Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Operacyjne zarządzanie projektami

Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka
ISBN: 978-83-208-2172-7
Liczba stron: 246
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej opiera się na realizacji różnych projektów. Poznanie metod operacyjnego zarządzania projektami pozwala osiągnąć zamierzone cele dotyczące czasu i terminu realizacji, kosztów i jakości wyniku. W opracowaniu tym autorzy przedstawili między innymi:

 

• istotę i rodzaje projektów,

 

• planowanie sieciowe w zarządzaniu projektami,

 

• metody i techniki tworzenia harmonogramów realizacji projektów,

 

• metody wyznaczania optymalnego wariantu realizacji projektu,

 

• tworzenie planów realizacji projektów przy ograniczonych zasobach.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów inżynierii produkcji, logistyki i zarządzania. Może być również przydatna praktykom gospodarczym profesjonalnie zarządzającym projektami.

 

Kompendium wiedzy o operacyjnym zarządzaniu projektami

Operacyjne zarządzanie projektami na poziomie zaawansowanym

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1 Pojęcie projektu w przedsiębiorstwach
1.1. Istota i otoczenie projektów
1.2. Rodzaje projektów
1.3. Cykl życia i fazy realizacji projektu
1.4. Pojęcie zarządzania projektami w organizacjach
1.5. Projekty a dyskretne procesy produkcyjne

 

Rozdział 2 Planowanie sieciowe jako narzędzie zarządzania projektami
2.1. Miejsce planowania sieciowego w zarządzaniu projektami
2.2. Ogólna charakterystyka metod sieciowych
2.3. Planowanie przebiegu projektu
2.3.1. Porządkowanie listy czynności
2.3.2. Konstrukcja sieci czynności
2.4. Planowanie czasu realizacji projektu
2.4.1. Wyznaczanie ścieżki krytycznej
2.4.2. Optymalizacja zapotrzebowania na ograniczone środki

 

Rozdział 3 Metody i techniki harmonogramowania projektów
3.1. Ograniczenia harmonogramowania
3.2. Metody wyznaczania harmonogramów
3.3. Harmonogramowanie w warunkach zakłóceń
3.4. Tworzenie harmonogramów odpornych na zakłócenia

 

Rozdział 4 Realizacja szeregowania zadań projektowych z zastosowaniem algorytmów immunologicznych
4.1. Zasada działania algorytmów immunologicznych
4.2. Zdefiniowanie kierunku przeszukiwań
4.3. Określenie populacji początkowych reakcji swoistej
4.4. Zasilanie populacji początkowych reakcji nieswoistej
4.5. Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
4.6. Wyznaczenie optymalnego wariantu realizacji projektu
4.7. Przypadki zastosowań algorytmów immunologicznych

 

Rozdział 5 Model wspomagający planowanie realizacji projektów w warunkach zakłóceń
5.1. Klasyfikacja zakłóceń występujących w fazie wykonawczej projektu
5.2. Analiza możliwości zmian w planie pierwotnym realizacji projektu
5.3. Model przebiegu realizacji projektu w systemie wytwórczym
5.3.1. Stanowiska produkcyjne
5.3.2. Projekty
5.3.3. Plan realizacji projektu
5.3.4. Złożoność obliczeniowa implementacji modelu
5.4. Zakłócenia w przebiegu produkcji
5.4.1. Identyfikacja zdarzenia dezaktualizującego operacyjny plan projektu
5.4.2. Parametry zdarzenia dezaktualizującego operacyjny plan projektu
5.4.3. Reakcja na zdarzenie dezaktualizujące operacyjny plan projektu
5.5. Proces reagowania na zdarzenie dezaktualizujące plan realizacji projektu

 

Rozdział 6 Sterowanie realizacją projektu w warunkach zakłóceń wspomagane systemem eksperckim
6.1. Opis systemu eksperckiego
6.2. Pozyskiwanie wiedzy
6.3. Reprezentacja wiedzy w harmonogramowaniu zadań dla zleceń typu projekt
6.3.1. Prototypowa wersja bazy wiedzy
6.3.2. Badania testujące (weryfikacja)
6.4. Wyznaczanie harmonogramu zadań dla zleceń typu projekt w warunkach zakłóceń
6.4.1. Ocena rozwiązań
6.4.2. Korygowanie harmonogramu

 

Rozdział 7 Wyznaczanie rozwiązań dopuszczalnych planów realizacji projektu ze względu na ograniczone zasoby z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych
7.1. Istota działania algorytmów ewolucyjnych
7.2. Etapy implementacji algorytmów ewolucyjnych w wariantowaniu planów projektu
7.2.1. Tworzenie populacji początkowej
7.2.2. Proces selekcji, krzyżowania i mutacji
7.2.3. Postać funkcji przystosowania
7.3. Wyznaczenie zbioru dopuszczalnych rozwiązań realizacji projektu
7.4. Przykłady zastosowań algorytmów ewolucyjnych

 

Rozdział 8 Metoda oceny wielokryterialnej projektów oparta na teorii zbiorów rozmytych
8.1. Czynniki oceny sukcesu lub niepowodzenia projektu
8.2. Kryteria i metody oceny w planowaniu projektów
8.2.1. Klasyfikacja problemów planowania ze względu na kryteria oceny
8.2.2. Charakterystyka modeli planowania według kryterium rodzaju ograniczeń.
8.3. Podstawy metodologiczne oceny i wyboru optymalnych wariantów rozwiązań
8.4. Kryteria
8.4.1. Racje jako podstawa tworzenia kryteriów
8.4.2. Podział kryteriów ze względu na rodzaj oceny
8.4.3. Podział kryteriów ze względu na rodzaj informacji
8.5. Metoda oceny zobiektywizowanej wspomagana komputerowo
8.5.1. Założenia metody
8.5.2. Dobór ekspertów dokonujących oceny
8.5.3. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów rozmytych
8.5.4. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów deterministycznych
8.5.5. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów probabilistycznych
8.5.6. Sposoby ustalania ważności kryteriów
8.5.7. Agregacja ocen cząstkowych i ważności kryteriów
8.5.8. Sposoby interpretacji i prezentacji wyników ocen całościowych

 

Rozdział 9 Przykłady z praktyki produkcyjnej
9.1. Analiza podprojektów w ramach realizacji inwestycji technologicznej walczaka kotła OOG-320
9.2. Techniczne przygotowanie produkcji obrabiarki zadaniowej
9.2.1. Konfiguracja obrabiarki i opis głównych zespołów
9.2.2. Projektowanie i kontrola technicznego przygotowania produkcji obrabiarki zadaniowej
9.2.3. Etapowa analiza grupy zadań realizowanych przez Dział Planowania Produkcji
9.2.4. Całościowa analiza grupy zadań technicznego przygotowania produkcji obrabiarki zadaniowej
9.2.5. Interpretacja wyników
9.3. Harmonogramowanie produkcji elementów składowych suportu oraz jego montaż
9.3.1. Założenia i dane do przykładu
9.3.2. Harmonogramowanie z wykorzystaniem reguł priorytetu
9.3.3. Harmonogramowanie montażu suportu narzędziowego
9.3.4. Analiza porównawcza i wybór rozwiązania

 

Podsumowanie

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Iwona Łapuńka

Dr inż. Iwona Łapuńka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania projektami, metod ilościowych w zarządzaniu produkcją i logistyce, ryzyka w działalności gospodarczej, a także informatycznych systemów zarządzania oraz praktycznych zastosowań nowoczesnych metod sterowania produkcją. Autorka lub współautorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym 3 monografii. Prowadzi praktykę dydaktyczną w ramach programu Erasmus+. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą oraz komitetu redakcyjnego, a także recenzent „Universal Journal of Industrial and Business Management” i „Journal of Management and Marketing”. Współorganizator, członek komitetu lub recenzent kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy