Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Architektura biznesu przedsiębiorstwa

Paweł Chudziński
ISBN: 978-83-208-2330-1
eISBN: 978-83-208-2374-5
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
49.90
liczba egzemplarzy:

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy poświęcono przedsięwzięciu biznesowemu wraz z przedstawieniem propozycji jego zawartości. Przeprowadzony przegląd literatury stanowił podstawę do wykazania luki poznawczej w dopełnieniu pojęcia przedsięwzięcia biznesowego, którą wypełnia zaproponowany konstrukt architektury biznesu. W drugim rozdziale przeprowadzono rozważania nad modelem biznesu, strategią i systemem zarządzania jako komponentami architektury biznesu. Trzeci rozdział poświęcono pojęciu efektywności organizacyjnej. Przeprowadzona dyskusja nad definiowaniem pojęcia efektywności z perspektywy nauk o zarządzaniu pozwoliła na zaproponowanie konstruktu efektywności organizacyjnej, na którą składają się: efektywność społeczna, zarządcza oraz rynkowa. W czwartym rozdziale przedstawiono etapy przeprowadzonego postępowania badawczego, a także opisano metodologię, ograniczenia badawcze oraz zakres przeprowadzonych badań. W rozdziale tym zaprezentowano również zaproponowane etapy rozwoju architektury biznesu. Rozdział piąty zawiera omówienie wyników przeprowadzonego badania. W części tej sformułowano także wnioski odnoszące się do relacji między architekturą biznesu a efektywnością organizacyjną badanych przedsiębiorstw.

Monografia jest dziełem ciekawym i oryginalnym. Jest opracowaniem naukowym osadzonym w teorii zarządzania. Ma również istotne walory empiryczne. Przedstawione ujęcie architektury biznesu jest podejściem nie tylko nowatorskim, ale też kompleksowym, integruje bowiem w jeden konstrukt elementy, które dotychczas były rozpatrywane i badane oddzielnie. 

dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. Politechniki Łódzkiej

Monografia stanowi oryginalne opracowanie naukowe. Omawiana w monografii problematyka, osadzona w teorii organizacji i zarządzania oraz w zarządzaniu strategicznym, jest ważna i aktualna, Zaproponowane przez Autora zintegrowanie elementów modelu biznesu, strategii organizacyjnej i systemu zarządzania w postaci konstruktu „architektura biznesu przedsiębiorstwa” i odniesienie go do efektywności organizacyjnej z uwzględnieniem temporalności stanowi niewątpliwie o oryginalności pracy.

dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Spis treści

 

Wprowadzenie

Zdefiniowanie problemu badawczego 

Źródła i metoda badawcza

Struktura pracy

 

1.  Architektura biznesu w strukturze przedsięwzięcia biznesowego

1.1.  Struktura przedsięwzięcia biznesowego

1.2.  Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo

1.3.  Architektura biznesu. Próba konceptualizacji

1.3.1.  Perspektywa zewnętrzna przedsiębiorstwa

1.3.2.  Perspektywa wnętrza przedsiębiorstwa

1.3.3.  Perspektywa nowych funkcji i przedsięwzięć biznesowych

 

2.  Statyczny i dynamiczny wymiar komponentów architektury biznesu

2.1.  Model biznesu

2.1.1.  Istota modelu biznesu

2.1.2.  Elementy i składowe modelu biznesu

2.2.  Strategia przedsiębiorstwa

2.2.1.  Istota strategii

2.2.2.  Elementy i składowe strategii

2.3.  System zarządzania

2.3.1. Definicje systemu zarządzania

2.3.2.  Elementy i składowe systemu zarządzania

2.4.  Komponenty architektury biznesu

 

3.  Efektywność organizacyjna. Kontekst architektury biznesu

3.1.  Istota efektywności organizacyjnej

3.2.  Wymiary efektywności organizacyjnej

3.3.  Koncepcja pomiaru efektywności organizacyjnej

 

4.  Metodyka postępowania badawczego

4.1.  Mapy poznawcze i dominująca logika

4.2.  Etapy rozwoju architektury biznesu

4.3.  Procedura badawcza

4.3.1. Główny problem badawczy

4.3.2.  Studia literaturowe

4.3.3.  Badanie eksperckie

4.3.4.  Badania ankietowe

4.3.5.  Studia przypadków

 

5.  Mapy poznawcze architektury biznesu. Empiryczne badania nad składowymi komponentów architektury biznesu

5.1.  Mapy poznawcze architektury biznesu w etapach rozwoju architektury biznesu

5.1.1. Nowy model architektury biznesu

5.1.2. Wyniki postępowania badawczego w ujęciu grup przedsiębiorstw według wielkości

5.1.3. Wyniki postępowania badawczego w ujęciu grup przedsiębiorstw według wieku 

5.2.  Istotność relacji składowych architektury biznesu

5.2.1.  Siła wpływu relacji pomiędzy składowymi w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

5.2.2.  Siła wpływu relacji pomiędzy składowymi w zależności od wieku przedsiębiorstwa 

5.2.3.  Siła wpływu relacji pomiędzy składowymi na efektywność organizacyjną przedsiębiorstwa w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

5.2.4.  Siła wpływu relacji pomiędzy składowymi na efektywność organizacyjną przedsiębiorstwa w zależności od wieku przedsiębiorstwa

5.3.  Efektywność organizacyjna przedsiębiorstw w opinii respondentów postępowania badawczego 

5.3.1. Kryterium wielkości zatrudnienia

5.3.2. Kryterium roku założenia

5.4.  Studium przypadków — wyniki badań

 

Zakończenie

Załączniki

Bibliografa

Spis rysunków

Spis tablic

Paweł Chudziński
Paweł Chudziński

Paweł Chudziński jest Prezesem Zarządu Aquanet SA, doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Politechniki Poznańskiej. Autor ponad 200 publikacji w prasie branżowej oraz publikacji i monografii z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania podmiotami publicznymi. Członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Poznaniu. Ma blisko trzydziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu, w tym od 1999 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Organizator i uczestnik wielu konferencji międzynarodowych oraz krajowych. Od ponad 10 lat uczestnik międzynarodowego projektu benchmarkingowego. Były przewodniczący oraz członek rad nadzorczych wielu spółek, konwentów uczelni wyższych oraz Rady RZGW Poznań.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł