Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu

Jan Lichtarski
ISBN: 978-83-208-2217-5
eISBN: 978-83-208-2246-5
Liczba stron: 140
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
49.90
37.40
liczba egzemplarzy:

Autor – od wielu lat zajmujący się naukami o zarządzaniu – dokonując swoistego podsumowania dotychczasowego dorobku naukowego, przekonuje, że ciągle istnieją duże potrzeby w zakresie stosowania i rozwoju nauk o zarządzaniu. Autor przedstawił:

 

  • procesy powstawania i rozwoju nauk o zarządzaniu oraz ich aplikacyjnie użytecznego dorobku;
  • praktyczne zastosowania dorobku nauk o zarządzaniu w przedsiębiorstwach;
  • poszukiwania kierunków rozwoju tych nauk i czynnikach wpływających na wzrost ich użyteczności w praktyce zarządzania.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych w obszarze nauk o zarządzaniu, a także osób przygotowujących rozprawy i monografie naukowe na różnych szczeblach rozwoju naukowego. Może być również przydatny dla uczestników studiów doktoranckich i podyplomowych.

Spis treści

 

Wstęp

 

1 O procesach i wynikach rozwoju aplikacyjnie użytecznego dorobku nauk o zarządzaniu

 

1.1. Korzenie dyscypliny i meandry jej ewolucji
1.2. O pojmowaniu zarządzania i jego granicach
1.2.1. Zarządzanie a działania niekierownicze (granice zewnętrzne)
1.2.2. Zarządzanie na tle pojęć bliskoznacznych (granice wewnętrzne)
1.3. Obrazy zarządzania przedsiębiorstwem i jego składowych z drugiej połowy XX w.
1.4. O rodzeniu się i ewolucji koncepcji i metod zarządzania
1.5. O istocie współczesnych koncepcji zarządzania
1.6. Wiek XXI – od koncepcji do orientacji w zarządzaniu
1.7. O zasadach w teorii zarządzania
1.8. O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu
1.8.1. Problem braku wyrazistej tożsamości
1.8.2. Mało wyrazisty podział na badania podstawowe i stosowane
1.8.3. Brak szacunku dla tradycji i nadmiernie konfrontacyjny stosunek do niej
1.8.4. Brak niezawodnych zasad i kryteriów doboru składowych oferty naukowej do zastosowań w praktyce
1.8.5. Brak wystarczających „barier wejścia” do dyscypliny
1.8.6. Lawinowe narastanie i rozproszenie dorobku

 

2 O praktycznych zastosowaniach dorobku nauk o zarządzaniu

 

2.1. Słowo wstępne
2.2. O orientacjach w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami
2.3. Z badań nad zmianami w systemach zarządzania przedsiębiorstw w opiniach ich głównych aktorów
2.3.1. Pole i metoda badania
2.3.2. Wyniki badania
2.4. O sprzecznościach, dylematach i wyzwaniach współczesnego zarządzania w praktyce
2.5. Kwalifikacje, postawy i zachowania menedżerów a implementacja zmian w zarządzaniu

 

3 O warunkach wzrostu użyteczności nauki dla praktyki zarządzania

 

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Pojmowanie zarządzania – ujęcie postulatywne
3.3. Złożoność i zawodność decyzji odnoszących się do implementacji nowych rozwiązań w zakresie zarządzania
3.4. Menedżer jako główny aktor zmiany
3.5. W stronę zarządzania znaczeniami
3.6. O czynnikach warunkujących rozwój zastosowań orientacji w zarządzaniu i strategiach ich implementacji
3.7. Ponownie o kształtowaniu architektury systemu zarządzania – próba syntezy
3.8. O warunkach i sposobach radzenia sobie z typowymi sprzecznościami w praktyce zarządzania
3.9. Wybrane wyzwania i rekomendacje w sferze metodologii nauk o zarządzaniu
3.9.1. O rozpoznawaniu i opisie rozwiązań systemu zarządzania
3.9.2. O kryteriach i metodach oceny stanu dotychczasowego i propozycji zmian
3.10. O związkach między teorią i praktyką zarządzania – postulatywnie

 

Zakończenie

 

Literatura

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł