Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie środowiskowe

Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek
ISBN: 978-83-208-2060-7
eISBN: 978-83-208-2107-9
Pages: 236
Publication date: 2013
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
Lowest price in last 30 days: 11.90
12.00
number copies:

The manual brings a compendium of knowledge in the area of environmental management. It presents provisional and preventive measures undertaken to influence the formation and the quality of the environment. In the book, its Authors have discussed as follows: management of the surface of the Earth and reclamation of degraded land, waste management, protection against noise and vibration, environmental impact of an enterprise, economic aspects in the environment protection, elements of environmental management in an enterprise.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Gospodarowanie powierzchnią Ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych
1.1. Ekologiczne aspekty rolnictwa
1.1.1. Wpływ rolnictwa na krajobraz
1.1.2. Potrzeby żywnościowe a gospodarka rolna
1.1.3. Pojęcie rolnictwa integrowanego i ekologicznego
1.1.4. Wpływ produkcji rolnej na ochronę środowiska
1.2. Gospodarka leśna
1.2.1. Las jako istotny element przyrody
1.2.2. Abiotyczne i biotyczne parametry lasów
1.2.3. Ekosystemy leśne w Polsce
1.2.4. Znaczenie gospodarki leśnej
1.2.5. Zagrożenia i ochrona lasów
1.3. Rekultywacja zdegradowanych terenów
1.3.1. Przyczyny degradacji
1.3.2. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Gospodarka odpadami
2.1. Podstawy prawne
2.2. Zasady gospodarowania odpadami
2.3. Klasyfikacja odpadów
2.4. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
2.5. Odpady komunalne
2.6. Odpady przemysłowe
2.7. Odpady niebezpieczne
2.8. Składowiska odpadów
2.9. Plany gospodarki odpadami
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Ochrona przed hałasem i wibracjami
3.1. Hałas i wibracje w środowisku oraz skutki ich oddziaływania
3.1.1. Pojęcie hałasu i wibracji
3.1.2. Źródła hałasu i wibracji w środowisku
3.1.3. Skala narażenia na hałas i wibracje
3.1.4. Skutki oddziaływania hałasu i wibracji na człowieka
3.2. Ochrona przed hałasem i wibracjami
3.2.1. Eliminacja źródeł hałasu i wibracji
3.2.2. Ograniczanie oddziaływania źródeł hałasu i wibracji
3.2.3. Podstawowe uwarunkowania w kształtowaniu klimatu wibroakustycznego
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko
4.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem a problemy ekologiczne
4.1.1. Zasady zarządzania a koncepcja zrównoważonego rozwoju
4.1.2. Formułowanie proekologicznych celów i strategii
4.1.3. Struktura zasobów w przedsiębiorstwie: aspekt ekologiczny
4.1.3.1. Zasoby odnawialne
4.1.3.2. Zasoby nieodnawialne
4.1.4. Otoczenie przedsiębiorstwa
4.1.5. Metody i narzędzia zarządzania w działaniu na rzecz ochrony środowiska
4.2. Oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko
4.2.1. Ocena oddziaływania a etapy działalności gospodarczej
4.2.2. Modele oceny wpływu przedsiębiorstw na środowisko
4.2.3. Skutki ekologiczne działalności gospodarczej
4.2.3.1. Analiza efektów działalności proekologicznej przedsiębiorstwa
4.2.3.2. Przykłady wskaźników ochrony środowiska
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Aspekty ekonomiczne w ochronie środowiska
5.1. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska
5.1.1. Opłaty i depozyty
5.1.2. Kary pieniężne i zastawy .
5.1.3. Podatki ekologiczne
5.1.4. Subsydia
5.2. Modele ekonomiczne w zarządzaniu ekologicznym
5.2.1. Model Pareto
5.2.2. Modele optymalizacyjne
5.2.3. Modele internalizacji efektów
5.2.4. Model rynkowy
5.2.5. Model podatkowy
5.3. Finansowanie ochrony środowiska
5.3.1. Fundusze ekologiczne
5.3.2. Rola i znaczenie środków własnych i obcych w finansowaniu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
5.4. Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska w przedsiębiorstwie
5.4.1. Zagadnienia ekologiczne w rachunkowości zarządczej
5.4.2. Rachunek kosztów w działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej
5.4.3. Analiza punktu krytycznego
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Elementy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
6.1. Systemy zarządzania środowiskowego
6.1.1. Program ,,Odpowiedzialność i Troska’’
6.1.2. Strategia Czystszej Produkcji
6.1.3. EMAS jako podstawa zarządzania ekologicznego
6.1.4. Standardy zarządzania środowiskowego serii ISO 14000
6.2. Aspekty środowiskowe w projektowaniu i rozwoju wyrobów
6.2.1. Wymagania środowiskowe w projektowaniu i rozwoju wyrobów
6.2.2. Analiza cyklu życia produktu
6.2.3. Ekologiczne projektowanie wyrobów i procesów z zastosowaniem metody FMEA
6.2.4. Zmodyfikowane rozwinięcie funkcji jakości (E) — QFD
6.3. Etykiety i deklaracje środowiskowe
6.3.1. Zasady systemu etykietowania
6.3.2. Funkcje ekoetykietowania
6.3.3. Etapy prowadzące do uzyskania oznaczenia ekologicznego
6.3.4. Charakterystyka wybranych ekoznaków
6.4. Ekomarketing
6.4.1. Definicja ekomarketingu
6.4.2. Istota ekomarketingu
6.4.3. Charakterystyka narzędzi ekomarketingu
6.4.4. Świadomość ekologiczna konsumentów
Zadania i pytania kontrolne

 

Zakończenie

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Edward Kowal

Professor Edward Kowal, PhD Dsc BEng, is full Professor in the Faculty of Mechanics, the University in Zielona Gora where he teaches, mainly in the study directions “working health and safety” and “production management and engineering”. Area of his research interests and his cooperation with organizations include ergonomic and ecological development of the environment in the economic aspect, based on quality management systems (mainly that of the PN ISO 14000 standard concerning environmental management and PN ISO 18000 standard concerning quality management in working health and safety, and professional risk). His detailed research focuses on the influence of working conditions and the workers’ age on fatigue reflected with a varying level of psycho-motoric fitness and abilities.

Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Aneta Kucińska-Landwójtowicz, PhD BEng, associate professor in the Chair of Management and Production Engineering (the Faculty of Production Engineering and Logistics of the University of Technology in Opole). Author and co-author of several dozen scientific publications having national as well as international range, including two academic manuals entitled “Zarządzanie środowiskowe” (Environmental management) and “Ekologia” (Ecology). Member of the Polish Society of Production Management and the Polish Societiy of Innovation Management. Specialized in the areas of improvement of organizations and processes, quality management and environment management. Has remarkable professional experience related with improving organizations and introduction of innovations in manufacturing enterprises.
 

Andrzej Misiołek

Andrzej Misiołek, PhD Dsc, Professor in the Faculty of Technical Sciences in the Labor Protection Management College in Katowice, and in the Faculty of Management in Katowice Business University where he lectures and runs seminars in chemistry, environmental chemistry, environmental protection, and environmental and civilization-driven challenges. The area of his scientific, research and educational interests includes environmental chemistry, ecology philosophy in science and philosophy of nature. Author and co-editor of many books and scientific publications. Has long-standing professional experience in creating and developing non-public colleges and universities, as well as in their management. Performed functions of Deputy Dean, Vice-rector (1998-2001) and Rector (2001-2005). Since 1983,member of the Polish Chemical Society, and since 1992 – member of the Upper Silesia Society for the Advancement of Arts and Sciences. In 2011 appointed, by the President of the Republic of Poland, to a subsequent term office in the National Environment Protection Council. Member of the Commission of Science, Education and Sport at the Senate of the Republic of Poland.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended