Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Teoria grafów w zarządzaniu produkcją

Ewa Grandys
ISBN: 978-83-208-1945-8
Liczba stron: 204
Miejsce wydania: 2011 Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237 mm
56.90
Zapytaj

Wiele procesów jest zdeterminowanych czasem ich trwania. Obserwacja tych procesów pozwoliła Autorce, dr Ewie Grandys na opracowanie oryginalnego modelu i metody zarządzania produkcją. Została ona nazwana Drzewem Kontroli Procesu Produkcji (DKPP), co podkreśla wykorzystanie teorii grafów do planowania procesu oraz kontroli typu sterującego jego realizacji. Metoda umożliwia więc dotrzymanie planowanego terminu zakończenia procesu, pomimo turbulencji uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych (lub nieplanowanych zmian tych uwarunkowań).
Ksiażka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się organizacją i zarządzaniem produkcją, a także dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami zarządzania produkcją.
 

 

 

 

 

 


Wprowadzenie


Trzeba mieć chaos w sobie,
aby spłodzić tańczącą gwiazdę.

F. Nietzsche

  
W rozprawie na temat kreatywności J. Tischner twierdzi, że praca twórcza wymaga twórczego myślenia, którego należy się uczyć wciąż na nowo, ponieważ „z nauką myślenia jest trochę tak jak z nauką chodzenia. Trzeba znaleźć sobie mistrza, uchwycić go za rękę, iść parę kroków, a potem spróbować samemu. Ale jest pewna różnica: kto raz nauczył się chodzenia, ten może zapomnieć o mistrzu. Kto zaczął sam myśleć, powinien od czasu do czasu wrócić do wzoru”1. Cytat ten potwierdza, że nowe obszary wiedzy można kreować wyłącznie na podstawie wcześniejszego dorobku uczonych. Dokładając do niego własną cegiełkę, mamy szansę utworzyć trwałą konstrukcję wiedzy. Pewną analogię do przywołanego cytatu można odnaleźć w wypowiedzi I. Newtona, który osiągnął sukces również dzięki rezultatom wcześniejszych badań nad ruchem ciał niebieskich, przeprowadzonych przez Galileusza, oraz prawom planetarnych elips utworzonym przez J. Keplera. Wyniki badań podsumował słynnym zdaniem: „Widziałem dalej niż inni, gdyż stałem na barkach gigantów”.
Kierując się tym przesłaniem, analizie poddano dotychczasowy stan wiedzy o zarządzaniu w zakresie niezbędnym do wskazania luki poznawczej, określając w ten sposób kierunek prowadzonych badań. Rozpoczęły je studia przedmiotowej literatury, które skonfrontowane z potrzebami pracy pozwoliły na zaproponowanie hierarchicznego podziału wiedzy o zarządzaniu. Jej trzy szczeble stanowią: zarządzanie organizacją jako określenie o największym zasięgu, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zarządzanie produkcją, które stało się obszarem badawczym. W tych okolicznościach niniejsza książka z założenia nie stanowi przeglądu wiedzy dziedzinowej, koncentrując się głównie na prezentacji wyników badań własnych.
Zarządzanie produkcją obejmuje, w ramach teorii zarządzania, naukowe rozwiązywanie problemów związanych z procesami mającymi na celu wytwarzanie produktu. Koncentracja na procesach produkcji, „a nie na stanowiskach pracy, ludziach, strukturach i funkcjach, umożliwia obserwowanie głównego celu procesu, a nie jego elementów składowych”. Podejście procesowe reprezentuje wielu autorów.
Stało się ono podstawą utworzenia modelu zarządzania produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia. Określenie to „przejęto z nauk przyrodniczych, gdy zauważono analogię między istotami żywymi i produktami. One również rodzą się, dojrzewają, starzeją i umierają”, a zostało spopularyzowane w projekcie Komisji Europejskiej pt. The European Platform on Life Cycle Assessment (LCA)5 z 2005 roku, w którym ocenę cyklu życia rozszerzono na biznes i politykę Unii Europejskiej.
Upoważniało to do podjęcia działań w podobnym kierunku, czego skutkiem było rozwinięcie krzywej sprzedaży Ph. Kotlera i utworzenie modelu cyklu produkcji wyrobów. Model ten został  weryfikowany podczas wieloletnich badań oraz w praktyce zarządzania produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia. Zostanie wykazane, że potencjalne wydłużenie jego dowolnego podprocesu powoduje ograniczenie czasu trwania sprzedaży, a w skrajnym przypadku jego eliminację. W takich warunkach czas okazał się głównym parametrem zarządzania produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia.

Spis treści

  
Część 1. Luka poznawcza w teorii zarządzania
 
Rozdział 1. Zarządzanie produkcją — ujęcie procesowe
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Procesy kreowania produktu i przygotowania produkcji
1.3. Proces wytwarzania produktu
 
Rozdział 2. Teoria grafów w zarządzaniu produkcją — zakres i możliwości wykorzystania
2.1. Pojęcia z zakresu teorii grafów
2.2. Sieci — analiza podstawowych pojęć
2.3. Drzewo jako egzemplifikacja zarządzania produkcją wyrobów o krótkich cyklach życia
 
Część 2. Prezentacja przeprowadzonych badań
 
Rozdział 3. Warunki realizacji badań
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Wyznaczanie obszaru badawczego
3.3. Cel badawczy oraz źródła danych
3.4. Hipotezy badawcze
3.5. Ustalenie wielkości próby badawczej
 
Rozdział 4. Charakterystyka obszaru badawczego
4.1. Krajowy rynek odzieży — analiza wolumenu tego rynku
4.2. Produkty przedsiębiorstw odzieżowych
4.2.1. Usługi B2B przedsiębiorstw odzieżowych
4.2.2. Odzież i szczególne aspekty tego pojęcia
4.3. Przemysł odzieżowy i perspektywy jego rozwoju
4.3.1. Innowacje produktowe przemysłu odzieżowego
4.3.2. Innowacje w zarządzaniu produkcją odzieży
 
Część 3. Zarządzanie produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia
 
Rozdział 5. Cykl życia produktu a konstrukcja modelu cyklu produkcji
5.1. Cykl życia produktu oraz model cyklu produkcji wyrobów
5.1.1. Cykl życia produktu
5.1.2. Model cyklu produkcji wyrobów
 
Rozdział 6. Czas — główny parametr w zarządzaniu produkcją oraz uwarunkowania
determinujące jego zmiany
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Rola czasu w zarządzaniu produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia
6.3. Uwarunkowania determinujące zmiany w zarządzaniu produkcją
6.3.1. Uwagi wstępne
6.3.2. Otwarcie krajowego rynku — główna zmiana uwarunkowań egzogenicznych w zarządzaniu produkcją
6.3.3. Zmiany endogeniczne determinujące zarządzanie produkcją
 
Rozdział 7. Tworzenie modelu zarządzania produkcją dla wyrobów o krótkim cyklu życia
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Zarządzanie produkcją — harmonogram czynności procesu produkcji
7.2.1. Struktura wyrobu i harmonogram czynności procesu produkcji
7.2.2. Podproces kreowania kolekcji sezonowej
7.2.3. Podproces przygotowania produkcji
7.2.4. Podproces wytwarzania produktu
7.3. Konstrukcja modelu zarządzania produkcją
7.4. Wyznaczanie dróg wrażliwych w modelu zarządzania produkcją
 
Rozdział 8. Metoda badania zmian w zarządzaniu produkcją
8.1. Metoda Drzewa Kontroli Procesu Produkcji
8.2. Wyznaczanie rekurencyjne p(a) najwcześniejszego oraz q(a) najpóźniejszego
momentu zaistnienia stanu a
8.3. Metoda DKPP — jej implementacja do badania zmian w zarządzaniu produkcją wyrobów o krótkim cyklu życia
 
Podsumowanie
 
Bibliografia
 
Załączniki
Załącznik 1. Wykaz materiałów stosowanych do produkcji okrycia
Załącznik 2. Wykaz elementów krojonych okrycia
Załącznik 3. Przykład procentówki dla kostiumu damskiego
Załącznik 4. Algorytm planowania operatywnego
Załącznik 5. Algorytm wykonania szablonów
Załącznik 6. Algorytm wykonania dokumentacji rozkroju materiałów
Załącznik 7. Algorytm wykonania dokumentacji konfekcjonowania wykrojów.
Załącznik 8. Algorytm realizacji zakupów materiałowych
Załącznik 9. Algorytm produkcji wykrojów
Załącznik 10. Algorytm produkcji wyrobu gotowego
Załącznik 11. Harmonogram czynności podprocesu kreowania kolekcji sezonowej (100 modeli)
Załącznik 12. Harmonogram czynności podprocesu przygotowania produkcji (100 modeli)
Załącznik 13. Harmonogram czynności podprocesu wytwarzania produktu
Załącznik 14. Harmonogram czynności podprocesu konfekcjonowania wykrojów płaszcza
Załącznik 15. Model podprocesu konfekcjonowania płaszcza

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł