Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych

Teresa Kraśnicka, Bartłomiej Gładysz, Aneta Kucińska-Landwójtowicz
ISBN: 978-83-208-2378-3
Liczba stron: 260
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Współczesne organizacje, zwłaszcza przedsiębiorstwa, działając w warunkach turbulentnego otoczenia, skazane są na dostosowanie się do tych zmian. Konieczne jest stałe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, a także wdrażanie nierzadko głębokich zmian o wymiarze strategicznym. Książka zawiera obszerne kompendium wiedzy na temat kierunków i metod doskonalenia funkcjonowania współczesnych organizacji – procesów w nich zachodzących, procesów podstawowych, pomocniczych, ale także procesów zarządzania. Szczególnie ważnym celem książki jest przedstawienie doskonalenia procesów innowacji – procesów generowania, adaptacji i wdrażania nowych rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa i modelach biznesowych. Autorzy zaprezentowali wiele podejść, metod i technik przydatnych w przygotowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych, w tym procesów innowacji. Ponadto publikacja zawiera liczne studia przypadków obrazujące różnorodne przykłady wdrożeń nowych rozwiązań organizacyjnych, nowych technologii oraz wybranych koncepcji i metod pozwalających znacząco usprawnić pewne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym m.in. przykłady wykorzystania modeli symulacyjnych i teorii dyfuzji innowacji.

Książka jest adresowana głównie do menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, jak również innymi organizacjami oraz do pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

Wstęp 

1. Cele, metody i kierunki doskonalenia współczesnych organizacji

1.1. Istota doskonalenia organizacji i jego obszary
1.1.1. Pojęcie i cele doskonalenia organizacji
1.1.2. Czynniki wymuszające zmiany
1.1.3. Obszary doskonalenia organizacji
1.2. Procesy doskonalenia organizacji w różnych ujęciach
1.2.1. Klasyczne podejście
1.2.2. Doskonalenie organizacji jako proces zmian
1.2.3. Kreowanie i wdrażanie innowacji
1.2.4. Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa

2. Zarządzanie procesowe w doskonaleniu organizacji

2.1. Procesowe zarządzanie organizacją
2.1.1. Geneza i rola podejścia procesowego w rozwoju organizacji
2.1.2. Podstawowe zasady zarządzania procesowego
2.1.3. Kultura organizacyjna i zasoby ludzkie w zarządzaniu procesowym
2.2. Zarządzanie procesami w organizacji
2.2.1. Istota zarządzania procesami
2.2.2. Definiowanie i klasyfikacja procesów
2.2.3. Mapowanie procesów
2.2.4. Standaryzowanie procesów
2.3. System pomiaru, monitorowania i oceny procesów
2.3.1. Pomiar wyników procesu
2.3.2. Wskaźniki monitorujące procesy
2.3.3. Ocena i analiza działania procesów
2.4. Doskonalenie procesów w organizacji
2.4.1. Rola ciągłego doskonalenia procesów
2.4.2. Metodyki doskonalenia procesów
2.4.3. Dojrzałość procesowa organizacji

3. Symulacje w doskonaleniu procesów i organizacji 

3.1. Rola modelowania symulacyjnego 
3.2. Wybrane metody modelowania symulacyjnego 
3.2.1. Metoda Monte Carlo 
3.2.2. Dynamika systemów 
3.2.3. Modelowanie i symulacje zdarzeń dyskretnych 
3.2.4. Modelowanie i symulacje agentowe 
3.2.5. Modelowanie i symulacje hybrydowe 
3.2.6. Wybrane techniki modelowania i symulacji procesów biznesowych 
3.3. Oprogramowanie do symulacji procesów

4. Zarządzanie technologiami 

4.1. Rola technologii i zarządzania technologiami w organizacji 
4.2. Wybrane metody stosowane w zarządzaniu technologiami 
4.2.1. Identyfikacja technologii – audyt technologiczny 
4.2.2. Prognozowanie rozwoju technologii – mapa technologii, ekstrapolacja trendu, krzywe S 
4.2.3. Selekcja technologii – metody portfelowe 

5. Doskonalenie zarządzania jako proces innowacyjny 

5.1. Pojęcie i cechy innowacji menedżerskich 
5.2. Generowanie i wdrażanie innowacji menedżerskich jako doskonalenie zarzą¬dzania 
5.3. Współczesne koncepcje i metody zarządzania jako narzędzia doskonalenia organizacji i zarządzania 
5.4. Źródła i procesy dyfuzji koncepcji i metod zarządzania 

6. Koncepcje i metody stałego doskonalenia organizacji 

6.1. Koncepcja kaizen / continuous improvement (CI) 
6.1.1. Geneza i istota ciągłego doskonalenia organizacji 
6.1.2. Zasady koncepcji ciągłego doskonalenia organizacji 
6.2. Doskonalenie przedsiębiorstwa poprzez lean management 
6.2.1. Zasady lean management 
6.2.2. Metody i techniki lean management 
6.3. Doskonalenie organizacji poprzez zarządzanie jakością 
6.3.1. Koncepcja Total Quality Management 
6.3.2. Six sigma i lean six sigma 
6.3.3. Modele samooceny przedsiębiorstw w zakresie doskonałości 
6.4. Zastosowanie benchmarkingu w doskonaleniu funkcjonowania przedsię¬biorstw 
6.4.1. Benchmarking jako metoda uczenia się od innych 
6.4.2. Typy i formy benchmarkingu 
6.4.3. Metodyka benchmarkingu – zalety i ograniczenia

7. Wykorzystanie zarządzania projektami w doskonaleniu organizacji 

7.1. Pojęcie zarządzania projektami i rodzaje projektów 
7.1.1. Rola zarządzania projektami w działaniach doskonalących 
7.1.2. Klasyfikacja i rodzaje projektów 
7.2. Zarządzanie projektami doskonalącymi 
7.2.1. Charakterystyka projektów doskonalących 
7.2.2. Planowanie i organizowanie projektów doskonalących 
7.2.3. Narzędzia i metody wykorzystywane w projektach doskonalących 

8. Niektóre współczesne kierunki doskonalenia zarządzania i struktur organizacyjnych 

8.1. Koncepcja innowacji strategicznych 
8.1.1. Pojęcie i modele tworzenia innowacji strategicznych 
8.1.2. Zmiany modelu biznesu jako przykład innowacji strategicznych 
8.2. Zmiany w strukturach organizacyjnych - w kierunku organizacji sieciowych i wirtualnych 
8.2.1. Cechy struktur sieciowych 
8.2.2. Wirtualizacja działalności gospodarczej – korzyści i zagrożenia 

9. Praktyka doskonalenia organizacji i wdrażania innowacji
 
9.1. Organizacja działalności doskonalącej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego 
9.1.1. Wprowadzenie 
9.1.2. Charakterystyka procesu doskonalenia
9.1.3. Opis projektu „Doskonalimy firmę” 
9.1.4. Realizacja projektów doskonalących 
9.1.5. Podsumowanie 
9.2. Symulacja prac działu B+R metodą Monte Carlo 
9.2.1. Dane wejściowe 
9.2.2. Obliczenia kosztów nadgodzin i niedociążenia konstruktorów działu B+R 
9.3. Symulacja procesu wdrażania i upowszechniania innowacyjnej technologii RFID w polskich bibliotekach – dynamika systemów i modelowanie agento¬we 
9.3.1. Dyfuzja innowacji według teorii Rogersa i modelu Bass’a 
9.3.2. Model Bass’a dla dyfuzji technologii RFID w polskich bibliotekach 
9.3.3. Wyniki symulacji dyfuzji technologii RFID w polskich bibliotekach 
9.4. Symulacje procesów biznesowych w oparciu o notację BPMN 
9.4.1. Wybór notacji i oprogramowania oraz podstawowe pojęcia 
9.4.2. Modele procesów biznesowych – stan obecny
9.4.3. Modele procesów biznesowych – stan docelowy 
9.4.4. Określenie oczekiwanych korzyści 
9.5. Źródła, proces i efekty innowacji organizacyjnych w wybranym przedsię¬biorstwie
9.5.1. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa 
9.5.2. Źródła innowacji 
9.5.3. Proces usprawnienia funkcjonowania działu transportu 
9.5.4. Przebieg procesu opracowania i wdrożenia innowacji 
9.5.5. Przykłady wdrożonych innowacji i ich efekty 

Bibliografia 

Słownik ważniejszych pojęć 

Indeks

Teresa Kraśnicka

Dr hab. Teresa Kraśnicka – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. Autorka i współautorka ponad 120 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz podręczników (m.in. monografii „Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie”). Specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości, zarządzania innowacjami, współczesnych metod zarządzania oraz innowacji zarządczych. Kierownik i wykonawca licznych projektów badawczych, w tym projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Bartłomiej Gładysz

Dr inż. Bartłomiej Gładysz – adiunkt, zastępca Dyrektora ds. naukowych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych (Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. monografii „RFID od koncepcji do wdrożenia”). Wykonawca i pełniący obowiązki kierownika w międzynarodowych projektach badawczych, edukacyjnych i wdrożeniowych m.in. INTERACT (7PR UE), Eur. Eng. Team i mindSET (Erasmus+). Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami i Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Specjalizuje się w tematyce zarządzania technologiami i zarządzania produkcją w kontekście Przemysłu 4.0 i zrównoważonego rozwoju.

Aneta Kucińska-Landwójtowicz

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym dwóch podręczników akademickich pt. „Zarządzanie środowiskowe” i „Ekologia”. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Specjalizuje się w tematyce doskonalenia organizacji i procesów, zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z doskonaleniem organizacji i wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł