Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej

Paweł Pietrasieński
ISBN: 978-83-208-2164-2
eISBN: 978-83-208-2269-4
Liczba stron: 218
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
54.90 zł
46.67
Najniższa cena z 30 dni: 46.67
41.00
liczba egzemplarzy:
Kup na wyczerpane.pl

W książce został przeanalizowany wpływ rządowych programów aktywizowania internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw na działania podejmowane przez te przedsiębiorstwa. Autor przedstawił więc: zależności między programami rządowymi a internacjonalizacją działalności firm, rolę państwa w procesach internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, dobre praktyki w aktywizowaniu internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązania aktywizujące ekspansję polskich firm technologicznych w USA.

 

Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zagadnieniami marketingu i handlu międzynarodowego oraz tworzeniem strategii marketingowych przedsiębiorstw.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
1.1. (R)Ewolucyjne ujęcie procesów internacjonalizacji
1.1.1. Teoretyczne podstawy modelu Uppsala
1.1.2. Krytyczne spojrzenie na model ewolucyjny
1.1.3. Urodzeni globaliści—rewolucyjny przebieg internacjonalizacji
1.1.4. Inne wybrane koncepcje internacjonalizacji
1.1.5. Ścieżki internacjonalizacji a zasoby przedsiębiorstwa
1.2. Rządowe programy aktywizowania internacjonalizacji
1.2.1. Zakres wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
1.2.2. Polityka proinnowacyjna jako pośrednia forma wspierania internacjonalizacji
1.2.3. Bezpośrednie formy aktywizowania internacjonalizacji
1.2.4. Standaryzacja i indywidualizacja rządowego wsparcia internacjonalizacji
1.3. Fazowy charakter programów wsparcia a dobre praktyki rządów
1.3.1. Ewolucyjność internacjonalizacji a fazy rządowego wsparcia
1.3.2. Oceny programów wsparcia i rekomendowane rozwiązania systemowe
1.4. Koordynacja w ramach narodowego systemu promocji gospodarczej na przykładzie USA
1.4.1. Komisja ds. Koordynacji Promocji Handlu oraz Narodowa Inicjatywa Eksportowa
1.4.2. Konsolidacja agencji rządowych odpowiedzialnych za promocję eksportu
1.5. Wpływ rządowych programów na internacjonalizację firm
1.5.1. Koncepcyjny model wpływu programów wsparcia
1.5.2. Rekomendacje i wnioski dotyczące dalszych badań

 

2. Rola państwa w procesach internacjonalizacji MSP — ujęcie zasobowe
2.1. Wymiary internacjonalizacji działalności MSP
2.2. Zasobowe ujęcie w procesach internacjonalizacji MSP
2.2.1. Podstawy podejścia zasobowego
2.2.2. Zasoby przedsiębiorstwa a sposoby internacjonalizacji działalności
2.2.3. Dylematy państw związane ze wspieraniem zaawansowanych form internacjonalizacji
2.3. Bariery internacjonalizacji działalności MSP
2.3.1. Wprowadzenie do problematyki aktywizowania internacjonalizacji
2.3.2. Analiza wyników badań związanych z barierami internacjonalizacji
2.4. Sposoby wspierania internacjonalizacji MSP
2.4.1. Wymiary zaangażowania państw w procesach internacjonalizacji
2.4.2. Hierarchiczny model oddziaływania programów rządowych
2.4.3. Wiedza przedsiębiorstw o oferowanych programach wsparcia
2.5. Zasobowe ujęcie programów aktywizowania internacjonalizacji MSP
2.5.1. Sposoby transferowania rządowych zasobów aktywizujących umiędzynarodowienie firm
2.5.2. Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów jako przykład dobrej praktyki wsparcia internacjonalizacji MSP o charakterze niematerialnym

 

3. Dobre praktyki w aktywizowaniu internacjonalizacji europejskich MSP
3.1. Wprowadzenie do problematyki internacjonalizacji europejskich MSP
3.2. Internacjonalizacja MSP jako jeden z priorytetów polityki gospodarczej Unii Europejskiej
3.3. Cel badania i metody jego realizacji
3.4. Dobre praktyki aktywizowania internacjonalizacji w ujęciu marketingowym
3.5. Dobre praktyki w zarządzaniu systemem aktywizowania umiędzynarodowienia firm
3.6. Zintegrowane strategie aktywizowania ekspansji europejskich firm na rynku USA
3.7. Segmentacja odbiorców programów wsparcia europejskich firm na rynku USA
3.8. Ujęcie fazowe w programach aktywizowania internacjonalizacji
3.9. ,,Paszport do eksportu’’ jako przykład dobrej praktyki wsparcia, opartej na modelu fazowym
3.10. Aktywizowanie internacjonalizacji innowacyjnych MSP

 

4. Rządowe organizacje pomostowe w Dolinie Krzemowej — aktywizowanie ekspansji polskich firm technologicznych w USA
4.1. Wprowadzenie do problematyki
4.2. Rola instytucji inkubacyjno-akceleracyjnych w Dolinie Krzemowej
4.3. Organizacje pomostowe a partnerstwo z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu
4.4. Budowanie zewnętrznych relacji biura akceleracyjnego MG/WPHI
4.4.1. Rozwój networkingowych i kooperacyjnych relacji biura akceleracyjnego w USA
4.4.2. Rola i miejsce biura akceleracyjnego w polskim systemie promocji eksportu i wspierania innowacyjności
4.5. Koordynacja projektów realizowanych w Dolinie Krzemowej ze środków Ministerstwa Gospodarki
4.6. Rozwój oferty programowej biura akceleracyjnego MG/WPHI
4.6.1. Pilotażowy program akceleracyjny ,,10 Dni na START’’
4.6.2. Program ,,InSight into Silicon Valley’’ jako element foresightu technologicznego
4.6.3. Fazowy charakter ,,Polskiego Mostu Krzemowego’’
4.7. Zintegrowany system badania satysfakcji klientów WPHI
4.7.1. Wprowadzenie do systemu CSM (Customer Satisfaction Measurement)
4.7.2. Wyniki badania satysfakcji klientów WPHI
4.7.3. Wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzonego systemu CSM

 

Podsumowanie

 

Literatura

Paweł Pietrasieński
Paweł Pietrasieński

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rynku i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. Były Konsul RP. Radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Służby Cywilnej KPRM. Polski przedstawiciel w Komitecie Zarządzania Publicznego OECD, członek substytucyjny Rady Administracyjnej Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej – EIPA w Maastricht, członek Zewnętrznej Rady Doradczej ds. Programów Międzynarodowych Northeastern Illinois University w Chicago.
Autor publikacji i badań naukowych na temat marketingu międzynarodowego, strategii wchodzenia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, sposobów aktywizowania przez państwa procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw, w tym rządowych programów wspierania eksportu, oraz zarządzania publicznego.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł