Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rachunkowość. Zasady i metody

Redakcja naukowa Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2228-1
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Rachunkowość zajmuje się wartościowym pomiarem zdarzeń i zjawisk zachodzących w jednostkach gospodarczych. Przy tym w rachunkowości najistotniejsze jest, aby dostarczała informacji rzetelnych, kompletnych i precyzyjnych, przydatnych dla różnych osób i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem danej jednostki. W książce przedstawiono podstawy prowadzenia rachunkowości, w tym: funkcje rachunkowości, zasady rachunkowości jednostki, dokumentację księgową, księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia, wycenę aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego oraz wyniku podatkowego, inwentaryzację w jednostce gospodarczej, sprawozdawczość finansową jednostek i badanie sprawozdań finansowych. Przy tym we wszystkich omawianych zagadnieniach uwzględniono zmiany wprowadzone od 2016 r.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także przedsiębiorców i menedżerów.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Zakres rachunkowości jednostki gospodarczej
1.1. Istota i funkcje rachunkowości
1.2. Jednostka gospodarcza jako podmiot rachunkowości
1.3. Przedmiot rachunkowości jednostek gospodarczych
1.4. Regulacje rachunkowości
1.5. Zasady rachunkowości
1.6. Ustawowy zakres rachunkowości jednostki

 

2. Zasady (polityka) rachunkowości jednostki
2.1. Istota i zakres polityki rachunkowości
2.2. Rok obrotowy i okresy sprawozdawcze
2.3. Zakładowy plan kont jednostki
2.4. Przetwarzanie i ochrona danych w rachunkowości
2.5. Zmiany w polityce rachunkowości jednostki
2.6. Odpowiedzialność za politykę rachunkowości jednostki

 

3. Dokumentacja księgowa
3.1. Istota i cechy dowodów księgowych
3.2. Rodzaje dowodów księgowych
3.3. Obieg i kontrola dowodów księgowych
3.4. Archiwizowanie dowodów księgowych

 

4. Księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia
4.1. Istota, zadania i zakres ksiąg rachunkowych
4.2. Dziennik
4.3. Księga główna
4.4. Księgi pomocnicze
4.5. Zestawienie obrotów i sald
4.6. Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
4.7. Organizacja i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

5. Wycena aktywów i pasywów
5.1. Istota i ogólne zasady wyceny w rachunkowości
5.2. Wycena bieżąca i wycena bilansowa
5.3. Zasady wyceny podstawowych pozycji aktywów i pasywów
5.4. Zasady wyceny w szczególnych sytuacjach
5.5. Ryzyko i zagrożenia wiarygodnej wyceny

 

6. Ustalanie wyniku finansowego
6.1. Pojęcie i elementy wyniku finansowego
6.2. Przychody i zyski oraz ich struktura
6.3. Koszty i straty oraz ich struktura
6.4. Ustalanie wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym
6.5. Porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego

 

7. Ustalanie wyniku podatkowego
7.1. Istota i elementy wyniku podatkowego
7.2. Ustalanie przychodów podatkowych
7.3. Ustalanie kosztów podatkowych
7.4. Organizacja rachunku wyniku podatkowego (modele rachunku)
7.5. Analiza przypadku — ustalanie wyniku podatkowego

 

8. Inwentaryzacja w jednostce gospodarczej
8.1. Istota, funkcje i zadania inwentaryzacji
8.2. Zasady, terminy i częstotliwość inwentaryzacji
8.3. Inwentaryzacja zasobów drogą spisu z natury
8.4. Inwentaryzacja przez potwierdzenie sald
8.5. Inwentaryzacja przez weryfikację
8.6. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji
8.7. Różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych

 

9. Sporządzanie sprawozdań finansowych
9.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
9.2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
9.3. Łączne sprawozdanie finansowe
9.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
9.5. Sprawozdanie z działalności jednostki
9.6. Zatwierdzanie, składanie i udostępnianie sprawozdania finansowego
9.7. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe

 

10. Badanie sprawozdań finansowych
10.1. Istota, cel i podstawy prawne badania sprawozdań finansowych
10.2. Procedury i etapy badania sprawozdania finansowego
10.3. Produkt badania sprawozdania finansowego
10.4. Badanie poszczególnych części i pozycji jednostkowego sprawozdania finansowego

 

Słownik podstawowych pojęć

 

Bibliografia

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy