Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie wiedzą inżynierską

Justyna Patalas-Maliszewska, Jerzy Pokojski
ISBN: 978-83-208-2535-0
Liczba stron: 266
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
89.90 zł
76.42
Najniższa cena z 30 dni: 76.42
liczba egzemplarzy:

Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniom zarządzania wiedzą inżynierską. W dniu dzisiejszym zagadnienia zarządzania wiedzą inżynierską, można traktować jako świat widziany z perspektywy projektowania i świat oparty na procesach wytwarzania. Oba te światy są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. 

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów, w których zaprezentowano obszar zarządzania wiedzą inżynierską, prowadząc rozważania teoretyczne oraz ilustrując wybrane podejścia przykładami z praktyki. Autorzy zidentyfikowali modele, metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą inżynierską w procesach projektowania i wytwarzania. W rozdziale pierwszym zostały szczegółowo omówione procesy zarządzania wiedzą inżynierską w projektowaniu i w produkcji oraz podkreślono ważność realizacji tego procesu w kontekście wdrażania nowoczesnych technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozdział drugi to charakterystyka metod wspomagających pozyskiwanie wiedzy inżynierskiej, jej gromadzenie i analizę oraz dystrybucję. Zaprezentowano również możliwości modelowania wiedzy produkcyjnej i jej walidacji. W rozdziale trzecim dokonano przeglądu dostępnych technologii wspomagających zarządzanie wiedzą inżynierską, rozpoczynając od możliwości jej formalnego zapisu, poprzez budowanie baz wiedzy, aż do możliwości reprezentacji i wizualizacji zgromadzonej wiedzy. Rozdziały czwarty i piąty to szerokie omówienie obszaru modelowania wiedzy w projektowaniu oraz w procesie produkcyjnym oraz zaprezentowanie przykładów modeli stosowanych w teoriach i metodologiach projektowych oraz w systemach produkcyjnych. W rozdziale szóstym przedstawiono obszar inżynierii opartej na wiedzy oraz zagadnienie automatyzacji prac projektowych. Ponadto podkreślono ważność wielodyscyplinowości i transdyscyplinarności w modelowaniu wiedzy. W rozdziale siódmym dokonano charakterystyki wiedzy w systemach cyber-fizycznych w kontekście realizacji koncepcji Przemysłu 4.0 przez przedsiębiorstwa produkcyjne. W rozdziale ósmym pokazano rozwiązania dostępne na rynku wspomagające informacyjnie realizację procesu zarządzania wiedzą, a w rozdziale dziewiątym zaprezentowano przykłady implementacji procesu zarzadzania wiedzą inżynierską. W rezultacie sformułowano rekomendacje dla adeptów nauki w obszarze zarządzania wiedzą inżynierską i menedżerów przedsiębiorstw, wskazując perspektywy i istotne zmiany w tej tematyce.

Książka jest przeznaczona dla badaczy, nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów kierunków kształcenia takich jak: zarządzanie i inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz innych, których treści kształcenia obejmują podejmowaną tematykę. Może stanowić również kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy budują środowisko harmonijnej i zrównoważonej współpracy ludzi i maszyn planując dalszy rozwój przedsiębiorstwa. 

 

 

Wstęp

 

1. Zarządzanie wiedzą w Przemyśle 4.0

1.1. Typologia wiedzy

1.2. Procesy zarządzania wiedzą w przemyśle

1.3. Zarządzanie inżynierską wiedzą projektową

1.4. Zarządzanie inżynierską wiedzą w procesie wytwarzania

1.5. Zarządzanie wiedzą jako element koncepcji Przemysłu 4.0

 

2. Metody wspomagające zarządzanie wiedzą inżynierską

2.1. Metody i techniki pozyskiwania wiedzy inżynierskiej

2.2. Gromadzenie, analiza i dzielenie się wiedzą

2.3. Modelowanie wiedzy inżynierskiej

2.4. Walidacja wiedzy inżynierskiej

 

3. Technologie wspomagające zarządzanie wiedzą inżynierską

3.1. Proces konwersji wiedzy

3.2. Narzędzia do tworzenia baz wiedzy, ich konserwacji i rozwoju

3.3. Rozwiązania wspierające proces modelowania wiedzy

3.4. Wizualizacja wiedzy

 

4. Modelowanie wiedzy w projektowaniu

4.1. Projektowanie i procesy inżynierskie

4.2. Modelowanie wiedzy projektowej w kontekście rozwoju produktu i procesu projektowego

4.3. Modelowanie procesów projektowych przy wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej

4.4. Przykłady formalnych modeli stosowanych w teoriach i metodologiach projektowych

 

5. Modelowanie wiedzy w procesie produkcji

5.1. Wiedza w procesach produkcyjnych

5.2. Modelowanie wiedzy produkcyjnej

5.3. Modelowanie procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej

5.4. Przykłady formalnych modeli wiedzy w systemach produkcyjnych

 

6. Zarządzanie wiedzą w projektowaniu i wytwarzaniu

6.1. Inżynieria oparta na wiedzy

6.2. Automatyzacja prac projektowych

6.3. Platformy projektowe

6.4. Wielodyscyplinowość w modelowaniu wiedzy

6.5. Transdyscyplinarność w modelowaniu wiedzy

 

7. Zarządzanie wiedzą w projektowaniu systemów cyberfizycznych

7.1. Wiedza w systemach cyberfizycznych

7.2. Modelowanie aktywności projektowej

7.3. Modelowanie wspomagania podejmowania decyzji

 

8. Implementacja procesu zarządzania wiedzą inżynierską

8.1. Repozytoria wiedzy

8.2. Budowanie baz wiedzy i efekty finalne

8.3. Procesy zarządzania wiedzą inżynierską

 

9. Przykłady implementacji procesu zarządzania wiedzą inżynierską

9.1. Przedsiębiorstwo produkcyjne branży metalowej

9.2. Przedsiębiorstwo produkcyjne branży motoryzacyjnej

 

Kierunki rozwoju w zarządzaniu wiedzą inżynierską

 

Bibliografia

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Indeks

Justyna Patalas-Maliszewska

Prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska jest profesorem w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej koncentruje się na modelowaniu wiedzy produkcyjnej oraz procesów wspomagania podejmowania decyzji w inżynierii produkcji.. Tematyka ta łączy obszary inżynierii wiedzy, inżynierii zarządzania, inżynierii mechanicznej z metodami badań operacyjnych implementowanymi w systemach podejmowania decyzji. Jest laureatką licznych międzynarodowych grantów i stypendiów naukowych, autorką ponad 200 publikacji naukowych, w tym monografii naukowych i artykułów w czasopismach z IF; jest także autorką wielu ekspertyz i rekomendacji dla przedsiębiorstw. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

 

 

Jerzy Pokojski

Prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski jest pracownikiem Instytutu Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą następujących grup zagadnień: zastosowania metod optymalizacji wielokryterialnej do rozwiązywania dużych problemów optymalizacji w projektowaniu maszyn, modelowanie inżynierskiej wiedzy projektowej, zarządzanie wiedzą, rozwój podejść związanych z metodami stosowanymi w Knowledge Based Engineering. Od około 30 lat współpracuje z ośrodkami zajmującymi się powyższą tematyką w ramach działalności następujących organizacji: European Group for Intelligent Computing in Engineering oraz International Society of Transdisciplinary Engineering (organizator światowych konferencji cyklicznych Transdisciplinary Engineering; dawna nazwa konferencji: Concurrent Engineering). Dorobek naukowy profesora obejmuje około 120 publikacji z zakresu uprawianej tematyki. Jest także autorem, współautorem i redaktorem ponad 20 naukowych pozycji książkowych oraz skryptów. Pełnił wiele funkcji w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, obecnie jest kierownikiem Zakładu Technik Komputerowych.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy