Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wielokryterialne wspomaganie decyzji

Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik
ISBN: 978-83-208-2118-5
Liczba stron: 308
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
Dodatkowe informacje: z płytą CD
69.90
Zapytaj

W książce autorzy przedstawiają dyskretne problemy wielokryterialne, w których liczba rozpatrywanych przez decydenta wariantów decyzyjnych jest skończona. Cechą wspólną metod wspomagających decydenta przy podejmowaniu decyzji jest ich dwuetapowość: etap analityczny, gdy dokonujemy dekompozycji zadania i rozpatrujemy kolejno wyróżnione elementy, i etap syntezy.

 

W części pierwszej książki zaprezentowano 36 wielokryterialnych metod dyskretnych, zarówno tych ugruntowanych, jak i nowych. Są to metody oparte na wykorzystaniu funkcji użyteczności, relacji przewyższania i punktów odniesienia. Osobną grupę stanowią metody interaktywne. Druga część książki to przykłady różnorodnych zastosowań niektórych z opisanych wcześniej metod. Należą do nich: wybór projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Interaktywny wybór projektów w firmie, wybór systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie, selekcja akcji do portfela, inwestowanie w nieruchomość, wspomaganie negocjacji dwustronnych, selekcja pracowników i renowacja zabytku. Wszystkie prezentowane metody są ilustrowane przykładami liczbowymi zamieszczonymi na dołączonym do książki CD.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych uczelni ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów.

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I. Metody

 

1. Preliminaria
1.1. Preferencje decydenta a funkcja użyteczności
1.2. Funkcje użyteczności a postawy względem ryzyka
1.3. Dominacje stochastyczne w analizie preferencji decydenta
1.3.1. Reguły wyboru oparte na relacji dominacji stochastycznej
1.3.2. Reguły wyboru oparte na relacji prawie dominacji stochastycznej
1.3.3. Reguły wyboru oparte na relacji dominacji stochastycznej dla kryteriów ocenianych w skali porządkowej
1.3.4. Reguły wyboru oparte na relacji prawie dominacji stochastycznej dla kryteriów ocenianych w skali porządkowej
1.4. Elementy modelowania rozmytego
1.4.1. Pojęcie funkcji przynależności i zbioru rozmytego
1.4.2. Trójkątne liczby rozmyte
1.5. Wielokryterialne dyskretne problemy decyzyjne
1.5.1. Wspomaganie decyzji
1.5.2. Warianty decyzyjne
1.5.3. Kryteria oceny wariantów decyzyjnych
1.5.4. Zadania deterministyczne, stochastyczne i rozmyte

 

2. Metody addytywne
2.1. Metoda sumy ważonej
2.2. Metoda sumy ważonej w ujęciu rozmytym
2.3. Metoda SMART
2.4. Metoda SMARTER

 

3. Metoda analitycznej hierarchizacji i metody pokrewne
3.1. Metoda AHP
3.1.1. Uwagi wstępne
3.1.2. Macierz porównań
3.1.3. Własności macierzy spójnych i proporcjonalnych
3.1.4. Wyznaczanie wektora własnego związanego z wartością własną max
3.1.5. Opis metody
3.2. Metoda REMBRANDT
3.3. Metoda AHP w ujęciu rozmytym
3.4. Metoda ANP
3.4.1. Metoda ANP jako rozwinięcie metody AHP
3.4.2. Komponenty
3.4.3. Supermacierz
3.4.4. Struktury złożone
3.4.5. Opis metody
3.5. Metoda ANP w ujęciu rozmytym

 

4. Metoda MACBETH i metody werbalne
4.1. Metoda MACBETH
4.1.1. Uwagi wstępne
4.1.2. Opis metody
4.2. Metody werbalne
4.2.1. Modelowanie preferencji w metodach werbalnych
4.2.2. Metoda ZAPROS
4.2.3. Metoda ZAPROS III

 

5. Metody ELECTRE
5.1. Relacja przewyższania
5.2. Metoda ELECTRE I i metody pokrewne
5.2.1. Metoda ELECTRE I
5.2.2. Metoda ELECTRE Iv
5.2.3. Metoda ELECTRE Is
5.2.4. Konstrukcja grafu przewyższania
5.3. Metoda ELECTRE III
5.4. Metoda ELECTRE TRI
5.5. Metoda ELECTRE I z dominacjami stochastycznymi
5.6. Metoda ELECTRE III z dominacjami stochastycznymi

 

6. Metody PROMETHEE
6.1. Modelowanie preferencji w metodach PROMETHEE
6.2. Metody PROMETHEE I i PROMETHEE II
6.3. Metoda PROMETHEE II z progami weta
6.4. Metoda EXPROM
6.5. Metoda EXPROM II z progami weta
6.6. Metoda PROMETHEE II z progami weta i dominacjami stochastycznymi
6.7. Metoda EXPROM II z progami weta i dominacjami stochastycznymi

 

7. Wykorzystanie punktów referencyjnych
7.1. Metoda TOPSIS
7.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
7.3. Metoda VIKOR
7.4. Metoda hybrydowa
7.5. Metoda BIPOLAR
7.5.1. Porównanie wariantów decyzyjnych z elementami systemu referencyjnego
7.5.2. Określenie pozycji wariantu decyzyjnego względem bipolarnego systemu referencyjnego
7.5.3. Wnioskowanie o relacjach w zbiorze badanych wariantów decyzji
7.5.4. Warianty decyzyjne lepsze od ,,dobrych’’ i gorsze od ,,złych’’
7.5.5. Modyfikacje dla systemu referencyjnego o dużej liczbie elementów
7.5.6. Algorytm zmodyfikowanej metody BIPOLAR
7.6. Metoda BIPOLAR z dominacjami stochastycznymi

 

8. Interaktywne metody rozwiązywania dyskretnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka
8.1. Podstawowe założenia podejścia interaktywnego
8.2. Zasady prowadzenia dialogu z decydentem w warunkach ryzyka
8.3. Metoda STEM-DPR
8.4. Metoda INSDECM
8.5. Metoda ATO-DPR

 

Część II. Zastosowania

 

9. Zastosowanie metod wielokryterialnych przy ocenie projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych
9.1. Polityka spójności
9.2. Zasady wyboru projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych
9.2.1. System wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P)
9.2.2. System wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL)
9.3. Wybór metody wielokryterialnej
9.3.1. Analiza jakościowa wybranych metod
9.3.2. Wykorzystanie modelu Gershona
9.3.3. Wykorzystanie procedury Tecle’a
9.4. Ocena projektów w konkursie przeprowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
9.5. Ocena projektów w konkursie przeprowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

10. Interaktywny wybór projektów w firmie
10.1. Sformułowanie problemu
10.2. Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem symulacji komputerowej
10.3. Ocena portfeli projektów względem kryteriów
10.4. Wykorzystanie metody STEM-DPR
10.5. Wykorzystanie metody INSDECM

 

11. Wybór systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie
11.1. Systemy klasy ERP
11.2. Opis przypadku
11.3. Kryteria oceny
11.4. Warianty decyzyjne i ich preselekcja
11.5. Wykorzystanie metody ANP

 

12. Selekcja akcji do portfela
12.1. Selekcja akcji do portfela jako dyskretny wielokryterialny problem decyzyjny
12.2. Zbiory referencyjne
12.3. Parametry procedury
12.4. Wykorzystanie zmodyfikowanej metody BIPOLAR

 

13. Ranking centrów handlowych
13.1. Inwestowanie w nieruchomości
13.2. Opis przypadku
13.3. Wykorzystanie programu UniComBOS

 

14. Analiza negocjacyjna
14.1. Wspomaganie negocjacji
14.2. Opis przypadku
14.3. Zastosowanie rozmytej metody TOPSIS

 

15. Premiowy system motywacji do pracy
15.1. Motywacyjny charakter premii
15.2. Ocena okresowa pracowników
15.3. Telefoniczna obsługa klienta w firmie
15.4. Sformułowanie problemu decyzyjnego i identyfikacja kryteriów oceny
15.5. Studium przypadku
15.5.1. Selekcja pracowników
15.5.2. Dobór wag za pomocą metody AHP
15.5.3. Ranking za pomocą metody PROMETHEE II
15.5.4. Uporządkowanie za pomocą metody AHP

 

16. Zastosowanie metod wielokryterialnych w renowacji zabytków
16.1. Konserwacja dzieł sztuki
16.2. Wartości zabytkowych organów jako kryteria decyzyjne
16.3. Opis instrumentu podlegającego rekonstrukcji
16.4. Możliwe sposoby rekonstrukcji instrumentu jako warianty decyzyjne
16.5. Zastosowanie metody ELECTRE I do oceny wariantów rekonstrukcji instrumentu
16.6. Przebieg konserwacji instrumentu
16.7. Zastosowanie metody hybrydowej

 

Literatura

 

Spis zbiorów zawartych na CD

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy