Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej

Paweł Pietrasieński
ISBN: 978-83-208-2164-2
eISBN: 978-83-208-2269-4
Pages: 218
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
Lowest price in last 30 days: 11.05
10.00
number copies:
Buy on wyczerpane.pl

The book analyzes the influence of governmental programs for activization of internationalization of domestic enterprises upon their activities. The Author presents as follows: dependences between the governmental programs and internationalization of activities of enterprises, the role of the state in the processes of internationalization of small and medium-sized enterprises, best practices in activization of internationalization of European small and medium-sized enterprises, solutions for activization of expansion of Polish technological companies in the USA.

 

The book is addressed to readers dealing with the issues of marketing and international trade, and with development of marketing strategies for businesses.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
1.1. (R)Ewolucyjne ujęcie procesów internacjonalizacji
1.1.1. Teoretyczne podstawy modelu Uppsala
1.1.2. Krytyczne spojrzenie na model ewolucyjny
1.1.3. Urodzeni globaliści—rewolucyjny przebieg internacjonalizacji
1.1.4. Inne wybrane koncepcje internacjonalizacji
1.1.5. Ścieżki internacjonalizacji a zasoby przedsiębiorstwa
1.2. Rządowe programy aktywizowania internacjonalizacji
1.2.1. Zakres wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
1.2.2. Polityka proinnowacyjna jako pośrednia forma wspierania internacjonalizacji
1.2.3. Bezpośrednie formy aktywizowania internacjonalizacji
1.2.4. Standaryzacja i indywidualizacja rządowego wsparcia internacjonalizacji
1.3. Fazowy charakter programów wsparcia a dobre praktyki rządów
1.3.1. Ewolucyjność internacjonalizacji a fazy rządowego wsparcia
1.3.2. Oceny programów wsparcia i rekomendowane rozwiązania systemowe
1.4. Koordynacja w ramach narodowego systemu promocji gospodarczej na przykładzie USA
1.4.1. Komisja ds. Koordynacji Promocji Handlu oraz Narodowa Inicjatywa Eksportowa
1.4.2. Konsolidacja agencji rządowych odpowiedzialnych za promocję eksportu
1.5. Wpływ rządowych programów na internacjonalizację firm
1.5.1. Koncepcyjny model wpływu programów wsparcia
1.5.2. Rekomendacje i wnioski dotyczące dalszych badań

 

2. Rola państwa w procesach internacjonalizacji MSP — ujęcie zasobowe
2.1. Wymiary internacjonalizacji działalności MSP
2.2. Zasobowe ujęcie w procesach internacjonalizacji MSP
2.2.1. Podstawy podejścia zasobowego
2.2.2. Zasoby przedsiębiorstwa a sposoby internacjonalizacji działalności
2.2.3. Dylematy państw związane ze wspieraniem zaawansowanych form internacjonalizacji
2.3. Bariery internacjonalizacji działalności MSP
2.3.1. Wprowadzenie do problematyki aktywizowania internacjonalizacji
2.3.2. Analiza wyników badań związanych z barierami internacjonalizacji
2.4. Sposoby wspierania internacjonalizacji MSP
2.4.1. Wymiary zaangażowania państw w procesach internacjonalizacji
2.4.2. Hierarchiczny model oddziaływania programów rządowych
2.4.3. Wiedza przedsiębiorstw o oferowanych programach wsparcia
2.5. Zasobowe ujęcie programów aktywizowania internacjonalizacji MSP
2.5.1. Sposoby transferowania rządowych zasobów aktywizujących umiędzynarodowienie firm
2.5.2. Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów jako przykład dobrej praktyki wsparcia internacjonalizacji MSP o charakterze niematerialnym

 

3. Dobre praktyki w aktywizowaniu internacjonalizacji europejskich MSP
3.1. Wprowadzenie do problematyki internacjonalizacji europejskich MSP
3.2. Internacjonalizacja MSP jako jeden z priorytetów polityki gospodarczej Unii Europejskiej
3.3. Cel badania i metody jego realizacji
3.4. Dobre praktyki aktywizowania internacjonalizacji w ujęciu marketingowym
3.5. Dobre praktyki w zarządzaniu systemem aktywizowania umiędzynarodowienia firm
3.6. Zintegrowane strategie aktywizowania ekspansji europejskich firm na rynku USA
3.7. Segmentacja odbiorców programów wsparcia europejskich firm na rynku USA
3.8. Ujęcie fazowe w programach aktywizowania internacjonalizacji
3.9. ,,Paszport do eksportu’’ jako przykład dobrej praktyki wsparcia, opartej na modelu fazowym
3.10. Aktywizowanie internacjonalizacji innowacyjnych MSP

 

4. Rządowe organizacje pomostowe w Dolinie Krzemowej — aktywizowanie ekspansji polskich firm technologicznych w USA
4.1. Wprowadzenie do problematyki
4.2. Rola instytucji inkubacyjno-akceleracyjnych w Dolinie Krzemowej
4.3. Organizacje pomostowe a partnerstwo z lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu
4.4. Budowanie zewnętrznych relacji biura akceleracyjnego MG/WPHI
4.4.1. Rozwój networkingowych i kooperacyjnych relacji biura akceleracyjnego w USA
4.4.2. Rola i miejsce biura akceleracyjnego w polskim systemie promocji eksportu i wspierania innowacyjności
4.5. Koordynacja projektów realizowanych w Dolinie Krzemowej ze środków Ministerstwa Gospodarki
4.6. Rozwój oferty programowej biura akceleracyjnego MG/WPHI
4.6.1. Pilotażowy program akceleracyjny ,,10 Dni na START’’
4.6.2. Program ,,InSight into Silicon Valley’’ jako element foresightu technologicznego
4.6.3. Fazowy charakter ,,Polskiego Mostu Krzemowego’’
4.7. Zintegrowany system badania satysfakcji klientów WPHI
4.7.1. Wprowadzenie do systemu CSM (Customer Satisfaction Measurement)
4.7.2. Wyniki badania satysfakcji klientów WPHI
4.7.3. Wnioski i rekomendacje dotyczące wprowadzonego systemu CSM

 

Podsumowanie

 

Literatura

Paweł Pietrasieński
Paweł Pietrasieński

Doctor of economic sciences, associate professor in the Chair of Market and Marketing in the Warsaw School of Economics. Former Consul of the Republic of Poland; Counselor of the President of the Council of Ministers in the Department of Civil Service KPRM; Polish representative in the Committee of Public Management OECD, substitutive member of the Administrative Board of the European Institute of Public Administration – EIPA in Maastricht, member of the Independent Advisory Board for International Programs, Northeastern Illinois University in Chicago.
Author of publications and scientific research about international marketing, strategies of business entry onto foreign markets, methods of activization by States of the processes of business internationalization, including governmental export support programs, and public management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €