w szczególności metodyk, metod i technik wspomagających zarządzanie projektami (głównie zastosowanie metody łańcucha krytycznego CCPM w dużych projektach). Ponadto prowadzi badania w zakresie możliwości wykorzystania zbiorów rozmytych do wyznaczenia wielkości buforów czasu, efektywności zespołów projektowych, oceny ryzyka w projekcie, a także możliwości wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzania projektem w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych. Jest uczestnikiem wielu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających transfer wiedzy z nauki do przemysłu. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie wdrożeń innowacyjnych rozwiązań z zastosowaniem podejścia projektowego do zarządzania zleceniami usługowo-produkcyjnymi oraz systemów zarządzania jakością.

Sylwester Oleszek
Sylwester Oleszek

Dr inż. Sylwester Oleszek – pracuje jako PLM Competence Center Senior Team Manager w firmie Transition Technologies PSC. Jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, ekspertem Sekcji Cyfryzacji Produkcji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz ekspertem Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości. Uczestniczył we wdrożeniach systemów klasy PLM, IoT oraz AR będących częścią inicjatyw związanych z Przemysłem 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest autorem i współautorem jednej książki i 12 publikacji naukowych z obszaru komputerowo wspomaganego projektowania, zarządzania cyklem życia produktu, zarządzania projektami oraz inżynierii produkcji. Jego zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności systemów klasy PLM, IoT oraz technik wizualizacji AR/VR.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €