Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Metody i techniki projektowania innowacji

Dorota Jelonek, Aleksander Moczała
ISBN: 978-83-208-2402-5
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00
Ask about product

Zadowolenie przyszłego klienta to najważniejszy cel działalności biznesowej i równocześnie cel monografii pt. Metody i techniki projektowania innowacji, kolejnej pozycji w cyklu „Nauka i Praktyka Innowacji”. Książka jest przeglądem metod planowania i projektowania innowacji, które zostały zaprezentowane z perspektywy rozważań teoretycznych oraz zilustrowane przykładami ich stosowania w praktyce biznesu. Autorzy uwzględnili wielowymiarowy charakter innowacji i złożoność procesu projektowania innowacji – od opracowania i rozwoju strategii technologicznej w przedsiębiorstwie, przez projektowanie otwartych innowacji i podejścia popytowego w projektowaniu innowacji, po projektowanie zmian w produkcji. W książce zawarto studia przypadków obrazujące różnorodne przykłady wykorzystania metod i technik projektowania innowacji w praktyce oraz wskazano, jak przyczyniły się one do sukcesu prezentowanych przedsięwzięć biznesowych. Monografia powinna zainteresować specjalistów, którzy już teraz lub w przyszłości chcą tworzyć innowacyjne produkty, usługi lub procesy i wdrażać je w praktyce przemysłowej, oraz pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

Dorota Jelonek
Dorota Jelonek

Member of the scholar staff and the Head of the Chair of Economic Information Technologies in the Faculty of Management, University of Technology in Czestochowa. Author or co-author of over 130 original scientific works published in Polish and in English, in magazines, scientific scripts and monographs. She presented the findings of her research on many national and international conferences. Performs the function of the Vice-President of the Scientific Society of Economic Information Technologies; is member of the Commission for the Sciences on Organization and Management at PAN Polish Academy of Sciences, Division in Katowice, and member of scientific societies TNOiK, Polish Society of Innovations Management, and the Informing Science Institute.

Aleksander Moczała

Aleksander Moczała, PhD BEng, is an academic teacher in the Chair of Production Engineering of the University of Bielsko-Biala. In his scientific work specialized in issues of designing manufacturing processes in cooperation, innovation management, and technology transfer; author of many publications in these areas. Several apprenticeships, i.a. in Audi factory at Ingolstadt and in Siemens in Frankfurt am Main. Editor of the magazine “Produktywność i Innowacje” and REFA-certified lecturer. Author of many studies in the fields of production engineering and management.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 46 €