Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych

Stanisław Łobejko, Dariusz Plinta, Alicja Sosnowska
ISBN: 978-83-208-2339-4
Liczba stron: 242
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Wysokie tempo postępu naukowo-technicznego jest jednym z ważnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Wpływa ono także na przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Aby skutecznie konkurować na globalnym rynku, przedsiębiorstwa powinny oprzeć rozwój na nowych technologiach oraz wprowadzać na rynek innowacyjne produkty. W książce zaprezentowano najnowszą wiedzę w zakresie strategii i modelowania produktów innowacyjnych. Podkreślono wielowymiarowy charakter innowacji oraz omówiono najważniejsze strategie oraz modele rozwoju innowacji. Zaprezentowano również metody projektowania i modelowania produktów innowacyjnych.

Książka jest doskonałym źródłem informacji dla menedżerów, którzy chcą podejmować działania ukierunkowane na wprowadzanie produktów innowacyjnych na rynek. Może być także przydatna jako podręcznik dla studentów wszystkich uczelni, na których są wykładane przedmioty z zakresu zarządzania innowacjami oraz strategii i rozwoju produktów innowacyjnych.

 

Wstęp 

1. Zarządzanie innowacyjnym produktem 

1.1. Wielowymiarowe ujęcie innowacyjnego produktu 
1.2. Innowacyjne strategie rozwoju przedsiębiorstwa 
1.3. Rozwój innowacyjnego produktu w strategii firmy
1.4. Cyfryzacja w strategii przedsiębiorstwa. 
1.5. Kierunki rozwoju innowacyjnych produktów XXI wieku

2. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu 

2.1. Pojęcie i rodzaje strategii rozwoju innowacyjnego produktu
2.2. Miejsce strategii rozwoju innowacyjnego produktu w strategii rozwoju firmy – podejście projektowe 
2.3. Rodzaje strategii rozwoju innowacyjnego produktu
2.3.1. Strategie według typu przedsięwzięć
2.3.2. Strategia niszy innowacyjnej
2.3.3. Strategia „błękitnego oceanu”
2.3.4. Strategie rynkowe rozwoju innowacyjnego produktu
2.3.5. Strategie marketingowe rozwoju innowacyjnego produktu
2.4. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu wykorzystujące możliwości sieci
2.5. Wykorzystanie idei otwartej innowacji w strategii rozwoju innowacyjnego produktu 
2.6. Modele budowy strategii rozwoju innowacyjnego produktu w korporacjach
2.6.1. Kompletny system innowacyjności od A do F
2.6.2. Strategia innowacji w Procter&Gamble
2.6.3. Strategia innowacyjnego produktu w Google
2.7. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu w małych i średnich firmach 
2.7.1. Różne modele strategii rozwoju innowacyjnego produktu. .
2.7.2. Strategia rozwoju innowacyjnego produktu w firmie Vigo System S.A.
2.7.3. Strategia rozwoju innowacyjnego produktu w firmie Escola 
2.8. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu w dziedzinie ekoinnowacji
2.8.1. Założenia wstępne
2.8.2. Przykłady strategii innowacyjnego ekoproduktu
2.9. Strategia rozwoju innowacyjnego produktu w firmach start-up 
2.9.1. Wprowadzenie 
2.9.2. Przykład strategii start-up w dziedzinie gier wideo 
2.10. Tworzenie innowacyjnego produktu w małych i średnich przedsiębior¬stwach ulokowanych w Parku Naukowo-Technologicznym 
2.10.1. Park Naukowo-Technologiczny (PNT) jako organizacja wspierająca innowacyjność przedsiębiorstw 

3. Modele rozwoju innowacyjnego produktu 

3.1. Teorie i modele rozwoju innowacji 
3.1.1. Model podażowy 
3.1.2. Model pętlowy 
3.1.3. Model interaktywny 
3.1.4. Model sieciowy 
3.1.5. Model innowacji otwartej 
3.2. Modele procesu rozwoju innowacyjnego produktu 

4. Projektowanie rozwoju innowacyjnego produktu 

4.1. Cykl rozwoju produktu 
4.1.1. Badanie i poszukiwanie koncepcji 
4.1.2. Założenia projektowe innowacyjnego produktu 
4.1.3. Kształtowanie produktu 
4.1.4. Modelowanie produktu. 
4.1.5. Prototypowanie wirtualne i fizyczne 
4.1.6. Przygotowanie produkcji i wytwarzanie 
4.2. Techniki i systemy projektowania 
4.3. Oddziaływanie zarządzania na innowacyjne projektowanie 

5. Komputerowe modelowanie innowacyjnego produktu 

5.1. Systemy komputerowe CAx 
5.1.1. Wstęp do komputerowego wspomagania 
5.1.2. Klasy systemów CAx 
5.2. Modelowanie 2D w systemach CAD 
5.2.1. Wprowadzenie do modelowania 2D 
5.2.2. Reprezentacja obiektów graficznych 
5.2.3. Sposoby wprowadzania koordynat punktów w układach współrzęd¬nych 
5.2.4. Opis interfejsu użytkownika 
5.2.5. Podstawowe obiekty rysunkowe i sposoby ich modyfikacji 
5.2.6. Warstwy rysunkowe 
5.2.7. Wymiarowanie 
5.2.8. Rysunki prototypowe i tworzenie szablonów dokumentów 
5.3. Modelowanie 3D w systemach CAD 
5.3.1. Wprowadzenie do modelowania 3D 
5.3.2. Modele szkieletowe 
5.3.3. Modele siatkowe 
5.3.4. Modele powierzchniowe 
5.3.5. Modele bryłowe 
5.3.6. Grafika prezentacyjna. 
5.4. Zaawansowane modelowanie w systemie Autodesk Inventor 
5.4.1. Wprowadzenie do projektowania w systemie Autodesk Inventor 
5.4.2. Charakterystyka wybranych narzędzi wspomagających modelowanie produktu 
5.4.3. Modelowanie adaptacyjnych części i zespołów produktu 
5.4.4. Obiekty inteligentne 

6. Przykład projektowania innowacyjnego produktu 

Zakończenie 

Bibliografia 

Słownik ważniejszych pojęć 

Indeks 

 

Stanisław Łobejko

Dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH w Warszawie – doświadczony wykładowca i ekspert z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, projektów badawczo-rozwojowych, gospodarki cyfrowej oraz rozwoju miast inteligentnych. W dorobku naukowym ma kilkadziesiąt publikacji dotyczących innowacyjności, zarządzania wiedzą i innowacjami, strategii innowacji, klastrów innowacji, parków naukowo-technologicznych oraz Eco-city. Brał udział w realizacji wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz wiceprezesem Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Dariusz Plinta

Dr hab. inż. Dariusz Plinta, prof. ATH –  profesor w Katedrze Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, doktor habilitowany nauk technicznych z budowy i eksploatacji maszyn oraz inżynierii produkcji. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce projektowania i organizowania systemów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi związanych z koncepcją Przemysłu 4,0, w tym narzędzi cyfrowej fabryki, w szczególności oprogramowania do modelowania i symulacji procesów produkcyjnych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych z zakresu doskonalenia systemów produkcyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z organizacją systemów produkcyjnych oraz technologiami informacyjnymi wspomagającymi modelowanie produktów i procesów produkcyjnych.

Alicja Sosnowska

Prof. dr hab. Alicja Sosnowska –  wykładowca w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od wielu lat prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie innowacji w przemyśle, strategii rozwoju firmy oraz zarządzania projektami badawczymi. Wykładała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz była założycielką i kierowała przez wiele lat Katedrą Zarządzania Innowacjami. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji z dziedziny zarządzania innowacjami i ekonomiki przemysłu. Należy do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł