Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Metody i techniki projektowania innowacji

Dorota Jelonek, Aleksander Moczała
ISBN: 978-83-208-2402-5
Liczba stron: 244
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Zadowolenie przyszłego klienta to najważniejszy cel działalności biznesowej i równocześnie cel monografii pt. Metody i techniki projektowania innowacji, kolejnej pozycji w cyklu „Nauka i Praktyka Innowacji”. Książka jest przeglądem metod planowania i projektowania innowacji, które zostały zaprezentowane z perspektywy rozważań teoretycznych oraz zilustrowane przykładami ich stosowania w praktyce biznesu. Autorzy uwzględnili wielowymiarowy charakter innowacji i złożoność procesu projektowania innowacji – od opracowania i rozwoju strategii technologicznej w przedsiębiorstwie, przez projektowanie otwartych innowacji i podejścia popytowego w projektowaniu innowacji, po projektowanie zmian w produkcji. W książce zawarto studia przypadków obrazujące różnorodne przykłady wykorzystania metod i technik projektowania innowacji w praktyce oraz wskazano, jak przyczyniły się one do sukcesu prezentowanych przedsięwzięć biznesowych. Monografia powinna zainteresować specjalistów, którzy już teraz lub w przyszłości chcą tworzyć innowacyjne produkty, usługi lub procesy i wdrażać je w praktyce przemysłowej, oraz pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

Wstęp

1. Metody opracowania strategii technologicznej w przedsiębiorstwie
1.1. Istota i uwarunkowania strategii technologicznej w przedsiębiorstwie
1.2. Metody monitorowania otoczenia i rozpoznawania sygnałów do zmian
1.3. Techniki i narzędzia analizy strategicznej
1.4. Projektowanie strategii technologicznej przedsiębiorstwa i wybory strategiczne
1.5. Wdrażanie i doskonalenie strategii technologicznej przedsiębiorstwa

2. Metody i techniki w rozwoju strategii innowacji
2.1. Kanwa strategii a narzędzia i schematy analityczne Strategii Błękitnego Oceanu
2.1.1. Znaczenie świadomości konieczności poszukiwania sygnałów zmian
2.1.2. Ewolucja w przemyśle według Strategii Błękitnego Oceanu
2.1.3. Kanwa strategii
2.1.4. Innowacja wartości
2.1.5. Schemat czterech działań
2.1.6. Trzy cechy dobrej strategii
2.2. Formowanie innowacji według Strategii Błękitnego Oceanu
2.2.1. Sześć podstawowych zasad skutecznego formowania strategii
2.2.2. Rekonstrukcja granic rynku według schematu sześciu dróg
2.2.3. Koncentracja na szerokiej wizji
2.2.4. Zasada sięgania poza istniejący popyt – trzy warstwy klientów
2.2.5. Wybór właściwej sekwencji strategicznej
2.3. Wdrażanie – realizacja Strategii Błękitnego Oceanu
2.3.1. Główne przeszkody organizacyjne
2.3.2. Planowanie wdrażania w strategii
2.4. Projektowanie innowacji w kooperencji
2.4.1. Od kooperacji do kooperencji
2.4.2. Narzędzia analityczne projektowania produktu opartego na kooperencji
2.5. Projektowanie innowacji oparte na tworzeniu modeli biznesowych
2.5.1. Kanwa modelu biznesowego
2.5.2. Kanwa propozycji wartości
2.5.3. Projektowanie propozycji wartości i jej testowanie

3. Zasady i techniki wyboru źródła innowacji
3.1. Pochodzenie i zasady wyboru źródła innowacji
3.2. Charakterystyka opcji źródeł nowych technologii

4. Koncepcje innowacji otwartej
4.1. Istota otwartych innowacji
4.2. Determinanty otwartych innowacji
4.3. Metody projektowania innowacji oparte na koncepcji Open Access
4.4. Ocena dojrzałości zarządzania otwartymi innowacjami w przedsiębiorstwie

5. Popytowe podejście do innowacji
5.1. Koncepcje User-Driven Innovation
5.2. Rola klientów – prosumentów w procesie tworzenia otwartych innowacji i współtworzeniu wartości
5.3. Crowdsourcing, personalizacja i masowa kastomizacja
5.4. Społeczności internetowe w projektowaniu otwartych innowacji
5.5. Rola platform internetowych w projektowaniu innowacji

6. Narzędzia wyboru strategicznego
6.1. Dopasowanie strategii technologicznej do priorytetów firmy
6.2. Macierz produktu/procesu
6.3. Audyt kompetencji
6.4. Analiza rozwoju technologii
6.5. Etap wyboru strategicznego

7. Techniki planowania strategicznego 
7.1. Schemat siedmiu etapów produkcji według modelu Stage-Gate
7.2. Innowacja a projektowanie równoległe
7.3. Projektowanie przebiegu innowacyjnego projektu – uwarunkowania harmonogramu, wykres Gantta, zastosowanie techniki sieciowej
7.3.1. Zarządzanie przebiegiem projektu innowacyjnego
7.3.2. Uwarunkowania harmonogramu, wykres Gantta i technika sieciowa

8. Porównywanie technologii
8.1. Analiza technologii otwartych i technologii zamkniętych
8.1.1. Problemy oceny technicznej i ekonomicznej w procesie rozwoju innowacji
8.1.2. Ocena technologii otwartych
8.1.3. Ocena technologii zamkniętych
8.2. Metody zestawieniowe
8.3. Metoda komparatywnej kalkulacji kosztów 
8.4. Analiza opłacalności przedsięwzięcia innowacyjnego
8.4.1. Statyczne metody oceny opłacalności
8.4.2. Dynamiczne metody oceny projektów innowacyjnych

9. Metody i techniki projektowania zmian w produkcji
9.1. Projektowanie zmian na podstawie zarządzania wartością (VM)
9.2. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD)
9.3. Wybrane metody i techniki projektowania zmian w produkcji

10. Metody uczenia się rozwijania innowacji w produkcji
10.1. Uczenie się zarządzania rozwojem technologii 
10.2. Narzędzia etapów uczenia się zarządzania rozwojem technologii

11. Przykłady z praktyki przemysłowej 
11.1. Przykłady formułowania Strategii Błękitnego Oceanu
11.2. Przykład projektowania innowacji w kooperencji
11.3. Przykład projektowania otwartych innowacji 
11.4. Przykłady prosumentów, crowdsourcingu, personalizacji i masowej kastomizacji
11.5. Przykłady platform internetowych w projektowaniu innowacji
11.6. Przykłady wyboru źródła innowacji i porównywania technologii
11.7. Przykłady zastosowania narzędzi wyboru i planowania strategicznego
11.8. Przykład projektowania zmian w produkcji

Bibliografia
Słownik ważniejszych pojęć 
Indeks 

Dorota Jelonek
Dorota Jelonek

Prof. dr hab. Dorota Jelonek jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań systemów i technologii informacyjnych w działalności biznesowej oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jest autorką bądź współautorką ponad 180 oryginalnych prac twórczych, polskich i anglojęzycznych, opublikowanych w czasopismach, zeszytach naukowych oraz monografiach. Wyniki swoich badań prezentowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od 2019 r. pełni funkcję prezesa Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Jest członkiem Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Aleksander Moczała

Dr inż. Aleksander Moczała jest pracownikiem Katedry Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Prowadząc zajęcia dydaktyczne, równocześnie jest współautorem wielu opracowań dla przedsiębiorstw z zakresu inżynierii i zarządzania produkcją. W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach projektowania procesów produkcji w kooperacji, zarządzania innowacjami oraz transferu technologii. Jest autorem ponad 100 publikacji i opracowań z tego zakresu. Odbył staże między innymi w zakładach Audi w Ingolstadt oraz Siemens we Frankfurcie nad Menem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, a także certyfikowanym wykładowcą REFA.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł