Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu

Jan Lichtarski
ISBN: 978-83-208-2217-5
eISBN: 978-83-208-2246-5
Pages: 140
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00 €
9.35
9.00 €
7.65
number copies:

The Author, involved in the science on management for many years, comes up with a sort of summary of his research output to date, arguing in the process that there is still a considerable need to apply and to develop the sciences on management. Specifically, the Author presents as follows:

 

·         prospecting for future directions of development of these sciences and factors that influence their increasing usefulness in the practice of management.

 

The book is addressed to scholar staff in the area of sciences on management as well as to scholars preparing dissertations and monographs at various levels of their careers in science. It may also be useful for doctoral and other post-graduate students.

Spis treści

 

Wstęp

 

1 O procesach i wynikach rozwoju aplikacyjnie użytecznego dorobku nauk o zarządzaniu

 

1.1. Korzenie dyscypliny i meandry jej ewolucji
1.2. O pojmowaniu zarządzania i jego granicach
1.2.1. Zarządzanie a działania niekierownicze (granice zewnętrzne)
1.2.2. Zarządzanie na tle pojęć bliskoznacznych (granice wewnętrzne)
1.3. Obrazy zarządzania przedsiębiorstwem i jego składowych z drugiej połowy XX w.
1.4. O rodzeniu się i ewolucji koncepcji i metod zarządzania
1.5. O istocie współczesnych koncepcji zarządzania
1.6. Wiek XXI – od koncepcji do orientacji w zarządzaniu
1.7. O zasadach w teorii zarządzania
1.8. O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu
1.8.1. Problem braku wyrazistej tożsamości
1.8.2. Mało wyrazisty podział na badania podstawowe i stosowane
1.8.3. Brak szacunku dla tradycji i nadmiernie konfrontacyjny stosunek do niej
1.8.4. Brak niezawodnych zasad i kryteriów doboru składowych oferty naukowej do zastosowań w praktyce
1.8.5. Brak wystarczających „barier wejścia” do dyscypliny
1.8.6. Lawinowe narastanie i rozproszenie dorobku

 

2 O praktycznych zastosowaniach dorobku nauk o zarządzaniu

 

2.1. Słowo wstępne
2.2. O orientacjach w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami
2.3. Z badań nad zmianami w systemach zarządzania przedsiębiorstw w opiniach ich głównych aktorów
2.3.1. Pole i metoda badania
2.3.2. Wyniki badania
2.4. O sprzecznościach, dylematach i wyzwaniach współczesnego zarządzania w praktyce
2.5. Kwalifikacje, postawy i zachowania menedżerów a implementacja zmian w zarządzaniu

 

3 O warunkach wzrostu użyteczności nauki dla praktyki zarządzania

 

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Pojmowanie zarządzania – ujęcie postulatywne
3.3. Złożoność i zawodność decyzji odnoszących się do implementacji nowych rozwiązań w zakresie zarządzania
3.4. Menedżer jako główny aktor zmiany
3.5. W stronę zarządzania znaczeniami
3.6. O czynnikach warunkujących rozwój zastosowań orientacji w zarządzaniu i strategiach ich implementacji
3.7. Ponownie o kształtowaniu architektury systemu zarządzania – próba syntezy
3.8. O warunkach i sposobach radzenia sobie z typowymi sprzecznościami w praktyce zarządzania
3.9. Wybrane wyzwania i rekomendacje w sferze metodologii nauk o zarządzaniu
3.9.1. O rozpoznawaniu i opisie rozwiązań systemu zarządzania
3.9.2. O kryteriach i metodach oceny stanu dotychczasowego i propozycji zmian
3.10. O związkach między teorią i praktyką zarządzania – postulatywnie

 

Zakończenie

 

Literatura

Jan Lichtarski
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €