Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Kreatywność pracowników i twórcze zespoły

Ryszard Knosala, Barbara Wasilewska, Kamila Tomczak-Horyń
ISBN: 978-83-208-2359-2
Pages: 174
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

An enterprise, in order to be innovative, has to seek employees with the supreme ability of creative thinking and creative problem solution. Finding such persons requires applying relevant tools of measuring and evaluating creativity. The Authors of the book have developed such tools and had them tested a number of times in various enterprises. Creative thinking is not only required from the future employees – it is also expected from those already employed in an enterprise. By evaluating the creativity of employees it is possible to screen, within the personnel, the most creative persons and redirect them to the most appropriate paths of their careers and development. Then, evaluation of creativity of employees also makes an essential element of forming the teams of creative professionals. The book describes in an accessible manner how to form such teams; it includes the findings of the Author’ own research and sets out proposals for development of creativity, based on cooperation with businesses.

Methods of financial analysis of an enterprise ID: 2020377817

 

The book is going to gain much popularity among student in full time studies in high vocational schools and universities. Thanks to its accessible manner of presentation it may also be useful to extern students in complementing their knowledge. Then, it should also attract interested business practitioners, accountants and financial experts involved in various forms of occupational training or upgrading their knowledge on their own.

Wstęp 

1. Podstawy kreatywności 

1.1. Definicja kreatywności 
1.2. Kreatywność a twórczość 
1.3. Perspektywy analizy twórczości 

2. Kreatywność pracowników 

2.1. Kreatywność pracowników i jej komponenty 
2.2. Sylwetka kreatywnego pracownika 
2.3. Kreatywny menedżer 
2.4. Inhibitory i stymulatory kreatywności pracowników 

3. Narzędzia do badania predyspozycji twórczych

3.1. Myślenie dywergencyjne 
3.2. Testy zawierające zadania werbalne i testy mieszane 
3.3. Testy zawierające zadania niewerbalne 
3.4. Kwestionariusze samooceny 
3.5. Badania biograficzne, wywiad i obserwacja

4. Ocena kreatywności pracowników 

4.1. Model oceny kreatywności pracowników 
4.2. Założenia budowy kwestionariuszy do badania predyspozycji twórczej pracowników 
4.3. Weryfikacja kwestionariuszy do badań 

5. Prokreatywna przestrzeń w przedsiębiorstwie 

5.1. Istota prokreatywnej przestrzeni przedsiębiorstwa 
5.2. Czynniki sprzyjające kreatywności w przedsiębiorstwie 
5.3. Przegląd koncepcji i narzędzi do identyfikacji twórczego klimatu w miejscu pracy

6. Procesy grupowe i ich dynamika 

6.1. Grupa a zespół 
6.2. Role grupowe 
6.3. Coaching zespołowy i mentoring 
6.4. Przewodzenie grupom 

7. Metodyka zespołowego rozwiązywania problemów  

7.1. Sesja twórcza  
7.2. Moderacje  
7.3. Metody aktywizujące pracę zespołu  
7.4. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań  

8. Twórcze zespoły pracownicze w przedsiębiorstwie  

8.1. Charakterystyka i podział zespołów pracowniczych  
8.2. Zasady budowania twórczych zespołów  
8.3. Procedura rekrutacji pracowników do zespołów twórczych 
8.4. Dobór pracowników do twórczych zespołów na przykładzie praktycznym  

9. Wpływ kreatywności pracowników na rozwój innowacji  

9.1. Obszar badań wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w przedsiębiorstwie  
9.2. Model badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach 
9.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach 
9.4. Ocena wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji 

10. Tworzenie ruchu proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie 

10.1. Geneza pojęcia racjonalizacji 
10.2. Przedmiot wniosku racjonalizatorskiego  
10.3. Model ruchu proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie  
10.4. Motywowanie pracowników do proinnowacyjnego działania w przedsiębiorstwie  
10.5. Narzędzie wspomagające ruch proinnowacyjny w przedsiębiorstwie  

11. Przykłady z praktyki przemysłowej 

11.1. Działanie kreatywnego zespołu na przykładzie przedsiębiorstwa z branży meblarskiej  
11.2. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży spożywczej 
11.3. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży meblarskiej  
11.4. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży metalowej  
11.5. Analiza badań w średnim przedsiębiorstwie branży opakowań  
11.6. Analiza badań w średnim przedsiębiorstwie branży meblarskiej  
11.7. Analiza badań w małym przedsiębiorstwie branży rolniczej  
11.8. Budowanie zespołu z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania problemów 
11.9. Moderowanie zespołu problemowego  

Bibliografia 

Słownik ważniejszych pojęć 

Indeks 

 

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h.c.m. jest dyrektorem Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów oraz kierownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, a także Fundacji „Kuźnia Kreatywności profesora Ryszarda Knosali”. Autor i współautor 25 książek i podręczników akademickich oraz 485 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji i zarządzania innowacjami, a także pomysłodawca i redaktor naukowy cyklu 22 podręczników dla kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Inicjator powstania ogólnopolskiego klastra „Wspólnota wiedzy i innowacji w inżynierii produkcji” i przewodniczący jego Rady. Promotor 22 doktorów, z których jeden uzyskał tytuł naukowy profesora, a sześciu stopień doktora habilitowanego. 

Barbara Wasilewska
Barbara Wasilewska

Dr Barbara Wasilewska – adiunkt w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej. W 2016 r. uzyskała w AGH stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. W pracy naukowej specjalizuje się w tematyce metod kreatywnego rozwiązywania problemów, psychologii kreatywności oraz zarządzania innowacjami. Autorka licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Kamila Tomczak-Horyń
Kamila Tomczak-Horyń

Dr inż. Kamila Tomczak-Horyń – adiunkt na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Innowacyjności Procesów i Produktów Politechniki Opolskiej. W 2019 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. W pracy naukowej specjalizuje się w tematyce zarządzania innowacjami i kreatywnością oraz motywowania pracowników. Autorka licznych publikacji z tego zakresu. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €