Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Metody i techniki projektowania innowacji

Dorota Jelonek, Aleksander Moczała
ISBN: 978-83-208-2402-5
Pages: 244
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

Zadowolenie przyszłego klienta to najważniejszy cel działalności biznesowej i równocześnie cel monografii pt. Metody i techniki projektowania innowacji, kolejnej pozycji w cyklu „Nauka i Praktyka Innowacji”. Książka jest przeglądem metod planowania i projektowania innowacji, które zostały zaprezentowane z perspektywy rozważań teoretycznych oraz zilustrowane przykładami ich stosowania w praktyce biznesu. Autorzy uwzględnili wielowymiarowy charakter innowacji i złożoność procesu projektowania innowacji – od opracowania i rozwoju strategii technologicznej w przedsiębiorstwie, przez projektowanie otwartych innowacji i podejścia popytowego w projektowaniu innowacji, po projektowanie zmian w produkcji. W książce zawarto studia przypadków obrazujące różnorodne przykłady wykorzystania metod i technik projektowania innowacji w praktyce oraz wskazano, jak przyczyniły się one do sukcesu prezentowanych przedsięwzięć biznesowych. Monografia powinna zainteresować specjalistów, którzy już teraz lub w przyszłości chcą tworzyć innowacyjne produkty, usługi lub procesy i wdrażać je w praktyce przemysłowej, oraz pracowników uczelni, doktorantów i studentów.

Wstęp

1. Metody opracowania strategii technologicznej w przedsiębiorstwie
1.1. Istota i uwarunkowania strategii technologicznej w przedsiębiorstwie
1.2. Metody monitorowania otoczenia i rozpoznawania sygnałów do zmian
1.3. Techniki i narzędzia analizy strategicznej
1.4. Projektowanie strategii technologicznej przedsiębiorstwa i wybory strategiczne
1.5. Wdrażanie i doskonalenie strategii technologicznej przedsiębiorstwa

2. Metody i techniki w rozwoju strategii innowacji
2.1. Kanwa strategii a narzędzia i schematy analityczne Strategii Błękitnego Oceanu
2.1.1. Znaczenie świadomości konieczności poszukiwania sygnałów zmian
2.1.2. Ewolucja w przemyśle według Strategii Błękitnego Oceanu
2.1.3. Kanwa strategii
2.1.4. Innowacja wartości
2.1.5. Schemat czterech działań
2.1.6. Trzy cechy dobrej strategii
2.2. Formowanie innowacji według Strategii Błękitnego Oceanu
2.2.1. Sześć podstawowych zasad skutecznego formowania strategii
2.2.2. Rekonstrukcja granic rynku według schematu sześciu dróg
2.2.3. Koncentracja na szerokiej wizji
2.2.4. Zasada sięgania poza istniejący popyt – trzy warstwy klientów
2.2.5. Wybór właściwej sekwencji strategicznej
2.3. Wdrażanie – realizacja Strategii Błękitnego Oceanu
2.3.1. Główne przeszkody organizacyjne
2.3.2. Planowanie wdrażania w strategii
2.4. Projektowanie innowacji w kooperencji
2.4.1. Od kooperacji do kooperencji
2.4.2. Narzędzia analityczne projektowania produktu opartego na kooperencji
2.5. Projektowanie innowacji oparte na tworzeniu modeli biznesowych
2.5.1. Kanwa modelu biznesowego
2.5.2. Kanwa propozycji wartości
2.5.3. Projektowanie propozycji wartości i jej testowanie

3. Zasady i techniki wyboru źródła innowacji
3.1. Pochodzenie i zasady wyboru źródła innowacji
3.2. Charakterystyka opcji źródeł nowych technologii

4. Koncepcje innowacji otwartej
4.1. Istota otwartych innowacji
4.2. Determinanty otwartych innowacji
4.3. Metody projektowania innowacji oparte na koncepcji Open Access
4.4. Ocena dojrzałości zarządzania otwartymi innowacjami w przedsiębiorstwie

5. Popytowe podejście do innowacji
5.1. Koncepcje User-Driven Innovation
5.2. Rola klientów – prosumentów w procesie tworzenia otwartych innowacji i współtworzeniu wartości
5.3. Crowdsourcing, personalizacja i masowa kastomizacja
5.4. Społeczności internetowe w projektowaniu otwartych innowacji
5.5. Rola platform internetowych w projektowaniu innowacji

6. Narzędzia wyboru strategicznego
6.1. Dopasowanie strategii technologicznej do priorytetów firmy
6.2. Macierz produktu/procesu
6.3. Audyt kompetencji
6.4. Analiza rozwoju technologii
6.5. Etap wyboru strategicznego

7. Techniki planowania strategicznego 
7.1. Schemat siedmiu etapów produkcji według modelu Stage-Gate
7.2. Innowacja a projektowanie równoległe
7.3. Projektowanie przebiegu innowacyjnego projektu – uwarunkowania harmonogramu, wykres Gantta, zastosowanie techniki sieciowej
7.3.1. Zarządzanie przebiegiem projektu innowacyjnego
7.3.2. Uwarunkowania harmonogramu, wykres Gantta i technika sieciowa

8. Porównywanie technologii
8.1. Analiza technologii otwartych i technologii zamkniętych
8.1.1. Problemy oceny technicznej i ekonomicznej w procesie rozwoju innowacji
8.1.2. Ocena technologii otwartych
8.1.3. Ocena technologii zamkniętych
8.2. Metody zestawieniowe
8.3. Metoda komparatywnej kalkulacji kosztów 
8.4. Analiza opłacalności przedsięwzięcia innowacyjnego
8.4.1. Statyczne metody oceny opłacalności
8.4.2. Dynamiczne metody oceny projektów innowacyjnych

9. Metody i techniki projektowania zmian w produkcji
9.1. Projektowanie zmian na podstawie zarządzania wartością (VM)
9.2. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD)
9.3. Wybrane metody i techniki projektowania zmian w produkcji

10. Metody uczenia się rozwijania innowacji w produkcji
10.1. Uczenie się zarządzania rozwojem technologii 
10.2. Narzędzia etapów uczenia się zarządzania rozwojem technologii

11. Przykłady z praktyki przemysłowej 
11.1. Przykłady formułowania Strategii Błękitnego Oceanu
11.2. Przykład projektowania innowacji w kooperencji
11.3. Przykład projektowania otwartych innowacji 
11.4. Przykłady prosumentów, crowdsourcingu, personalizacji i masowej kastomizacji
11.5. Przykłady platform internetowych w projektowaniu innowacji
11.6. Przykłady wyboru źródła innowacji i porównywania technologii
11.7. Przykłady zastosowania narzędzi wyboru i planowania strategicznego
11.8. Przykład projektowania zmian w produkcji

Bibliografia
Słownik ważniejszych pojęć 
Indeks 

Dorota Jelonek
Dorota Jelonek

Member of the scholar staff and the Head of the Chair of Economic Information Technologies in the Faculty of Management, University of Technology in Czestochowa. Author or co-author of over 130 original scientific works published in Polish and in English, in magazines, scientific scripts and monographs. She presented the findings of her research on many national and international conferences. Performs the function of the Vice-President of the Scientific Society of Economic Information Technologies; is member of the Commission for the Sciences on Organization and Management at PAN Polish Academy of Sciences, Division in Katowice, and member of scientific societies TNOiK, Polish Society of Innovations Management, and the Informing Science Institute.

Aleksander Moczała

Aleksander Moczała, PhD BEng, is an academic teacher in the Chair of Production Engineering of the University of Bielsko-Biala. In his scientific work specialized in issues of designing manufacturing processes in cooperation, innovation management, and technology transfer; author of many publications in these areas. Several apprenticeships, i.a. in Audi factory at Ingolstadt and in Siemens in Frankfurt am Main. Editor of the magazine “Produktywność i Innowacje” and REFA-certified lecturer. Author of many studies in the fields of production engineering and management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €