Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Tworzenie ekoinnowacji

Ewa Dostatni, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska
ISBN: 978-83-208-2407-0
Liczba stron: 178
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

Rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z konkurencyjnością gospodarki, na którą ma wpływ działalność innowacyjna. Jednym z typów innowacji są innowacje ekologiczne zwane ekoinnowacjami. Idea ekoinnowacji została zapoczątkowana w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Kryzys ekonomiczny zmusił społeczeństwa do przemyślenia poczynań i zmiany nastawienia w działaniu obejmującym środowisko. Zaczęto zauważać, że wdrażanie samych rozwiązań innowacyjnych, bez uwzględnienia aspektów ekologicznych, nie przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Wdrażanie ekoinnowacji ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, które z jednej strony są coraz bardziej świadome swojej odpowiedzialności za środowisko w perspektywie długoterminowej, a z drugiej muszą stosować się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ekoinnowacje dzieli się obecnie na ekoinnowacje w obrębie produktów i procesów biznesowych. Przejście  z  technologii  tradycyjnych  na  środowiskowe nie jest proste. Z reguły jest to proces długotrwały i  złożony, który wiąże się z  różnym barierami, np.: ekonomicznymi czy wynikającymi z braku wiedzy fachowej.

Celem książki jest syntetyczne i kompleksowe przedstawienie problematyki tworzenia i wdrażania ekoinnowacji. Jest ona skierowana do naukowców, studentów, praktyków (kadry zarządzającej, zespołów wdrążających ekoinnowacje). Natomiast dla czytelników, którzy do tej pory nie mieli styczności z ekoinnowacjami, może stanowić cenne źródło wiedzy wprowadzające w tę tematykę. 

W opracowaniu położono nacisk na aspekty związane z zarządzaniem procesem ekoinnowacji, opisano trudności pojawiające się w tym procesie, przybliżono wymagania środowiskowe stawiane przed państwami, regionami i przedsiębiorcami w obszarze ochrony środowiska. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia. Opisano metody wprowadzania ekoinnowacji oraz przedstawiono przykład opracowania projektu ekoinnowacyjnego. 

 

Wstęp
 
1. Działalność innowacyjna a ekologia 

1.1. Ochrona środowiska a działalność innowacyjna
1.2. Wpływ regulacji prawnych UE na działalność ekoinnowacyjną
1.3. Efektywność ekoinnowacji

2. Zrównoważony rozwój 
2.1. Zasady zrównoważonego rozwoju 
2.2. Wskaźniki i narzędzia zrównoważonego rozwoju
2.3. Rozwój środowiskowy jako podstawa ekoinnowacji

3. Definicja i typologia ekoinnowacji 
3.1. Pojęcie ekoinnowacji 
3.2. Rodzaje i przykłady ekoinnowacji 
3.2.1. Ekoinnowacje produktowe
3.2.2. Ekoinnowacje procesów biznesowych 

4. Zarządzanie ekoinnowacjami 
4.1. Definicja i podstawowe cele zarządzania ekoinnowacjami 
4.2. Modele stosowane w obszarze zarządzania ekoinnowacjami
4.3. Zarządzanie ekoinnowacjami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
4.4. Wytyczne i narzędzia do zarządzania ekoinnowacjami 

5. Badanie ekoinnowacyjności 
5.1. Badania ogólne i stosowane w nich wskaźniki
5.1.1. Metodyka MEI 
5.1.2. Metodyka Eco-IS 
5.2. Badania szczegółowe w obszarze przedsiębiorstw 
5.2.1. Metodyka CIS 
5.2.2. Metodyka oparta na LCA 
5.3. Analiza ekoinnowacyjności państw i przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 

6. Ekologiczna ocena cyklu życia 
6.1. Ekoinnowacje w odniesieniu do cyklu życia produktu 
6.2. Definicja i podstawowe założenia LCA 
6.3. Struktura LCA 
6.3.1. Określenie celu i zakresu 
6.3.2. Analiza zbioru wejść i wyjść 
6.3.3. Ocena wpływu na środowisko
6.3.4. Interpretacja 
6.4. Możliwości zastosowania i przykłady realizacji 
6.5. Programy komputerowe stosowane w badaniach LCA 

7. Metody wprowadzania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach 
7.1. Miejsce ekoinnowacji w przedsiębiorstwie 
7.2. Organizacja zespołu ekoinnowacyjnego w przedsiębiorstwie 

8. Ekoprojektowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie 
8.1. Definicja i założenia ekoprojektowania 
8.2. Metody i narzędzia wspomagające ekoprojektowanie 
8.3. Narzędzia informatyczne stosowane w ekoprojektowaniu 
8.4. Metoda projektowania wyrobów ekoinnowacyjnych 

9. Przykłady z praktyki w obszarze wdrażania ekoinnowacji 
9.1. Zastosowanie ekoinnowacji w projektowaniu wyrobów AGD 
9.1.1. Ogólna charakterystyka projektu 
9.1.2. Wybór metod inwentycznych 
9.1.3. Przeprowadzenie badań z zastosowaniem metod inwentycznych 
9.1.4. Projekt ekologicznej minilodówki 
9.1.5. Analiza ekologiczna zaprojektowanego wyrobu
9.2. Ekoinnowacje w projektowaniu opakowań 
9.2.1. Charakterystyka opakowań 
9.2.2. Badania z zastosowaniem metody LCA
9.2.3. Ekologiczne rozwiązania w opakowaniach 

Bibliografia
Słownik ważniejszych pojęć
Indeks

Ewa Dostatni

Dr hab. inż. Ewa Dostatni jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Inżynierii Produkcji Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. Przewodnicząca Oddziału w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Komitetu Sterującego Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Należy również do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Od roku 2020 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji w tym monografii, podręczników akademickich oraz artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z bazy JCR. Promotor ponad 140 prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich oraz na studiach podyplomowych. Wykonawca w 43 projektach (w tym kierownik w 9) międzynarodowych i krajowych finansowanych m.in. przez Unię Europejską (Programy Ramowe), Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obszarem tematycznym prowadzanych prac naukowych są metody organizacji procesu projektowania w zintegrowanym rozwoju wyrobu, w szczególności proekologiczne projektowanie wyrobów z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz metod inwentycznych. Swoje prace prowadzi we współpracy z przemysłem. Wykonała 30 recenzji projektów i ekspertyz dla przedsiębiorców.

Magdalena Rybaczewska-Błażejowska

Dr hab. inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, profesor Politechniki Świętokrzyskiej. Związana zawodowo z Katedrą Inżynierii Produkcji na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie ekoinnowacji w programie ramowym Horyzont 2020. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Canterbury Christ Church University w Wielkiej Brytanii. Studia doktoranckie ukończyła na Brandenburgische Technische Universität w Niemczech. Odbyła liczne kursy i staże naukowe za granicą. Zainspirowana pięknem przyrody i świadoma skutków ekologicznych dokonującej się transformacji gospodarczej zainteresowała się problematyką zarządzania środowiskowego. Zajmuje się naukowo zagadnieniami powiązanymi z badaniem ekoinnowacji i ekoefektywności z wykorzystaniem oceny cyklu życia (LCA). Tematykę tę włącza również w proces dydaktyczny – wykłady, projekty oraz prace dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami oraz International Society for Industrial Ecology. Stypendystka m.in. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) w Niemczech, Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN). Autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych, w tym artykułów opublikowanych w czasopismach z bazy JCR.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł