Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Statystyka dla studiów licencjackich

Jarosław Podgórski
ISBN: 978-83-208-1839-0
Liczba stron: 468
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III zmienione i poprawione
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90 zł
59.42
Najniższa cena z 30 dni: 59.42
liczba egzemplarzy:

Podręcznik zawiera wykład statystyki, umożliwiający zapoznanie się z podstawowymi metodami statystyki opisowej i matematycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: budowa, prezentacja i opis rozkładów empirycznych, wprowadzenie do metod wnioskowania statystycznego, estymacja parametrów populacji i sprawdzanie odnoszących się do nich elementarnych hipotez, badanie zależności między dwoma cechami, analiza szeregów czasowych i pomiar dynamiki zjawisk za pomocą indeksów statystycznych. Zagadnienia te zostały zaprezentowane w przystępny sposób, co umożliwia również samodzielne przyswojenie sobie wiedzy przez Czytelnika. Zrozumienie prezentowanych w podręczniku problemów ułatwiają liczne przykłady oraz umieszczone na końcu każdego rozdziału zadania i odpowiedzi do nich.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także praktyków korzystających z metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji.

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Czym jest statystyka? 
1.2. Podstawowe pojęcia 
1.3. Badania statystyczne pełne i częściowe 
1.4. Zakres przedmiotowy podręcznika

Rozdział 2. Rozkład cechy i jego prezentacja
2.1. Dane indywidualne 
2.2. Szereg rozdzielczy 
2.3. Szeregi kumulacyjne i dystrybuanta empiryczna 
2.4. Klasyfikacja zbioru według dwóch cech — tablica korelacyjna 
2.5. Zadania

Rozdział 3. Miary opisu rozkładu
3.1. Wprowadzenie 
3.2. Miary tendencji centralnej 
3.3. Kwantyle 
3.4. Miary zróżnicowania 
3.5. Miary asymetrii 
3.6. Miary koncentracji 
3.7. Zadania

Rozdział 4. Zmienna losowa i jej rozkład
4.1. Prawdopodobieństwo – podstawowe pojęcia i reguły
4.2. Zmienna losowa typu skokowego 
4.3. Zmienna losowa typu ciągłego 
4.4. Definicja funkcji gęstości prawdopodobieństwa 
4.5. Zmienna losowa dwuwymiarowa 
4.6. Własności wartości oczekiwanej i wariancji 
4.7. Zadania

Rozdział 5. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych
5.1. Rozkład zero-jedynkowy 
5.2. Rozkład dwumianowy 
5.3. Rozkład normalny 
5.4. Aproksymacja rozkładu dwumianowego za pomocą rozkładu normalnego 
5.5. Zadania

Rozdział 6. Rozkłady statystyk z próby
6.1. Badanie reprezentacyjne 
6.2. Próba losowa i statystyki z próby
6.3. Rozkład średniej z próby
6.4. Rozkład frakcji elementów wyróżnionych w próbie 
6.5. Inne ważniejsze rozkłady statystyk 
6.6. Zadania

Rozdział 7. Estymacja podstawowych parametrów rozkładu
7.1. Estymatory i ich własności 
7.2. Estymacja średniej w populacji 
7.3. Estymacja frakcji elementów wyróżnionych 
7.4. Estymacja wariancji i odchylenia standardowego
7.5. Estymacja średniej i frakcji elementów wyróżnionych w przypadku losowania zależnego 
7.6. Zadania 

Rozdział 8. Weryfikacja hipotez statystycznych
8.1. Podstawowe zasady weryfikacji hipotez 
8.2. Weryfikacja hipotez dotyczących średniej 
8.3. Weryfikacja hipotez dotyczących frakcji elementów wyróżnionych
8.4. Test istotności dla wariancji 
8.5. Nowoczesne podejście do podejmowania decyzji weryfikacyjnych
8.6. Zadania

Rozdział 9. Weryfikacja hipotez: porównanie dwóch i większej liczby prób
9.1. Porównanie dwóch średnich na podstawie niezależnych prób 
9.2. Porównanie dwóch średnich w przypadku powiązanych par obserwacji (próby zależne) 
9.3. Porównanie frakcji elementów wyróżnionych w dwóch populacjach 
9.4. Porównanie wariancji w dwóch populacjach normalnych 
9.5. Weryfikacja hipotezy o równości kilku średnich — analiza wariancji 
9.6. Zadania

Rozdział 10. Test zgodności i test niezależności. Miary zależności cech jakościowych
10.1. Test zgodności chi-kwadrat 
10.2. Test niezależności chi-kwadrat 
10.3. Miary zależności oparte na statystyce χ2 
10.4. Inne miary zależności cech jakościowych 
10.5. Zadania .

Rozdział 11. Regresja liniowa i korelacja
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Regresja liniowa 
11.3. Korelacja 
11.4. Pomiar siły zależności nieliniowej — wskaźniki korelacyjne 
11.5. Zadania

Rozdział 12. Analiza szeregów czasowych
12.1. Składniki szeregu czasowego 
12.2. Analiza trendu 
12.3. Pomiar wahań sezonowych 
12.4. Pomiar wahań przypadkowych
12.5. Zadania

Rozdział 13. Indeksy statystyczne
13.1. Wprowadzenie 
13.2. Indeksy indywidualne
13.3. Indeksy agregatowe wartości, cen i masy fizycznej 
13.4. Zadania

Odpowiedzi do zadań
Tablice statystyczne
Literatura
Indeks rzeczowy .

Jarosław Podgórski

Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadził wykłady i zajęcia ze statystyki. Jest autorem cenionych podręczników Statystyka od podstaw (PWE, 2009), Statystyka dla studiów licencjackich (PWE, 2010) oraz Statystyka z komputerem (Mikom, 1996).

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy