Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
ISBN: 978-83-208-2305-9
Liczba stron: 274
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Strategie przedsiębiorstw ewoluują wraz z rozwojem teorii zarządzania strategicznego i pojawiających się razem z nią nowych koncepcji, modeli i spojrzeń. Takim stosunkowo nowym podejściem do rozwoju przedsiębiorstw jest koncepcja ambidexterity, zakładająca jednoczesność działań eksploracyjnych i eksploatacyjnych, co ma zapewnić firmie sukces i względnie trwałą przewagę konkurencyjną. Pojawia się tu jednak pytanie, czy strategia oburęczna jest właściwa dla wszystkich przedsiębiorstw, a jeśli nie, to co warunkuje jej wybór. Poszukując na nie odpowiedzi, Autorka:

 

- definiuje strategię oburęczną przez pryzmat: podstawowych wyborów strategicznych związanych z wyborem celów firmy, domeny produktowo-rynkowej, źródeł przewagi konkurencyjnej oraz podejścia do tworzenia i realizacji strategii;

 

- identyfikuje i systematyzuje antecedencje wyboru strategii ambidexterity oraz efekty jej realizacji;

 

- dokonuje oceny wyborów strategicznych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z perspektywy wpływu poszczególnych antecedencji i osiąganych wyników, dostarczając tym samym wiedzy i wskazówek, w jakich okolicznościach wybór strategii ambidexterity przynosi najlepsze rezultaty.

 

Książka wskazuje dotychczasowe ustalenia badawcze, nadal istniejące luki poznawcze oraz kierunki dalszych badań. W związku z tym jest przeznaczona dla środowisk naukowych, doktorantów i studentów zarządzania oraz szerokiego grona kadry kierowniczej, która w swych działaniach musi dokonywać trudnych wyborów strategicznych ukierunkowanych, z jednej strony, na wzrost efektywności przedsiębiorstwa, z drugiej zaś na poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju.

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ambidexterity jako koncepcja rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa
1.1. Istota współczesnej strategii przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie, sposoby i poziomy ambidexterity w organizacji
1.3. Przegląd badań nad ambidexterity w zarządzaniu strategicznym
1.4. Wybory strategiczne przedsiębiorstw z perspektywy ambidexterity
1.5. Podsumowanie

 

2. Antecedencje wyboru strategii ambidexterity a efektywność jej realizacji
2.1. Niepewność otoczenia
2.2. Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne
2.2.1. Uwarunkowania zasobowe
2.2.2. Uwarunkowania strukturalne
2.2.3. Kontekst organizacyjny
2.2.4. Wielkość i wiek przedsiębiorstwa
2.3. Przywództwo strategiczne
2.4. Ambidexterity a efektywność przedsiębiorstwa
2.5. Podsumowanie

 

3. Metodyka badań
3.1. Cel, zakres i metoda badań empirycznych
3.1.1. Badania pilotażowe
3.1.2. Dobór próby
3.1.3. Obciążenia i ograniczenia badań empirycznych
3.2. Model badawczy i pomiar zmiennych
3.2.1. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy ambi¬dexterity
3.2.2. Antecedencje wyboru strategii
3.2.3. Efekty z realizacji strategii — efektywność przedsiębior¬stwa
3.3. Miary i narzędzia analizy statystycznej
3.4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
3.5. Podsumowanie

 

4. Strategia ambidexterity w ujęciu empirycznym — wyniki badań
4.1. Strategie rozwoju badanych przedsiębiorstw
4.2. Antecedencje i efektywność realizacji strategii badanych firm
4.3. Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy wyborem strategiiambidexterity, jej uwarunkowaniami i efektywnością
4.4. Dyskusja wyników badań i implikacje menedżerskie
4.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Załącznik — kwestionariusz ankiety

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

 

Bibliografia

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska prof. PŁ - Kierownik Katedry Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zainteresowania naukowo-badawcze: strategia relacyjna przedsiębiorstw, ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech), uwarunkowania, dynamika i obszary koopetycji, zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw, ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł