Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metody i techniki projektowania innowacji

Dorota Jelonek, Aleksander Moczała
ISBN: 978-83-208-2402-5
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
Zapytaj

Zadowolenie przyszłego klienta to najważniejszy cel działalności biznesowej i równocześnie cel monografii pt. Metody i techniki projektowania innowacji, kolejnej pozycji w cyklu „Nauka i Praktyka Innowacji”. Książka jest przeglądem metod planowania i projektowania innowacji, które zostały zaprezentowane z perspektywy rozważań teoretycznych oraz zilustrowane przykładami ich stosowania w praktyce biznesu. Autorzy uwzględnili wielowymiarowy charakter innowacji i złożoność procesu projektowania innowacji – od opracowania i rozwoju strategii technologicznej w przedsiębiorstwie, przez projektowanie otwartych innowacji i podejścia popytowego w projektowaniu innowacji, po projektowanie zmian w produkcji. W książce zawarto studia przypadków obrazujące różnorodne przykłady wykorzystania metod i technik projektowania innowacji w praktyce oraz wskazano, jak przyczyniły się one do sukcesu prezentowanych przedsięwzięć biznesowych. Monografia powinna zainteresować specjalistów, którzy już teraz lub w przyszłości chcą tworzyć innowacyjne produkty, usługi lub procesy i wdrażać je w praktyce przemysłowej, oraz pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

Dorota Jelonek
Dorota Jelonek

Prof. dr hab. Dorota Jelonek jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań systemów i technologii informacyjnych w działalności biznesowej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jest autorką bądź współautorką ponad 180 oryginalnych prac twórczych, polskich i anglojęzycznych, opublikowanych w czasopismach, zeszytach naukowych oraz monografiach. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2019 r. pełni funkcję prezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Aleksander Moczała

Dr inż. Aleksander Moczała jest pracownikiem Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Prowadząc zajęcia dydaktyczne, równocześnie jest współautorem wielu opracowań dla przedsiębiorstw z zakresu inżynierii i zarządzania produkcją. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach projektowania procesów produkcji w kooperacji, zarządzania innowacjami oraz transferu technologii. Jest autorem ponad 100 publikacji i opracowań z tego zakresu. Odbył staże między innymi w zakładach Audi w Ingolstadt oraz Siemens we Frankfurcie nad Menem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, a także certyfikowanym wykładowcą REFA.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł