Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Edward Nowak
ISBN: 978-83-208-2289-2
Liczba stron: 358
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

W książce zostały zaprezentowane narzędzia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce. Przystępnie przedstawiono koncepcje teoretyczne i rozwiązania metodyczne zaawansowanej rachunkowości zarządczej, umożliwiające optymalizację decyzji podejmowanych przez menedżerów i przedsiębiorców. Autor omówił: zakres zaawansowanej rachunkowości zarządczej; wyznaczanie funkcji regresji kosztów i przychodów; prognozowanie sprzedaży i kosztów; analizę progu rentowności w długim okresie; podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka; dyskontowe metody oceny projektów decyzyjnych; rachunek odpowiedzialności; ocenę wyników restrukturyzacji i pomiaru wartości przedsiębiorstwa; budżetowanie rezultatów działalności przedsiębiorstwa; kontrolę zarządczą i ocenę realizacji strategii przedsiębiorstwa.

 

Książka przeznaczona jest dla: studentów kierunków ekonomicznych uczelni różnego typu; słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich; uczestników kursów z rachunkowości; menedżerów, doradców i analityków finansowych.

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

1. Zakres zaawansowanej rachunkowości zarządczej
1.1. Pojęcie i zadania rachunkowości zarządczej
1.2. Rachunkowość zarządcza operacyjna i strategiczna
1.3. Zadania strategicznej rachunkowości zarządczej
1.4. Podejście modelowe w rachunkowości zarządczej
1.5. Istota zaawansowanej rachunkowości zarządczej

 

2. Uwarunkowania zaawansowanej rachunkowości zarządczej
2.1. Potrzeby zarządzania strategicznego
2.2. Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej
2.3. Zmiana wartości pieniądza w czasie
2.4. Działanie inflacji

 

3. Wyznaczanie funkcji regresji kosztów i przychodów
3.1. Proces budowy funkcji regresji
3.2. Funkcje regresji kosztów
3.3. Funkcje regresji przychodów

 

4. Prognozowanie sprzedaży i kosztów
4.1. Istota i znaczenie prognozowania w przedsiębiorstwie
4.2. Prognozowanie na podstawie funkcji trendu
4.3. Prognozowanie na podstawie funkcji regresji
4.4. Prognozowanie adaptacyjne

 

5. Analiza progu rentowności — ujęcie rozszerzone
5.1. Standardowa postać analizy progu rentowności
5.2. Analiza progu rentowności produkcji wieloasortymentowej
5.3. Dynamiczna analiza progu rentowności
5.4. Analiza progu rentowności w warunkach wzrostu cen
5.5. Analiza progu rentowności przy zależnościach nieliniowych
5.6. Analiza progu rentowności w warunkach niepewności

 

6. Informacje o kosztach i wynikach w podejmowaniu decyzji
6.1. Podstawy rachunków optymalizacyjnych
6.2. Wybór struktury asortymentowej produkcji
6.3. Ustalanie wielkości partii produkcji i zamówienia
6.4. Ustalanie cen sprzedaży produktów
6.5. Optymalizacja przewozów i zagadnienia pokrewne
6.6. Wybór sposobu produkcji

 

7. Wybory decyzyjne w warunkach niepewności i ryzyka
7.1. Procedura podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka
7.2. Macierz konsekwencji wyborów decyzyjnych
7.3. Reguły decyzyjne w warunkach niepewności
7.4. Minimalizacja skutków błędnych decyzji
7.5. Reguła decyzyjna w warunkach ryzyka

 

8. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych
8.1. Założenia metod dyskontowych
8.2. Wartość zaktualizowana netto
8.3. Wskaźniki efektywności inwestycji
8.4. Wewnętrzna stopa zwrotu
8.5. Okres zwrotu

 

9. Rachunek odpowiedzialności
9.1. Decentralizacja zarządzania a ośrodki odpowiedzialności
9.2. Istota i zakres rachunku odpowiedzialności
9.3. Kryteria wyodrębniania i rodzaje ośrodków odpowiedzialności
9.4. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności
9.5. Rozliczenia między ośrodkami odpowiedzialności
9.6. Bilansowanie programów działania ośrodków odpowiedzialności

 

10. Systemy zarządzania kosztami zorientowane na procesy
10.1. Procesy jako przedmiot zarządzania kosztami
10.2. Zarządzanie kosztami działań
10.3. Rachunek kosztów cyklu życia produktu
10.4. Rachunek kosztów docelowych
10.5. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia

 

11. Ocena ekonomicznych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa
11.1. Pojęcie restrukturyzacji i jej formy
11.2. Istota oceny efektywności restrukturyzacji
11.3. Ocena skutków restrukturyzacji organizacyjnej
11.4. Ocena skutków restrukturyzacji technologicznej

 

12. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa
12.1. Przesłanki szacowania wartości przedsiębiorstwa
12.2. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
12.3. Dochodowe i mieszane metody wyceny przedsiębiorstw
12.4. Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa
12.5. Wartość przedsiębiorstwa narażona na ryzyko

 

13. Budżetowanie rezultatów działalności przedsiębiorstwa
13.1. Istota i znaczenie budżetowania
13.2. Budżet przedsiębiorstwa i jego elementy
13.3. Sposoby sporządzania budżetu
13.4. Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia
13.5. Budżetowanie kosztów i wyników ze sprzedaży

 

14. Kontrola zarządcza w przedsiębiorstwie
14.1. Istota i zadania kontroli zarządczej
14.2. Organizacja systemu kontroli zarządczej
14.3. Rodzaje kontroli zarządczej
14.4. Metody kontroli w przedsiębiorstwie
14.5. Kontrola wykonania budżetów

 

15. Ocena realizacji strategii przedsiębiorstwa
15.1. Istota kontroli strategicznej
15.2. Kluczowe czynniki sukcesu
15.3. Piramidy pomiaru dokonań
15.4. Strategiczna karta wyników

 

16. Poszukiwanie najlepszych rozwiązań rachunkowości zarządczej
16.1. Międzynarodowe wytyczne dobrych praktyk
16.2. Globalne zasady rachunkowości zarządczej
16.3. Benchmarking w rachunkowości zarządczej
16.4. Rubieże rachunkowości zarządczej

 

Literatura

 

Indeks

Edward Nowak
Edward Nowak

Profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Rachunkowości oraz kierownik Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą systemów zarządzania kosztami, instrumentów rachunkowości zarządczej oraz zastosowania metod ilościowych w rachunkowości. Prowadzi wykłady oraz seminaria z teorii rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Jest autorem wielu książek oraz artykułów naukowych.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł