Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Epistemologia i metodologia zarządzania

Łukasz Sułkowski
ISBN: 978-83-208-2027-0
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
69.90
Zapytaj

W książce autor analizuje podstawy poznawcze i metodologię w zarządzaniu. Ich znajomość ma istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdyż wiedza tworzona i rozpowszechniana przez nauki o zarządzaniu istotnie wpływa na funkcjonowanie firm i gospodarek, a także politykę światową. Autor skupił uwagę przede wszystkim na: istocie problemów poznawczych we współczesnym zarządzaniu, teoriach i paradygmatach zarządzania, perspektywach poznawczych w zarządzaniu i ich zastosowaniu, nurtach krytycznych w zarządzaniu, metodologicznych rozterkach zarządzania.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie organizacji i zarządzania, doktorantów na kierunkach ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych w wyższych uczelniach różnych typów.

Spis treści

 

Przedmowa

 

Wstęp

 

1. Podstawowe problemy poznawcze zarządzania
1.1. Wyzwania poznawcze współczesnego zarządzania
1.2. Epistemologia zarządzania
1.3. Znaczenie zarządzania
1.4. Organizacja jako przedmiot badań naukowych
1.5. Ideały epistemiczne zarządzania

 

2. Tożsamość współczesnego zarządzania
2.1. Nauki o zarządzaniu w rodzinie nauk
2.2. Aksjologia w naukach o zarządzaniu
2.3. Etos nauk o zarządzaniu
2.4. Tożsamość badacza organizacji
2.5. Kryzys poznawczy zarządzania

 

3. Teorie i paradygmaty zarządzania
3.1. Znaczenie teorii w naukach o zarządzaniu
3.2. Wieloparadygmatyczność zarządzania
3.3. Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu

 

4. Perspektywy poznawcze w zarządzaniu
4.1. Blaski i cienie klasyki zarządzania
4.2. Neoewolucjonizm w naukach o zarządzaniu
4.3. Interpretywno-symboliczna alternatywa
4.4. Perspektywa kognitywna w naukach o zarządzaniu
4.5. Efemeryda postmodernizmu w zarządzaniu
4.6. Paradygmat krytyczny organizacji i zarządzania

 

5. Zastosowanie paradygmatów zarządzania
5.1. Cztery podejścia do zarządzania ludźmi
5.2. Paradygmaty nauk społecznych w marketingu
5.3. Wielość paradygmatów kultury w zarządzaniu
5.4. Wieloparadygmatyczna wizja zarządzania strategicznego
5.5. Interpretatywna alternatywa w zarządzaniu strategicznym

 

6. Radykalna krytyka zarządzania
6.1. Feministyczne inspiracje zarządzania
6.2. O instrumentalnym zarządzaniu zasobami ludzkimi
6.3. Postmarketing a manipulacja
6.4. Kultura w nurcie krytycznym zarządzania
6.5. Krytyczna wizja struktur organizacyjnych
6.6. Mitologia zarządzania strategicznego
6.7. Alegorie utopijnego zarządzania
6.8. Krytyka krytykantów

 

7. Metodologiczne rozterki zarządzania
7.1. Eklektyzm metodologiczny w naukach o zarządzaniu
7.2. Polimetodyczność zarządzania
7.3. Niewspółmierność koncepcji w naukach o zarządzaniu
7.4. Metafory, archetypy i paradoksy organizacji
7.5. Refleksja metaparadygmatyczna, czyli hermeneutyka zarządzania

 

Zamiast wniosków

 

Bibliografia

Łukasz Sułkowski
Łukasz Sułkowski

Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w naukach o zarządzaniu. Kieruje katedrą w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademickim Centrum Rozwoju i programem Clark University w Społecznej Akademii Nauk. Jest członkiem Academy od Management (AM), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV), Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Opublikował ponad 300 publikacji o: poznawczych i metodologicznych problemach zarządzania i marketingu, zarządzaniu firmami rodzinnymi, kulturze organizacyjnej i kapitale ludzkim oraz zarządzaniu w sektorze medycznym. Jest autorem 7 monografii m.in.: Ewolucjonizm w naukach o zarządzaniu. Menedżerowie Darwina (PWE 2010) oraz Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces sztafecie pokoleń (Poltext 2009). Jest promotorem 7 prac doktorskich obronionych na uczelniach wyższych w Polsce. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Journal of Intercultural Management” oraz przewodniczy międzynarodowym konferencjom: Congress of Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” i „Firmy Rodzinne. Family Business”. Zasiada w radach naukowych oraz pełni funkcję recenzenta w kilkunastu renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych kilku konferencji, w tym: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu” (Uniwersytet Jagielloński), „Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez UE, KBN, MNiSW, NCN. Obecnie kieruje projektami: „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach” oraz „Integrated reporting – new communications model of performance and social responsibility as a challenge for Polish companies”.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł