Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Systemy wspomagania decyzji

Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik
ISBN: 978-83-208-2076-8
eISBN: 978-83-208-2604-3
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
58.40
liczba egzemplarzy:

Celem podręcznika jest zarys problematyki systemów wspomagania decyzji (SWD) zarówno w zakresie teoretycznych podstaw konstrukcji i budowy, jak i praktycznych aspektów metod ich wdrażania oraz użytkowania. Utrwaleniu wiedzy służą pytania i zadania kontrolne na końcu każdego rozdziału. Szeroki zakres źródeł literaturowych umożliwia samodzielne pogłębienie zawartej w nich wiedzy.

 

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji studiów I i II stopnia na uczelniach wyższych różnych typów, a także dla studentów logistyki, administracji i kierunków pokrewnych. Może zainteresować również menedżerów w firmach i praktyków gospodarczych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Istota systemów wspomagania decyzji
1.1. Geneza i znaczenie systemów wspomagania decyzji (SWD)
1.1.1. Definicja SWD i historia powstania
1.1.2. Pierwsze przykłady — funkcje i struktura SWD
1.1.3. Główne koncepcje, obszary zastosowań i kierunki rozwoju SWD
1.2. Fazy procesu decyzyjnego
1.2.1. Problem decyzyjny
1.2.2. Decyzja
1.2.3. Proces decyzyjny
1.3. Poziomy procesów decyzyjnych
1.3.1. Poziomy decyzji w procesie zarządzania
1.3.2. Poziomy decyzji ze względu na stopień ich strukturalizowania
1.3.3. Poziomy decyzji ze względu na stopień ryzyka decyzyjnego
1.3.4. Wspomaganie decyzji ze względu na poziomy procesu decyzyjnego

 

Rozdział 2. Symulacje i techniki komputerowe w SWD
2.1. Przewidywanie wyników za pomocą eksperymentów symulacyjnych
2.1.1. Klasyfikacja modeli symulacyjnych
2.1.2. Istota procesu decyzyjnego − modele i symulacje
2.1.3. Modele optymalizacyjne w procesie decyzyjnym
2.1.4. Rodzaje i przykłady eksperymentów symulacyjnych
2.2. Zastosowania metod optymalizacyjnych
2.2.1. Logiczne metody optymalizacyjne
2.2.2. Statystyczne metody optymalizacyjne
2.2.3. Metody heurystyczne
2.3. Techniki kalkulacyjne w eksperymentach symulacyjnych
2.3.1. Obliczenia statystyczne — przykłady
2.3.2. Techniki iteracyjne — przykłady
2.3.3. Reguły decyzyjne i algorytmy wnioskowania logicznego — przykłady
2.4. Przygotowanie BD na potrzeby SWD
2.4.1. Struktura i istota działania BD
2.4.2. Modelowanie logiczne i fizyczne BD
2.4.3. Przetwarzanie transakcyjne w BD
2.4.4. Funkcjonalne i eksploatacyjne aspekty przygotowania BD dla celów SWD
2.4.5. Przykład przetwarzania faktów i reguł decyzyjnych w BD
2.5. Pytania i zadania kontrolne
2.5.1. Pytania kontrolne
2.5.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 3. Interfejs użytkownika SWD
3.1. Wymagania funkcjonalne
3.1.1. Modelowanie wymagań funkcjonalnych
3.1.2. Język specyfikacji wymagań funkcjonalnych
3.1.3. Przykład specyfikacji wymagań funkcjonalnych dla potrzeb logistycznych
3.2. Wymagania eksploatacyjne
3.2.1. Założenia techniczno-organizacyjne
3.2.2. Założenia ekonomiczne
3.2.3. Przykład specyfikacji wymagań eksploatacyjnych
3.3. Projektowanie interfejsu użytkownika
3.3.1. Ergonomiczne cechy interfejsu
3.3.2. Bezpieczeństwo interfejsu
3.3.3. Przykłady interfejsów
3.4. Pytania i zadania kontrolne
3.4.1. Pytania kontrolne
3.4.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 4. Modele abstrakcyjne w projektowaniu SWD
4.1. Płaskie i hierarchiczne problemy decyzyjne
4.1.1. Graficzny model płaskiego problemu decyzyjnego
4.1.2. Wartościowanie decyzji oraz procedura dekompozycji drzewa decyzyjnego
4.1.3. Procedura dekompozycji drzewa
4.1.4. Grafowy model hierarchicznego problemu decyzyjnego
4.2. Zbiory rozmyte w modelowaniu problemów decyzyjnych
4.2.1. Koncepcja zbiorów rozmytych L. Zadeha
4.2.2. Operacje na zbiorach rozmytych
4.2.3. Relacje rozmyte i ich własności
4.2.4. Operacje wnioskowania na zbiorach rozmytych
4.2.5. Przykłady procesów decyzyjnych na zbiorach rozmytych
4.3. Zbiory przybliżone Z. Pawlaka w modelowaniu problemów decyzyjnych
4.3.1. Koncepcja zbiorów przybliżonych Z. Pawlaka
4.3.2. Operacje wnioskowania na zbiorach przybliżonych
4.3.3. Przykłady procesów decyzyjnych na zbiorach przybliżonych
4.4. Zasada charakteryzacji w modelowaniu problemów decyzyjnych
4.4.1. Koncepcja zasady charakteryzacji
4.4.2. Problem decyzyjny w ujęciu zasady charakteryzacji
4.4.3. Przykład algorytmu konstruowania zbioru decyzji alternatywnych
4.5. Pytania i zadania kontrolne
4.5.1. Pytania kontrolne
4.5.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 5. Konkretyzacja rozwiązań projektowych SWD
5.1. Strategie projektowania SWD
5.1.1. Przyrostowa i kaskadowa strategia projektowania
5.1.2. Spiralna strategia projektowania
5.1.3. Architektoniczne uwarunkowania rozwoju SWD
5.2. Elementy składowe architektury SWD
5.2.1. Bazy i hurtownie danych
5.2.2. Baza wiedzy i moduł wnioskujący
5.2.3. Magistrala danych i oprogramowanie integrujące
5.2.4. Konsole i interfejsy użytkownika
5.3. Hurtownia danych (HD) w SWD
5.3.1. Struktura i istota działania HD
5.3.2. Modelowanie logiczne i fizyczne HD
5.3.3. Przetwarzanie analityczne w HD
5.3.4. Funkcjonalne i eksploatacyjne aspekty projektowania HD na potrzeby SWD
5.3.5. Przykład przetwarzania analitycznego w HD
5.4. Baza wiedzy (BW) i moduł wnioskujący w SWD
5.4.1. Definicja i istota działania BW
5.4.2. Charakterystyka i projektowanie regułowych baz wiedzy
5.4.3. Przykład wykorzystania BW i modułu wnioskującego w SWD
5.5. Pytania i zadania kontrolne
5.5.1. Pytania kontrolne
5.5.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 6. Metody i narzędzia projektowania SWD
6.1. Metody projektowania SWD
6.1.1. Specyfikacja funkcjonalności SWD
6.1.2. Modelowanie architektury SWD
6.1.3. Weryfikacja niesprzeczności modeli elementów architektury SWD
6.2. Narzędzia projektowania SWD
6.2.1. Narzędzia inżynierii wiedzy
6.2.2. Prototypowanie SWD
6.2.3. Weryfikacja prototypów SWD
6.3. Przykłady prostych narzędzi projektowania SWD
6.3.1. Arkusz kalkulacyjny MS Excel
6.3.2. Tablice decyzyjne
6.3.3. Scenariusze i animacja zdarzeń
6.4. Zastosowanie systemów zarządzania BD w projektowaniu SWD
6.4.1. Elementy języka SQL
6.4.2. Przykłady zapytań SQL
6.4.3. Przykład definiowania BD w SWD
6.5. Języki programowania wysokiego poziomu w projektowaniu SWD
6.5.1. Języki i pakiety inżynierii wiedzy
6.5.2. Przykład formułowania decyzji w języku programowania wysokiego poziomu
6.5.3. Przykład zastosowania pakietów inżynierii wiedzy w realizacji SWD
6.6. Pytania i zadania kontrolne
6.6.1. Pytania kontrolne
6.6.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 7. Weryfikacja i wdrożenie SWD
7.1. Metodyka wdrożenia systemu informatycznego klasy SWD
7.1.1. Opracowanie docelowego modelu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
7.1.2. Opracowanie strategii i planu wdrożenia SWD
7.1.3. Przygotowanie finansowe i logistyczne przedsięwzięcia
7.1.4. Zarządzanie projektem wdrożenia SWD
7.2. Metodyka wielokryterialnego wyboru systemu informatycznego klasy SWD
7.2.1. Istota modelu wielokryterialnego
7.2.2. Budowa modelu przedsięwzięcia
7.2.3. Przestrzeń decyzyjna
7.2.4. Wielokryterialna procedura wyboru
7.3. Pytania i zadania kontrolne
7.3.1. Pytania kontrolne
7.3.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 8. Wpływ SWD na gospodarczą działalność organizacji
8.1. Wpływ SWD na funkcjonowanie organizacji
8.1.1. Współczesne kierunki rozwoju i obszary zastosowań SWD
8.1.2. Wielokryterialne podejmowanie decyzji
8.1.3. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
8.1.4. Prawne aspekty zastosowań SWD
8.2. Rola wiedzy eksperckiej w SWD
8.2.1. Wiedza eksperta zapisana w bazie przypadków
8.2.2. Rola przestrzeni tolerancji w przetwarzaniu wiedzy eksperta
8.2.3. Formułowanie zapytań — prezentacja wywodu eksperckiego
8.3. Pytania i zadania kontrolne
8.3.1. Pytania kontrolne
8.3.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 9. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w SWD
9.1. Metody sztucznej inteligencji
9.1.1. Klasyfikacja metod sztucznej inteligencji
9.1.2. Zastosowanie aparatu logiki matematycznej
9.1.3. Zastosowanie analogii naturalnych
9.2. Sieci neuronowe
9.2.1. Idea i struktura sieci neuronowych
9.2.2. Strojenie (uczenie) sieci neuronowej
9.2.3. Model decyzyjny sieci neuronowej
9.2.4. Przykłady zastosowań sieci neuronowych
9.3. Algorytmy genetyczne
9.3.1. Idea budowy i schemat funkcjonowania algorytmów genetycznych
9.3.2. Model decyzyjny algorytmu genetycznego
9.3.3.Przykłady praktycznych zastosowań algorytmów genetycznych
9.4. Algorytmy mrówkowe
9.4.1. Idea budowy i schemat funkcjonowania algorytmów mrówkowych
9.4.2. Model decyzyjny algorytmu mrówkowego
9.4.3. Przykłady zastosowań algorytmów mrówkowych
9.5. Hybrydowe modele decyzyjne
9.5.1. Idea i struktura hybrydowych modeli decyzyjnych
9.5.2. Przykłady rozwiązań hybrydowych modeli decyzyjnych
9.6. Pytania i zadania kontrolne
9.6.1. Pytania kontrolne
9.6.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 10. Integracja w systemach SWD
10.1. Business Intelligence (BI)
10.1.1. Koncepcja i istota działania BI
10.1.2. Struktura i metody BI
10.1.3. Projektowanie rozwiązań BI
10.2. System ekspertowy
10.2.1. Struktura i istota działania SE
10.2.2. Projektowanie SE
10.2.3. Przykłady zastosowań SE
10.3. Hybrydowy SWD
10.3.1. Architektura hybrydowego SWD
10.3.2. Problemy projektowania i eksploatacji HSWD
10.3.3. Przykłady zastosowań HSWD
10.4. Pytania i zadania kontrolne
10.4.1. Pytania kontrolne
10.4.2. Przykładowe zadania

 

Rozdział 11. Przykłady praktycznych zastosowań SWD
11.1. System Business Intelligence w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym
11.1.1. Cechy funkcjonalne systemu BI
11.1.2. Architektura systemu BI
11.1.3. Eksperymenty symulacyjne
11.1.4. Charakterystyki eksploatacyjne systemu BI
11.2. System ekspertowy w zarządzaniu produkcją rolniczą
11.2.1. Cechy funkcjonalne SE
11.2.2. Architektura SE
11.2.3. Eksperymenty symulacyjne
11.2.4. Wyniki zastosowania SE w planowaniu wyposażenia przedsiębiorstw rolnych
11.3. Pytania i problemy kontrolne
11.3.1. Pytania kontrolne
11.3.2. Problemy zastosowań SWD

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

 

Indeks

Waldemar Bojar

Dr hab. prof. nadzw. inż. Waldemar Bojar, prof. UTP jest kierownikiem Katedry Inżynierii Zarządzania Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy. Pełni funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą oraz przewodniczącego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją w Bydgoszczy. Jego działalność naukowa obejmuje m.in. systemy wspomagania decyzji, a zwłaszcza zastosowania metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych w zarządzaniu, procesy dostosowawcze agrobiznesu, w tym prognozowanie w sferze bezpieczeństwa żywnościowego w warunkach zmian klimatu oraz modele współpracy międzyorganizacyjnej, a szczególnie przeobrażenia sieci przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wiedza na temat współpracy międzyorganizacyjnej Autora pochodzi zarówno ze studiów literatury przedmiotu, jak też bogatych doświadczeń współpracy z wieloma ośrodkami badawczymi w Europie i na świecie w ramach realizowanych projektów badawczych oraz współpracy z biznesem w ramach Klastra Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Autor prowadzi także przedmioty dotyczące współpracy międzyorganizacyjnej na kierunkach Zarządzanie oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji w macierzystej uczelni. Przesłanie „Firma to ludzie” jest dla Autora monografii myślą przewodnią w życiu osobistym i zawodowym.

Katarzyna Rostek

Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW – pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W kadencji 2016–2020 prodziekan ds. studiów oraz członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W kadencji 2020–2024 przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, członek Senatu Politechniki Warszawskiej, redaktor dziedzinowy w czasopiśmie naukowym „Foundations of Management”. Recenzent wniosków konkursowych w kolejnych edycjach programu akceleracyjnego organizowanego przez MIT Enterprise Forum CEE. Autorka około 130 publikacji naukowych, promotorka około 100 prac dyplomowych i trzech rozpraw doktorskich. Kierownik i uczestnik projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych, m.in.: „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP” (NCBiR), „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP” (NCBiR), ENHANCERIA (Horizon 2020). 

Leszek Knopik

Dr hab. Leszek Knopik, prof. UTP pracuje w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu, na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania metod probabilistycznych, a zwłaszcza teorii niezawodności, metod statystyki matematycznej i badań operacyjnych w zagadnieniach badania efektywności działania złożonych obiektów technicznych. Działalność naukowa obejmuje także problemy modelowania procesów i systemów eksploatacji oraz sterowania procesami realizowanymi w złożonych systemach eksploatacji w kontekście maksymalizacji zysków z pracy systemu. Prowadzi badania dotyczące niezawodności, gotowości i efektywności działania systemów transportowych. Jest autorem ponad 60 prac naukowych opublikowanych w kraju i poza granicą.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy