Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych. Problemy i rozwiązania

Bartosz Wachnik
ISBN: 978-83-208-2416-2
Pages: 272
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Monografię uważam za bardzo cenną i potrzebną. Książka systematyzuje podjęte zagadnienia, które dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu były tylko sygnalizowane. Na tle innych publikacji z tej dziedziny oceniane opracowanie wnosi do niej twórczy i inspirujący ferment teoretyczny i badawczy. Autor wykonał olbrzymią pracę badawczą, kompetentnie dokonując identyfikacji ważnych problemów badawczych i eksploracji towarzyszących im zagadnień.

Prof. dr hab. Wiesław Babik 
Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 


Podjęta w recenzowanej pracy problematyka luki informacyjnej w kontekście zarządzania projektami informatycznymi nie była dotąd w piśmiennictwie polskim ujęta tak dogłębnie i szeroko. Autor znakomicie przy tym balansuje między naukowym i praktycznym punktem widzenia, płynnie łącząc wyniki własnych obserwacji i wywiadów z wiedzą literaturową. Dlatego przedłożone do recenzji opracowanie stanowi bardzo wartościową pozycję, użyteczną tak dla badaczy, jak i praktyków zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

dr hab. Jakub Swacha, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 


Tematyka luki informacyjnej w przedsięwzięciach IT jest ukierunkowana na rozpoznanie i wyjaśnienie rodzajów, zakresów i form występowania luki informacyjnej w owych projektach, jej przyczyn i skutków, a wreszcie także określanie sposobów redukowania, wykazuje wszelkie cechy doniosłości poznawczej i aplikacyjnej, aktualności i oryginalności. Zakres tematyczny i problemowy pracy zawiera się w jednym z głównych i perspektywicznych nurtów współczesnej teorii (i praktyki) zarządzania.

Prof. dr hab. Jan Lichtarski
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

Wprowadzenie

1. Informacja a komunikacja w organizacji
1.1. Charakterystyka procesu komunikacji
1.2. Hierarchia pojęć poznawczych — dane, informacja, wiedza 
1.3. Determinanty informacji: cechy i rodzaje informacji, luka informacyjna
 
2. Charakterystyka informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.1. Istota informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.2. Specyfika informatycznych przedsięwzięć wdrożeniowych
2.3. Ocena skuteczności przedsięwzięć informatycznych
2.4. Komunikacja w informatycznych przedsięwzięciach wdrożeniowych
2.5. Podejmowanie decyzji w przedsięwzięciach informatycznych

3. Model badawczy
3.1. Cele badawcze
3.2. Metodyka badawcza
3.3. Ograniczenia badawcze

4. Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych 
4.1. Metoda badawcza 
4.2. Analiza relacji sieciowych w przedsięwzięciu informatycznym 
4.3. Komponenty informacyjne
4.4. Charakterystyka luk informacyjnych

5. Przyczyny luki informacyjnej 
5.1. Metoda badawcza
5.2. Przyczyny luki informacyjnej — perspektywa zarządzania ryzykiem i niepewnością
5.3. Przyczyny luki informacyjnej — perspektywa informatologii

6. Konsekwencje luki informacyjnej 
6.1. Metoda badawcza 
6.2. Konsekwencje luki informacyjnej — perspektywa skuteczności realizacji IPW
6.3. Konsekwencje luki informacyjnej — perspektywa kosztów transakcyjnych 

7. Redukcja luki informacyjnej w IPW 
7.1. Metoda badawcza
7.2. Model zarządzania ryzykiem oraz niepewnością uwzględniający pojęcie „luki informacyjnej” 
7.3. Metody redukcji luki informacyjnej 
7.4. Model użytkowy redukcji luki informacyjnej w IPW 

8. Model luki informacyjnej — porównawcze studia przypadków 
8.1. Przedsiębiorstwo 1
8.1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz IPW 
8.1.2. Luka informacyjna 
8.1.3. Przyczyny luki informacyjnej 
8.1.4. Konsekwencje luki informacyjnej 
8.1.5. Model użytkowy redukcji luki informacyjnej 
8.1.6. Wnioski 
8.2. Przedsiębiorstwo 2 
8.2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz IPW 
8.2.2. Luka informacyjna 
8.2.3. Przyczyny luki informacyjnej 
8.2.4. Konsekwencje luki informacyjnej
8.2.5. Model redukcji luki informacyjnej
8.2.6. Wnioski 
8.3. Dyskusja i wnioski z badań 

Podsumowanie 
Załączniki 
Bibliografia 
Spis rysunków 
Spis tablic 
Indeks

Bartosz Wachnik
Bartosz Wachnik

Bartosz Wachnik, PhD BEng, graduate of the Faculty of Electrics, the Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Technology. For over 15 years involved in projects of implementation of ERP, CRM, DMS and BI class IT systems. Has experience of expert witness in this area. As researcher, specialized in economic information technologies, mainly in the field of processes occurring at implementation of management supporting information technology systems in Poland as well as abroad.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €