Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategie i modelowanie rozwoju produktów innowacyjnych

Stanisław Łobejko, Dariusz Plinta, Alicja Sosnowska
ISBN: 978-83-208-2339-4
Pages: 242
Publication date: 2019
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
15.00 €
12.75
number copies:

A high rate of scientific and technological progress acts as one of the crucial factors of socio-economic development. Among other things, it has a great influence on enterprises operating in conditions of intense market competition. In order to be able to effectively compete on the global market, businesses should rely their development on new technologies and launch innovative products on the market. The book presents the most recent knowledge in the area of strategies and modelling of innovative products. It emphasizes a multi-faceted nature of innovations and discusses the key strategies and models of development of innovations. Also presented are methods of designing and modelling of innovative products.

The book is a great source of information for managers who intend to undertake activities aimed at launching of innovative products in the market. It may also be useful as a manual for students of all universities in which lectures in innovation management as well as strategies of innovative products development are delivered.

 

Wstęp 

1. Zarządzanie innowacyjnym produktem 

1.1. Wielowymiarowe ujęcie innowacyjnego produktu 
1.2. Innowacyjne strategie rozwoju przedsiębiorstwa 
1.3. Rozwój innowacyjnego produktu w strategii firmy
1.4. Cyfryzacja w strategii przedsiębiorstwa. 
1.5. Kierunki rozwoju innowacyjnych produktów XXI wieku

2. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu 

2.1. Pojęcie i rodzaje strategii rozwoju innowacyjnego produktu
2.2. Miejsce strategii rozwoju innowacyjnego produktu w strategii rozwoju firmy – podejście projektowe 
2.3. Rodzaje strategii rozwoju innowacyjnego produktu
2.3.1. Strategie według typu przedsięwzięć
2.3.2. Strategia niszy innowacyjnej
2.3.3. Strategia „błękitnego oceanu”
2.3.4. Strategie rynkowe rozwoju innowacyjnego produktu
2.3.5. Strategie marketingowe rozwoju innowacyjnego produktu
2.4. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu wykorzystujące możliwości sieci
2.5. Wykorzystanie idei otwartej innowacji w strategii rozwoju innowacyjnego produktu 
2.6. Modele budowy strategii rozwoju innowacyjnego produktu w korporacjach
2.6.1. Kompletny system innowacyjności od A do F
2.6.2. Strategia innowacji w Procter&Gamble
2.6.3. Strategia innowacyjnego produktu w Google
2.7. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu w małych i średnich firmach 
2.7.1. Różne modele strategii rozwoju innowacyjnego produktu. .
2.7.2. Strategia rozwoju innowacyjnego produktu w firmie Vigo System S.A.
2.7.3. Strategia rozwoju innowacyjnego produktu w firmie Escola 
2.8. Strategie rozwoju innowacyjnego produktu w dziedzinie ekoinnowacji
2.8.1. Założenia wstępne
2.8.2. Przykłady strategii innowacyjnego ekoproduktu
2.9. Strategia rozwoju innowacyjnego produktu w firmach start-up 
2.9.1. Wprowadzenie 
2.9.2. Przykład strategii start-up w dziedzinie gier wideo 
2.10. Tworzenie innowacyjnego produktu w małych i średnich przedsiębior¬stwach ulokowanych w Parku Naukowo-Technologicznym 
2.10.1. Park Naukowo-Technologiczny (PNT) jako organizacja wspierająca innowacyjność przedsiębiorstw 

3. Modele rozwoju innowacyjnego produktu 

3.1. Teorie i modele rozwoju innowacji 
3.1.1. Model podażowy 
3.1.2. Model pętlowy 
3.1.3. Model interaktywny 
3.1.4. Model sieciowy 
3.1.5. Model innowacji otwartej 
3.2. Modele procesu rozwoju innowacyjnego produktu 

4. Projektowanie rozwoju innowacyjnego produktu 

4.1. Cykl rozwoju produktu 
4.1.1. Badanie i poszukiwanie koncepcji 
4.1.2. Założenia projektowe innowacyjnego produktu 
4.1.3. Kształtowanie produktu 
4.1.4. Modelowanie produktu. 
4.1.5. Prototypowanie wirtualne i fizyczne 
4.1.6. Przygotowanie produkcji i wytwarzanie 
4.2. Techniki i systemy projektowania 
4.3. Oddziaływanie zarządzania na innowacyjne projektowanie 

5. Komputerowe modelowanie innowacyjnego produktu 

5.1. Systemy komputerowe CAx 
5.1.1. Wstęp do komputerowego wspomagania 
5.1.2. Klasy systemów CAx 
5.2. Modelowanie 2D w systemach CAD 
5.2.1. Wprowadzenie do modelowania 2D 
5.2.2. Reprezentacja obiektów graficznych 
5.2.3. Sposoby wprowadzania koordynat punktów w układach współrzęd¬nych 
5.2.4. Opis interfejsu użytkownika 
5.2.5. Podstawowe obiekty rysunkowe i sposoby ich modyfikacji 
5.2.6. Warstwy rysunkowe 
5.2.7. Wymiarowanie 
5.2.8. Rysunki prototypowe i tworzenie szablonów dokumentów 
5.3. Modelowanie 3D w systemach CAD 
5.3.1. Wprowadzenie do modelowania 3D 
5.3.2. Modele szkieletowe 
5.3.3. Modele siatkowe 
5.3.4. Modele powierzchniowe 
5.3.5. Modele bryłowe 
5.3.6. Grafika prezentacyjna. 
5.4. Zaawansowane modelowanie w systemie Autodesk Inventor 
5.4.1. Wprowadzenie do projektowania w systemie Autodesk Inventor 
5.4.2. Charakterystyka wybranych narzędzi wspomagających modelowanie produktu 
5.4.3. Modelowanie adaptacyjnych części i zespołów produktu 
5.4.4. Obiekty inteligentne 

6. Przykład projektowania innowacyjnego produktu 

Zakończenie 

Bibliografia 

Słownik ważniejszych pojęć 

Indeks 

 

Stanisław Łobejko

Stanisław Łobejko, PhD Dsc, Professor in the Warsaw School of Economics. Experienced lecturer and expert in the area of strategic management, innovation management, research and development projects, digital economy and development of intelligent cities. His scientific output includes several dozen publications concerning innovativeness, knowledge and innovation management, innovation strategies, innovation clusters, parks of science and technology and Eco-city. Participated in implementation of many national and international research projects. Member of the Committee of Production Engineering at PAN (Polish Academy of Sciences), Vice-president of the Polish Society of Innovation Management and Vice-president of the Warsaw branch of the Polish Society of Production Management.

Dariusz Plinta

Dariusz Plinta, PhD Dsc BEng, Professor in the ATH University of Bielsko-Biala – employed in the Chair of Production Engineering, in the Faculty of Machine Construction and Information Technologies there. His interests include, among other things, problems of designing and organization of manufacturing systems using digital factory tools, including software for modelling and simulation of manufacturing processes. Author and co-author of over 100 scientific publications in the area of improving manufacturing systems. Teaches in organization of manufacturing systems and information technologies supporting the modelling of products and manufacturing processes.

Alicja Sosnowska

Professor Alicja Sosnowska, PhD Dsc, lecturer in Pawel Wlodkowic University College in Plock. Since many years involved in scholar and research activities in the areas of innovation in industry, corporate development strategies, and research projects management. Lectured in the Warsaw School of Economics; founder and for many years the head of the Chair of Innovation Management. Is author and co-author of several dozen publications in the area of innovation management and economics of industry. Member of the Polish Society of Production Management, and the Polish Society of Innovation Management.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €