Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Operacyjne zarządzanie projektami

Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka
ISBN: 978-83-208-2172-7
Pages: 246
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
Lowest price in last 30 days: 12.75
number copies:

Functioning of contemporary enterprises tends to increasingly rely upon implementation of various types of projects. To learn about and master the methods of operational project management allows for the achievement of objectives set, concerning the schedule and deadline for implementation, costs and the quality of the final outcome. In this book the Authors presented, among other things:

 

• the essence and types of projects,

 

• networked planning in project management,

 

• methods and techniques of creating schedules for project implementation,

 

• methods of selecting the optimum variant of project implementation,

 

• creation of plans for project implementation under conditions of restricted budget.

 

The book is addressed to students of production engineering, logistics and management. It may also be useful for business practitioners, professionally involved in project management.

 

A compendium of knowledge on operational project management

Operational project management on an advanced level

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1 Pojęcie projektu w przedsiębiorstwach
1.1. Istota i otoczenie projektów
1.2. Rodzaje projektów
1.3. Cykl życia i fazy realizacji projektu
1.4. Pojęcie zarządzania projektami w organizacjach
1.5. Projekty a dyskretne procesy produkcyjne

 

Rozdział 2 Planowanie sieciowe jako narzędzie zarządzania projektami
2.1. Miejsce planowania sieciowego w zarządzaniu projektami
2.2. Ogólna charakterystyka metod sieciowych
2.3. Planowanie przebiegu projektu
2.3.1. Porządkowanie listy czynności
2.3.2. Konstrukcja sieci czynności
2.4. Planowanie czasu realizacji projektu
2.4.1. Wyznaczanie ścieżki krytycznej
2.4.2. Optymalizacja zapotrzebowania na ograniczone środki

 

Rozdział 3 Metody i techniki harmonogramowania projektów
3.1. Ograniczenia harmonogramowania
3.2. Metody wyznaczania harmonogramów
3.3. Harmonogramowanie w warunkach zakłóceń
3.4. Tworzenie harmonogramów odpornych na zakłócenia

 

Rozdział 4 Realizacja szeregowania zadań projektowych z zastosowaniem algorytmów immunologicznych
4.1. Zasada działania algorytmów immunologicznych
4.2. Zdefiniowanie kierunku przeszukiwań
4.3. Określenie populacji początkowych reakcji swoistej
4.4. Zasilanie populacji początkowych reakcji nieswoistej
4.5. Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań
4.6. Wyznaczenie optymalnego wariantu realizacji projektu
4.7. Przypadki zastosowań algorytmów immunologicznych

 

Rozdział 5 Model wspomagający planowanie realizacji projektów w warunkach zakłóceń
5.1. Klasyfikacja zakłóceń występujących w fazie wykonawczej projektu
5.2. Analiza możliwości zmian w planie pierwotnym realizacji projektu
5.3. Model przebiegu realizacji projektu w systemie wytwórczym
5.3.1. Stanowiska produkcyjne
5.3.2. Projekty
5.3.3. Plan realizacji projektu
5.3.4. Złożoność obliczeniowa implementacji modelu
5.4. Zakłócenia w przebiegu produkcji
5.4.1. Identyfikacja zdarzenia dezaktualizującego operacyjny plan projektu
5.4.2. Parametry zdarzenia dezaktualizującego operacyjny plan projektu
5.4.3. Reakcja na zdarzenie dezaktualizujące operacyjny plan projektu
5.5. Proces reagowania na zdarzenie dezaktualizujące plan realizacji projektu

 

Rozdział 6 Sterowanie realizacją projektu w warunkach zakłóceń wspomagane systemem eksperckim
6.1. Opis systemu eksperckiego
6.2. Pozyskiwanie wiedzy
6.3. Reprezentacja wiedzy w harmonogramowaniu zadań dla zleceń typu projekt
6.3.1. Prototypowa wersja bazy wiedzy
6.3.2. Badania testujące (weryfikacja)
6.4. Wyznaczanie harmonogramu zadań dla zleceń typu projekt w warunkach zakłóceń
6.4.1. Ocena rozwiązań
6.4.2. Korygowanie harmonogramu

 

Rozdział 7 Wyznaczanie rozwiązań dopuszczalnych planów realizacji projektu ze względu na ograniczone zasoby z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych
7.1. Istota działania algorytmów ewolucyjnych
7.2. Etapy implementacji algorytmów ewolucyjnych w wariantowaniu planów projektu
7.2.1. Tworzenie populacji początkowej
7.2.2. Proces selekcji, krzyżowania i mutacji
7.2.3. Postać funkcji przystosowania
7.3. Wyznaczenie zbioru dopuszczalnych rozwiązań realizacji projektu
7.4. Przykłady zastosowań algorytmów ewolucyjnych

 

Rozdział 8 Metoda oceny wielokryterialnej projektów oparta na teorii zbiorów rozmytych
8.1. Czynniki oceny sukcesu lub niepowodzenia projektu
8.2. Kryteria i metody oceny w planowaniu projektów
8.2.1. Klasyfikacja problemów planowania ze względu na kryteria oceny
8.2.2. Charakterystyka modeli planowania według kryterium rodzaju ograniczeń.
8.3. Podstawy metodologiczne oceny i wyboru optymalnych wariantów rozwiązań
8.4. Kryteria
8.4.1. Racje jako podstawa tworzenia kryteriów
8.4.2. Podział kryteriów ze względu na rodzaj oceny
8.4.3. Podział kryteriów ze względu na rodzaj informacji
8.5. Metoda oceny zobiektywizowanej wspomagana komputerowo
8.5.1. Założenia metody
8.5.2. Dobór ekspertów dokonujących oceny
8.5.3. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów rozmytych
8.5.4. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów deterministycznych
8.5.5. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów probabilistycznych
8.5.6. Sposoby ustalania ważności kryteriów
8.5.7. Agregacja ocen cząstkowych i ważności kryteriów
8.5.8. Sposoby interpretacji i prezentacji wyników ocen całościowych

 

Rozdział 9 Przykłady z praktyki produkcyjnej
9.1. Analiza podprojektów w ramach realizacji inwestycji technologicznej walczaka kotła OOG-320
9.2. Techniczne przygotowanie produkcji obrabiarki zadaniowej
9.2.1. Konfiguracja obrabiarki i opis głównych zespołów
9.2.2. Projektowanie i kontrola technicznego przygotowania produkcji obrabiarki zadaniowej
9.2.3. Etapowa analiza grupy zadań realizowanych przez Dział Planowania Produkcji
9.2.4. Całościowa analiza grupy zadań technicznego przygotowania produkcji obrabiarki zadaniowej
9.2.5. Interpretacja wyników
9.3. Harmonogramowanie produkcji elementów składowych suportu oraz jego montaż
9.3.1. Założenia i dane do przykładu
9.3.2. Harmonogramowanie z wykorzystaniem reguł priorytetu
9.3.3. Harmonogramowanie montażu suportu narzędziowego
9.3.4. Analiza porównawcza i wybór rozwiązania

 

Podsumowanie

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Ryszard Knosala
Ryszard Knosala

Prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, dr h. c. multi – prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, honorowy przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Autor i współautor 28 książek i podręczników akademickich oraz około 500 artykułów naukowych z obszaru inżynierii produkcji oraz innowacyjności. Inicjator utworzenia i redaktor naukowy cyklów wydawniczych „Nauka i Praktyka Innowacji”, „Przemysł 4.0. Ryszard Knosala poleca” oraz „Cyfryzacja zarządzania. Rekomenduje Ryszard Knosala”. Jest także pomysłodawcą i redaktorem naukowym cyklu 22 podręczników dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Promotor 22 doktorów, z których dwóch uzyskało tytuł naukowy profesora, a sześciu – stopień doktora habilitowanego. 

Iwona Łapuńka

Iwona Łapuńka, PhD BEng, is an associate professor in the Chair of Project Management in the Faculty of Production Engineering and Logistics, University of Technology in Opole. Her scientific interests include problems of project management, quantitative methods in production management and logistics, risk in business activity, as well as IT systems of management and practical applications of modern methods of production controlling. Author or co-author of over 70 scientific publications, including 3 monographs. Involved in educational practice under the Erasmus+ program. Member of the Polish Society of Production Management, Polish Association of Knowledge Management and of the editorial committee, as well as reviewer of “Universal Journal of Industrial and Business Management” and “Journal of Management and Marketing”. Co-organizer, member of the Committee or reviewer of over a dozen national and foreign scientific conferences.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €
Recommended