Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kreatywność pracowników i twórcze zespoły

Ryszard Knosala, Barbara Wasilewska, Kamila Tomczak-Horyń
ISBN: 978-83-208-2359-2
Liczba stron: 174
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Przedsiębiorstwo, aby było innowacyjne, musi poszukiwać pracowników o najwyższej zdolności do kreatywnego myślenia i twórczego rozwiazywania problemów. Wyłonienie takich osób wymaga odpowiednich narzędzi pomiaru i oceny kreatywności. Autorzy książki opracowali takie narzędzia i wielokrotnie je przetestowali w różnych przedsiębiorstwach. Kreatywne myślenie wymagane jest nie tylko od przyszłych pracowników, ale również od już zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Dokonując oceny kreatywności pracowników, można wyłowić spośród nich twórcze osoby i umożliwić im odpowiednią ścieżkę kariery i rozwoju. Ocena kreatywności pracowników jest też niezbędnym elementem budowy zespołów twórczych profesjonalistów. Książka w przystępny sposób opisuje, jak tworzyć takie zespoły, zawiera wyniki prowadzonych badań własnych autorów oraz propozycje rozwoju kreatywności powstałe na bazie współpracy z przedsiębiorstwami.

Wstęp 

1. Podstawy kreatywności 

1.1. Definicja kreatywności 
1.2. Kreatywność a twórczość 
1.3. Perspektywy analizy twórczości 

2. Kreatywność pracowników 

2.1. Kreatywność pracowników i jej komponenty 
2.2. Sylwetka kreatywnego pracownika 
2.3. Kreatywny menedżer 
2.4. Inhibitory i stymulatory kreatywności pracowników 

3. Narzędzia do badania predyspozycji twórczych

3.1. Myślenie dywergencyjne 
3.2. Testy zawierające zadania werbalne i testy mieszane 
3.3. Testy zawierające zadania niewerbalne 
3.4. Kwestionariusze samooceny 
3.5. Badania biograficzne, wywiad i obserwacja

4. Ocena kreatywności pracowników 

4.1. Model oceny kreatywności pracowników 
4.2. Założenia budowy kwestionariuszy do badania predyspozycji twórczej pracowników 
4.3. Weryfikacja kwestionariuszy do badań 

5. Prokreatywna przestrzeń w przedsiębiorstwie 

5.1. Istota prokreatywnej przestrzeni przedsiębiorstwa 
5.2. Czynniki sprzyjające kreatywności w przedsiębiorstwie 
5.3. Przegląd koncepcji i narzędzi do identyfikacji twórczego klimatu w miejscu pracy

6. Procesy grupowe i ich dynamika 

6.1. Grupa a zespół 
6.2. Role grupowe 
6.3. Coaching zespołowy i mentoring 
6.4. Przewodzenie grupom 

7. Metodyka zespołowego rozwiązywania problemów  

7.1. Sesja twórcza  
7.2. Moderacje  
7.3. Metody aktywizujące pracę zespołu  
7.4. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań  

8. Twórcze zespoły pracownicze w przedsiębiorstwie  

8.1. Charakterystyka i podział zespołów pracowniczych  
8.2. Zasady budowania twórczych zespołów  
8.3. Procedura rekrutacji pracowników do zespołów twórczych 
8.4. Dobór pracowników do twórczych zespołów na przykładzie praktycznym  

9. Wpływ kreatywności pracowników na rozwój innowacji  

9.1. Obszar badań wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w przedsiębiorstwie  
9.2. Model badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach 
9.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach 
9.4. Ocena wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji 

10. Tworzenie ruchu proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie 

10.1. Geneza pojęcia racjonalizacji 
10.2. Przedmiot wniosku racjonalizatorskiego  
10.3. Model ruchu proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie  
10.4. Motywowanie pracowników do proinnowacyjnego działania w przedsiębiorstwie  
10.5. Narzędzie wspomagające ruch proinnowacyjny w przedsiębiorstwie  

11. Przykłady z praktyki przemysłowej 

11.1. Działanie kreatywnego zespołu na przykładzie przedsiębiorstwa z branży meblarskiej  
11.2. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży spożywczej 
11.3. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży meblarskiej  
11.4. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży metalowej  
11.5. Analiza badań w średnim przedsiębiorstwie branży opakowań  
11.6. Analiza badań w średnim przedsiębiorstwie branży meblarskiej  
11.7. Analiza badań w małym przedsiębiorstwie branży rolniczej  
11.8. Budowanie zespołu z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania problemów 
11.9. Moderowanie zespołu problemowego  

Bibliografia 

Słownik ważniejszych pojęć 

Indeks 

 

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Barbara Wasilewska
Barbara Wasilewska

Dr Barbara Wasilewska – adiunkt w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej. W 2016 r. uzyskała w AGH stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. W pracy naukowej specjalizuje się w tematyce metod kreatywnego rozwiązywania problemów, psychologii kreatywności oraz zarządzania innowacjami. Autorka licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Kamila Tomczak-Horyń
Kamila Tomczak-Horyń

Dr inż. Kamila Tomczak-Horyń – adiunkt na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej. W 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. W pracy naukowej specjalizuje się w tematyce zarządzania innowacjami i kreatywnością oraz motywowania pracowników. Autorka licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł