Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi

Andrzej H. Jasiński, Paweł Głodek, Magdalena Jurczyk-Bunkowska
ISBN: 978-83-208-2338-7
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Kolejna książka z cyklu „Nauka i praktyka innowacji”, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest poświęcona problematyce organizacji i zarządzania procesami innowacyjnymi, czyli kwestiom kreowania, wdrażania, komercjalizacji i dyfuzji innowacji. Organizacja i zarządzanie procesami innowacji podlegają nieustannym zmianom za sprawą pojawiających się nowych wyzwań i możliwości. Książka konfrontuje ugruntowane podejścia z najnowszymi trendami przedstawianymi w literaturze zachodniej. Można w niej znaleźć odpowiedzi na dwa kluczowe pytania, jak strukturalizować proces innowacji i jak kształtować i rozwijać skuteczne wzorce zachowań uczestników procesu innowacji podczas jego realizacji na bieżąco, na co dzień. Treści przedstawiono w książce w ten sposób, by prowadzić Czytelnika od ogólnych problemów i rozlicznych podejść dotyczących innowacji i innowacyjności w otoczeniu gospodarczym, poprzez charakterystykę natury procesów innowacyjnych, ich źródeł i efektów, aż do ich uwarunkowań w skali makro-, mezo- i mikroekonomicznej. Książkę można uznać za kompendium wiedzy naukowej o innowacjach i procesach innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem polskiej gospodarki.

Spis treści

Wstęp

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje innowacji
1.1. Rozwój koncepcji innowacji
1.2. Przegląd definicji
1.3. Wynikowe i procesowe ujęcia innowacji
1.4. Typy innowacji i ich znaczenie ekonomiczne
1.4.1. Klasyfikacja innowacji ze względu na kryterium przedmiotowe
1.4.2. Typy innowacji ze względu stopień nowatorstwa i kryterium wiedzy
1.4.3. Nowe typy i rodzaje innowacji

2. Proces innowacyjny w aspekcie zarządzania
2.1. Jak się rodzą innowacje?
2.2. Pojęcie oraz uczestnicy, elementy i cechy procesu innowacji
2.3. Modele procesu innowacyjnego
2.4. Wieloprocesowy model innowacji
2.5. Łańcuch wartości innowacji 

3. Organizacyjne aspekty procesów innowacyjnych
3.1. Systemy innowacji: narodowy, regionalny, sektorowy i technologiczny
3.1.1. Narodowy system innowacji 
3.1.2. Regionalny system innowacji
3.1.3. Sektorowy system innowacji 
3.1.4. Technologiczny system innowacji
3.2. Scena innowacji, wspólnoty wiedzy i innowacji, rynek innowacji
3.2.1. Scena innowacji 
3.2.2. Wspólnoty wiedzy i innowacji 
3.2.3. Rynek innowacji
3.3. Trzy poziomy zarządzania procesami innowacyjnymi 

4. Polityka innowacyjna państwa 
4.1. Podstawy współczesnej polityki innowacyjnej 
4.2. Instrumenty polityki innowacyjnej
4.3. Polityka innowacyjna w Polsce

5. Zarządzanie rozwojem innowacji w regionie
5.1. Region jako organizm gospodarczy 
5.2. Regionalny system innowacji — podstawowe pojęcia i elementy
5.3. Strategia innowacyjna regionu jako narzędzie zarządzania

6. Organizacja i zarządzanie w sektorze B+R
6.1. Pojęcie i struktura sektora badań i rozwoju 
6.2. Instrumenty zarządzania sektorem B+R
6.3. Ekonomika działalności jednostek sektora B+R
6.3.1. Składowe działalności podmiotów sektora B+R 
6.3.2. Uwarunkowania finansowe sektora B+R 
6.4. Sektor B+R a przepływy wiedzy

7. Innowacyjne przedsiębiorstwo i jego działalność
7.1. Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa w kontekście jego konkurencyjności 
7.1.1. Zależność pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością
7.1.2. Ocena efektywności działalności innowacyjnej
7.2. Cechy innowacyjnej firmy i determinanty jej działalności 
7.2.1. Co wyróżnia innowacyjną firmę?
7.2.2. Co wpływa na działalność innowacyjną firmy?
7.3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa 
7.4. Realizacja procesów innowacji w sieciach i klastrach 
7.5. Zarządzanie projektami innowacyjnymi
7.6. Strategia innowacyjna przedsiębiorstwa

8. Zarządzanie innowacjami w korporacji
8.1. Wyzwania zarządzania procesami innowacji w korporacji 
8.2. Przedsiębiorczość korporacyjna 
8.3. Rola menedżerów-liderów w zarządzaniu procesami innowacyjnymi 
8.4. Wybrane metody i narzędzia zarządzania innowacjami w korporacji 
8.4.1. Planowanie rozwoju technologicznego 
8.4.2. Model Stage-Gate w organizacji przebiegu procesu innowacji 

9. Zarządzanie małą firmą innowacyjną 
9.1. Tworzenie innowacji w ramach małej firmy 
9.1.1. Mocne i słabe strony MŚP w obszarze innowacji
9.1.2. Potencjał innowacyjny małych firm 
9.1.3. Zróżnicowanie innowacyjności MŚP
9.1.4. Zdolność absorpcji 
9.2. Interakcja z otoczeniem podczas budowania potencjału innowacyjnego 
9.3. Współpraca z otoczeniem 
9.3.1. Dostawcy wiedzy i technologii 
9.3.2. Partnerzy rynkowi
9.3.3. Pośrednicy 
9.3.4. Narzędzia polityki innowacyjnej 
9.4. Nowe firmy powstające na bazie innowacji 

10. Innowacje w zakresie modeli biznesowych 
10.1. Model biznesowy jako sposób postrzegania działania firmy 
10.2. Dylematy konfiguracji modelu biznesowego firmy innowacyjnej 
10.3. Modele biznesowe w e-biznesie 
10.4. Modele biznesowe w ramach platform rynkowych

11. Wsparcie marketingowe procesów innowacyjnych 
11.1. Marketing a procesy innowacyjne 
11.2. Założenia marketingu innowacji 
11.3. Komercjalizacja innowacji: Podejście marketingowe 

12. Wsparcie informatyczne procesów innowacyjnych 
12.1. Charakterystyka narzędzi IT wspierających procesy innowacyjne 
12.2. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie procesami innowacji 
12.3. Technologie semantyczne w zarządzaniu innowacjami
12.4. Big Data jako źródło innowacji 

13. Praktyka innowacji w Polsce. Studia przypadków 
13.1. Sen na Jawie (w warunkach globalizacji)
13.2. Przykład wykorzystania modelu Stage-Gate w organizacji procesów innowacji 
13.3. Start nowej firmy — poprawianie innowacji w interakcji z partnerami 

Zakończenie 

Bibliografa 
Słownik ważniejszych pojęć 
Indeks 

Andrzej H. Jasiński

Prof. dr hab. Andrzej H. Jasiński kieruje Zakładem Innowacji i Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze to: ekonomika i zarządzanie innowacjami i transferem technologii, organizacja B+R, polityka innowacyjna, innowacje a marketing, marketing instytucjonalny. Przebywał jako Visiting Fellow na Uniwersytecie Sussex, Brighton, Wielka Brytania oraz jako Visiting Professor na Uniwersytecie Duquesne, Pittsburgh, USA. Był ekspertem międzynarodowym  (NATO, CIPRE, CREST, OECD). Jest członkiem The Triple Helix Association (THA), The European Association of the Study on Science and Technology (EASST), The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) oraz The Public Communication of Science and Technology (PCST) Society.

Paweł Głodek

Dr Paweł Głodek jest adiunktem w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce procesów tworzenia, rozwoju oraz finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Posiada doświadczenie badawcze, edukacyjne w zakresie kierowania i realizacji projektów badawczych z zakresu przedsiębiorczości, przedsiębiorczości akademickiej, ekonomiki finansowania małych przedsiębiorstw, innowacji i transferu technologii. Autor ponad 50 polskich i międzynarodowych publikacji naukowych. Współautor ekspertyz realizowanych dla m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Dr inż. Magdalena Jurczyk-Bunkowska jest od kilkunastu lat pracownikiem Politechniki Opolskiej. W roku 2004 uzyskała na Politechnice Warszawskiej stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zarządzania innowacjami dla studentów drugiego stopnia kierunku „zarządzania i inżynieria produkcji”. W latach 2011-2013 kierowała pracami zespołu realizującego projekt badawczy pt.: „Opracowanie modelu planowania i szacowania kosztów procesów innowacji”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest członkiem organizacji Continuous Innovation Network (CINet) oraz Strategic Management Society (SMS). W ostatnich latach opublikowała w Polsce i poza granicą ponad 20 prac z zakresu zarządzania innowacjami na poziomie operacyjnym.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł