Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych. Problemy i rozwiązania

Bartosz Wachnik
ISBN: 978-83-208-2416-2
Liczba stron: 272
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Monografię uważam za bardzo cenną i potrzebną. Książka systematyzuje podjęte zagadnienia, które dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu były tylko sygnalizowane. Na tle innych publikacji z tej dziedziny oceniane opracowanie wnosi do niej twórczy i inspirujący ferment teoretyczny i badawczy. Autor wykonał olbrzymią pracę badawczą, kompetentnie dokonując identyfikacji ważnych problemów badawczych i eksploracji towarzyszących im zagadnień.

Prof. dr hab. Wiesław Babik 
Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 


Podjęta w recenzowanej pracy problematyka luki informacyjnej w kontekście zarządzania projektami informatycznymi nie była dotąd w piśmiennictwie polskim ujęta tak dogłębnie i szeroko. Autor znakomicie przy tym balansuje między naukowym i praktycznym punktem widzenia, płynnie łącząc wyniki własnych obserwacji i wywiadów z wiedzą literaturową. Dlatego przedłożone do recenzji opracowanie stanowi bardzo wartościową pozycję, użyteczną tak dla badaczy, jak i praktyków zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

dr hab. Jakub Swacha, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 


Tematyka luki informacyjnej w przedsięwzięciach IT jest ukierunkowana na rozpoznanie i wyjaśnienie rodzajów, zakresów i form występowania luki informacyjnej w owych projektach, jej przyczyn i skutków, a wreszcie także określanie sposobów redukowania, wykazuje wszelkie cechy doniosłości poznawczej i aplikacyjnej, aktualności i oryginalności. Zakres tematyczny i problemowy pracy zawiera się w jednym z głównych i perspektywicznych nurtów współczesnej teorii (i praktyki) zarządzania.

Prof. dr hab. Jan Lichtarski
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

Wprowadzenie

1. Informacja a komunikacja w organizacji
1.1. Charakterystyka procesu komunikacji
1.2. Hierarchia pojęć poznawczych — dane, informacja, wiedza 
1.3. Determinanty informacji: cechy i rodzaje informacji, luka informacyjna
 
2. Charakterystyka informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.1. Istota informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.2. Specyfika informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.3. Ocena skuteczności przedsięwzięć informatycznych
2.4. Komunikacja w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
2.5. Podejmowanie decyzji w przedsięwzięciach informatycznych

3. Model badawczy
3.1. Cele badawcze
3.2. Metodyka badawcza
3.3. Ograniczenia badawcze

4. Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych 
4.1. Metoda badawcza 
4.2. Analiza relacji sieciowych w przedsięwzięciu informatycznym 
4.3. Komponenty informacyjne
4.4. Charakterystyka luk informacyjnych

5. Przyczyny luki informacyjnej 
5.1. Metoda badawcza
5.2. Przyczyny luki informacyjnej — perspektywa zarządzania ryzykiem i niepewnością
5.3. Przyczyny luki informacyjnej — perspektywa informatologii

6. Konsekwencje luki informacyjnej 
6.1. Metoda badawcza 
6.2. Konsekwencje luki informacyjnej — perspektywa skuteczności realizacji IPW
6.3. Konsekwencje luki informacyjnej — perspektywa kosztów transakcyjnych 

7. Redukcja luki informacyjnej w IPW 
7.1. Metoda badawcza
7.2. Model zarządzania ryzykiem oraz niepewnością uwzględniający pojęcie „luki informacyjnej” 
7.3. Metody redukcji luki informacyjnej 
7.4. Model użytkowy redukcji luki informacyjnej w IPW 

8. Model luki informacyjnej — porównawcze studia przypadków 
8.1. Przedsiębiorstwo 1
8.1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz IPW 
8.1.2. Luka informacyjna 
8.1.3. Przyczyny luki informacyjnej 
8.1.4. Konsekwencje luki informacyjnej 
8.1.5. Model użytkowy redukcji luki informacyjnej 
8.1.6. Wnioski 
8.2. Przedsiębiorstwo 2 
8.2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz IPW 
8.2.2. Luka informacyjna 
8.2.3. Przyczyny luki informacyjnej 
8.2.4. Konsekwencje luki informacyjnej
8.2.5. Model redukcji luki informacyjnej
8.2.6. Wnioski 
8.3. Dyskusja i wnioski z badań 

Podsumowanie 
Załączniki 
Bibliografia 
Spis rysunków 
Spis tablic 
Indeks

Bartosz Wachnik
Bartosz Wachnik

Dr inż. Bartosz Wachnik jest absolwentem Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W 2006 r. na Politechnice Warszawskiej uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ponaddwudziestoletnie doświadczenie praktyczne zdobywał dzięki prowadzeniu spółek z branży informatycznej, a także aktywnie uczestnicząc w projektach informatycznych w największych przedsiębiorstwach w branżach finansowej, budowlanej, turystycznej i produkcyjnej w Polsce. Jako badacz specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami informatycznymi i stosowaniem technologii ICT w biznesie. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z informatyki ekonomicznej, które były publikowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł