Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi

Andrzej H. Jasiński, Paweł Głodek, Magdalena Jurczyk-Bunkowska
ISBN: 978-83-208-2338-7
Pages: 254
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Kolejna książka z cyklu „Nauka i praktyka innowacji”, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest poświęcona problematyce organizacji i zarządzania procesami innowacyjnymi, czyli kwestiom kreowania, wdrażania, komercjalizacji i dyfuzji innowacji. Organizacja i zarządzanie procesami innowacji podlegają nieustannym zmianom za sprawą pojawiających się nowych wyzwań i możliwości. Książka konfrontuje ugruntowane podejścia z najnowszymi trendami przedstawianymi w literaturze zachodniej. Można w niej znaleźć odpowiedzi na dwa kluczowe pytania, jak strukturalizować proces innowacji i jak kształtować i rozwijać skuteczne wzorce zachowań uczestników procesu innowacji podczas jego realizacji na bieżąco, na co dzień. Treści przedstawiono w książce w ten sposób, by prowadzić Czytelnika od ogólnych problemów i rozlicznych podejść dotyczących innowacji i innowacyjności w otoczeniu gospodarczym, poprzez charakterystykę natury procesów innowacyjnych, ich źródeł i efektów, aż do ich uwarunkowań w skali makro-, mezo- i mikroekonomicznej. Książkę można uznać za kompendium wiedzy naukowej o innowacjach i procesach innowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem polskiej gospodarki.

Spis treści

Wstęp

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje innowacji
1.1. Rozwój koncepcji innowacji
1.2. Przegląd definicji
1.3. Wynikowe i procesowe ujęcia innowacji
1.4. Typy innowacji i ich znaczenie ekonomiczne
1.4.1. Klasyfikacja innowacji ze względu na kryterium przedmiotowe
1.4.2. Typy innowacji ze względu stopień nowatorstwa i kryterium wiedzy
1.4.3. Nowe typy i rodzaje innowacji

2. Proces innowacyjny w aspekcie zarządzania
2.1. Jak się rodzą innowacje?
2.2. Pojęcie oraz uczestnicy, elementy i cechy procesu innowacji
2.3. Modele procesu innowacyjnego
2.4. Wieloprocesowy model innowacji
2.5. Łańcuch wartości innowacji 

3. Organizacyjne aspekty procesów innowacyjnych
3.1. Systemy innowacji: narodowy, regionalny, sektorowy i technologiczny
3.1.1. Narodowy system innowacji 
3.1.2. Regionalny system innowacji
3.1.3. Sektorowy system innowacji 
3.1.4. Technologiczny system innowacji
3.2. Scena innowacji, wspólnoty wiedzy i innowacji, rynek innowacji
3.2.1. Scena innowacji 
3.2.2. Wspólnoty wiedzy i innowacji 
3.2.3. Rynek innowacji
3.3. Trzy poziomy zarządzania procesami innowacyjnymi 

4. Polityka innowacyjna państwa 
4.1. Podstawy współczesnej polityki innowacyjnej 
4.2. Instrumenty polityki innowacyjnej
4.3. Polityka innowacyjna w Polsce

5. Zarządzanie rozwojem innowacji w regionie
5.1. Region jako organizm gospodarczy 
5.2. Regionalny system innowacji — podstawowe pojęcia i elementy
5.3. Strategia innowacyjna regionu jako narzędzie zarządzania

6. Organizacja i zarządzanie w sektorze B+R
6.1. Pojęcie i struktura sektora badań i rozwoju 
6.2. Instrumenty zarządzania sektorem B+R
6.3. Ekonomika działalności jednostek sektora B+R
6.3.1. Składowe działalności podmiotów sektora B+R 
6.3.2. Uwarunkowania finansowe sektora B+R 
6.4. Sektor B+R a przepływy wiedzy

7. Innowacyjne przedsiębiorstwo i jego działalność
7.1. Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa w kontekście jego konkurencyjności 
7.1.1. Zależność pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością
7.1.2. Ocena efektywności działalności innowacyjnej
7.2. Cechy innowacyjnej firmy i determinanty jej działalności 
7.2.1. Co wyróżnia innowacyjną firmę?
7.2.2. Co wpływa na działalność innowacyjną firmy?
7.3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa 
7.4. Realizacja procesów innowacji w sieciach i klastrach 
7.5. Zarządzanie projektami innowacyjnymi
7.6. Strategia innowacyjna przedsiębiorstwa

8. Zarządzanie innowacjami w korporacji
8.1. Wyzwania zarządzania procesami innowacji w korporacji 
8.2. Przedsiębiorczość korporacyjna 
8.3. Rola menedżerów-liderów w zarządzaniu procesami innowacyjnymi 
8.4. Wybrane metody i narzędzia zarządzania innowacjami w korporacji 
8.4.1. Planowanie rozwoju technologicznego 
8.4.2. Model Stage-Gate w organizacji przebiegu procesu innowacji 

9. Zarządzanie małą firmą innowacyjną 
9.1. Tworzenie innowacji w ramach małej firmy 
9.1.1. Mocne i słabe strony MŚP w obszarze innowacji
9.1.2. Potencjał innowacyjny małych firm 
9.1.3. Zróżnicowanie innowacyjności MŚP
9.1.4. Zdolność absorpcji 
9.2. Interakcja z otoczeniem podczas budowania potencjału innowacyjnego 
9.3. Współpraca z otoczeniem 
9.3.1. Dostawcy wiedzy i technologii 
9.3.2. Partnerzy rynkowi
9.3.3. Pośrednicy 
9.3.4. Narzędzia polityki innowacyjnej 
9.4. Nowe firmy powstające na bazie innowacji 

10. Innowacje w zakresie modeli biznesowych 
10.1. Model biznesowy jako sposób postrzegania działania firmy 
10.2. Dylematy konfiguracji modelu biznesowego firmy innowacyjnej 
10.3. Modele biznesowe w e-biznesie 
10.4. Modele biznesowe w ramach platform rynkowych

11. Wsparcie marketingowe procesów innowacyjnych 
11.1. Marketing a procesy innowacyjne 
11.2. Założenia marketingu innowacji 
11.3. Komercjalizacja innowacji: Podejście marketingowe 

12. Wsparcie informatyczne procesów innowacyjnych 
12.1. Charakterystyka narzędzi IT wspierających procesy innowacyjne 
12.2. Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie procesami innowacji 
12.3. Technologie semantyczne w zarządzaniu innowacjami
12.4. Big Data jako źródło innowacji 

13. Praktyka innowacji w Polsce. Studia przypadków 
13.1. Sen na Jawie (w warunkach globalizacji)
13.2. Przykład wykorzystania modelu Stage-Gate w organizacji procesów innowacji 
13.3. Start nowej firmy — poprawianie innowacji w interakcji z partnerami 

Zakończenie 

Bibliografa 
Słownik ważniejszych pojęć 
Indeks 

Andrzej H. Jasiński

Professor Andrzej H. Jasiński, PhD Dsc, heads the Institute of Innovation and Logistics in the Faculty of Management, the University of Warsaw. His research interests include: economics and management of innovation and technology transfer, organization of R&D activities, innovation-fostering policy, innovations and marketing, institutional marketing. In the past, visiting Fellow in the University Sussex, Brighton, England, and Visiting Professor in the University Duquesne, Pittsburgh, USA. Worked as expert for international  organizations (NATO, CIPRE, CREST, OECD). Member of the Triple Helix Association (THA), the European Association of the Study on Science and Technology (EASST), the International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) and the Public Communication of Science and Technology (PCST) Society.

Paweł Głodek

Paweł Głodek, PhD, an associate professor in the Chair of Entrepreneurship and Industrial Policy in the Faculty of Management, University of Lodz. Specialized in problems concerning processes of initiating, development and financing innovative projects. Experienced in research, teaching in managing and executing research projects in the area of entrepreneurship, academic entrepreneurship, economics of financing small enterprises, innovation and technology transfer. Author of over 50 scientific publications in Poland and internationally. Co-author of expert opinions prepared for i.a. the European Commission, Ministry of Infrastructure and Development, Ministry of Science and Higher Education, National Research and Development Center, and the Polish Entrepreneurship Development Agency.

Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Magdalena Jurczyk-Bunkowska, PhD BEng, has been for over a dozen years member of scholar staff of the University of Technology in Opole. In 2004 in the Warsaw University of Technology she has received the degree of doctor of economic sciences in the area of sciences on management. Lectures and runs courses in innovation management for students of sophomore year in the study direction “production management and engineering”. In the years 2011-2013 headed the work of a team performing a research project entitled: “Opracowanie modelu planowania and szacowania kosztów procesów innowacji” (Development of a model of planning and cost estimation of innovation processes) financed by the National Center for Science. Member of the organization Continuous Innovation Network (CINet) and of the Strategic Management Society (SMS). In the recent years published in Poland and abroad over 20 works in the area of innovation management on the operational level.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €