Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie środowiskowe

Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek
ISBN: 978-83-208-2060-7
eISBN: 978-83-208-2107-9
Liczba stron: 236
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
49.90
liczba egzemplarzy:

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego. Przedstawiono w nim doraźne i prewencyjne działania wpływające na kształtowanie i jakość środowiska. Autorzy omówili w książce: gospodarowanie powierzchnią Ziemi i rekultywację terenów zdegradowanych, gospodarkę odpadami, ochronę przed hałasem i wibracjami, oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko, aspekty ekonomiczne w ochronie środowiska, elementy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Gospodarowanie powierzchnią Ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych
1.1. Ekologiczne aspekty rolnictwa
1.1.1. Wpływ rolnictwa na krajobraz
1.1.2. Potrzeby żywnościowe a gospodarka rolna
1.1.3. Pojęcie rolnictwa integrowanego i ekologicznego
1.1.4. Wpływ produkcji rolnej na ochronę środowiska
1.2. Gospodarka leśna
1.2.1. Las jako istotny element przyrody
1.2.2. Abiotyczne i biotyczne parametry lasów
1.2.3. Ekosystemy leśne w Polsce
1.2.4. Znaczenie gospodarki leśnej
1.2.5. Zagrożenia i ochrona lasów
1.3. Rekultywacja zdegradowanych terenów
1.3.1. Przyczyny degradacji
1.3.2. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Gospodarka odpadami
2.1. Podstawy prawne
2.2. Zasady gospodarowania odpadami
2.3. Klasyfikacja odpadów
2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
2.5. Odpady komunalne
2.6. Odpady przemysłowe
2.7. Odpady niebezpieczne
2.8. Składowiska odpadów
2.9. Plany gospodarki odpadami
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Ochrona przed hałasem i wibracjami
3.1. Hałas i wibracje w środowisku oraz skutki ich oddziaływania
3.1.1. Pojęcie hałasu i wibracji
3.1.2. Źródła hałasu i wibracji w środowisku
3.1.3. Skala narażenia na hałas i wibracje
3.1.4. Skutki oddziaływania hałasu i wibracji na człowieka
3.2. Ochrona przed hałasem i wibracjami
3.2.1. Eliminacja źródeł hałasu i wibracji
3.2.2. Ograniczanie oddziaływania źródeł hałasu i wibracji
3.2.3. Podstawowe uwarunkowania w kształtowaniu klimatu wibroakustycznego
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko
4.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a problemy ekologiczne
4.1.1. Zasady zarządzania a koncepcja zrównoważonego rozwoju
4.1.2. Formułowanie proekologicznych celów i strategii
4.1.3. Struktura zasobów w przedsiębiorstwie: aspekt ekologiczny
4.1.3.1. Zasoby odnawialne
4.1.3.2. Zasoby nieodnawialne
4.1.4. Otoczenie przedsiębiorstwa
4.1.5. Metody i narzędzia zarządzania w działaniu na rzecz ochrony środowiska
4.2. Oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko
4.2.1. Ocena oddziaływania a etapy działalności gospodarczej
4.2.2. Modele oceny wpływu przedsiębiorstw na środowisko
4.2.3. Skutki ekologiczne działalności gospodarczej
4.2.3.1. Analiza efektów działalności proekologicznej przedsiębiorstwa
4.2.3.2. Przykłady wskaźników ochrony środowiska
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Aspekty ekonomiczne w ochronie środowiska
5.1. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska
5.1.1. Opłaty i depozyty
5.1.2. Kary pieniężne i zastawy .
5.1.3. Podatki ekologiczne
5.1.4. Subsydia
5.2. Modele ekonomiczne w zarządzaniu ekologicznym
5.2.1. Model Pareto
5.2.2. Modele optymalizacyjne
5.2.3. Modele internalizacji efektów
5.2.4. Model rynkowy
5.2.5. Model podatkowy
5.3. Finansowanie ochrony środowiska
5.3.1. Fundusze ekologiczne
5.3.2. Rola i znaczenie środków własnych i obcych w finansowaniu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
5.4. Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska w przedsiębiorstwie
5.4.1. Zagadnienia ekologiczne w rachunkowości zarządczej
5.4.2. Rachunek kosztów w działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej
5.4.3. Analiza punktu krytycznego
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Elementy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
6.1. Systemy zarządzania środowiskowego
6.1.1. Program ,,Odpowiedzialność i Troska’’
6.1.2. Strategia Czystszej Produkcji
6.1.3. EMAS jako podstawa zarządzania ekologicznego
6.1.4. Standardy zarządzania środowiskowego serii ISO 14000
6.2. Aspekty środowiskowe w projektowaniu i rozwoju wyrobów
6.2.1. Wymagania środowiskowe w projektowaniu i rozwoju wyrobów
6.2.2. Analiza cyklu życia produktu
6.2.3. Ekologiczne projektowanie wyrobów i procesów z zastosowaniem metody FMEA
6.2.4. Zmodyfikowane rozwinięcie funkcji jakości (E) — QFD
6.3. Etykiety i deklaracje środowiskowe
6.3.1. Zasady systemu etykietowania
6.3.2. Funkcje ekoetykietowania
6.3.3. Etapy prowadzące do uzyskania oznaczenia ekologicznego
6.3.4. Charakterystyka wybranych ekoznaków
6.4. Ekomarketing
6.4.1. Definicja ekomarketingu
6.4.2. Istota ekomarketingu
6.4.3. Charakterystyka narzędzi ekomarketingu
6.4.4. Świadomość ekologiczna konsumentów
Zadania i pytania kontrolne

 

Zakończenie

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Edward Kowal

Prof. dr hab. inż. Edward Kowal jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie na kierunkach „bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Obszar jego zainteresowań badawczych i współpracy z organizacjami obejmuje ergonomiczne i ekologiczne kształtowanie środowiska w aspekcie ekonomicznym na gruncie systemów zarządzania jakością (głównie norm PN ISO 14000 dotyczących zarządzania środowiskiem oraz norm PN ISO 18000 dotyczących zarządzania jakością bhp i ryzykiem zawodowym). Przedmiotem jego szczegółowych badań jest wpływ warunków pracy i wieku pracowników na zmęczenie odzwierciedlane zmianą poziomu sprawności psychomotorycznej.

Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym dwóch podręczników akademickich pt. „Zarządzanie środowiskowe” i „Ekologia”. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Specjalizuje się w tematyce doskonalenia organizacji i procesów, zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z doskonaleniem organizacji i wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 

Andrzej Misiołek

Dr hab. Andrzej Misiołek jest profesorem na Wydziale Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz na Wydziale Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Prowadzi tam wykłady i seminaria z chemii, chemii środowiska, ekologii oraz zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych obejmuje chemię środowiska i ekologię oraz filozofię w nauce i filozofię przyrody. Jest autorem i współredaktorem wielu książek i publikacji naukowych. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w tworzeniu i rozwijaniu niepublicznych uczelni wyższych, a także w zarządzaniu nimi. Pełnił funkcje prodziekana, prorektora (1998-2001) oraz rektora (2001-2005). Od 1983 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 1992 r. – członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W roku 2011 został powołany przez Prezydenta RP na kolejną kadencję do Narodowej Rady Ekologicznej. Jest członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy