Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym

Jerzy Kisielnicki
ISBN: 978-83-208-2067-6
eISBN: 978-83-208-2286-1
Liczba stron: 356
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: II
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90
58.40
liczba egzemplarzy:

Zarządzanie jest wszechobecnym elementem życia społecznego, a jednocześnie dziedziną nauki wymagającą wiedzy z różnych jej obszarów. Przenikanie się tych obszarów i relacje między nimi stanowią istotny element podręcznika. Ponadto Autor zapoznaje Czytelnika z problemami teorii zarządzania i ich praktyczną użytecznością, ze współczesnymi metodami i technikami wspomagającymi procesy decyzyjne oraz z nowoczesnymi strukturami organizacyjnymi i mechanizmami w nich działającymi. Spójność wykładu, usystematyzowanie informacji, odniesienie do praktyki i zmiennego otoczenia, a także powiązanie z programami nauczania w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych są zaletami tej książki.

 

Zarządzanie jest przeznaczone dla: studentów uczelni wyższych różnych typów, menedżerów, doradców i wszystkich, którzy wspinając się po szczeblach kariery, odczuwają chęć uzupełnienia lub zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania.

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Podstawy zarządzania organizacją

 

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe — nauka czy sztuka, czyli pierwszy dylemat nauk zarządzania
Zarządzanie
Kierownik
Organizacja

 

Rozdział 2. Miękkie i twarde podejście do współczesnego zarządzania, czyli drugi dylemat nauk zarządzania
Istota miękkiego i twardego podejścia do zarządzania
Elementy miękkiego zarządzania (etyka, kultura, kultowość)
Elementy twardego zarządzania i ich charakterystyka

 

Rozdział 3. Ewolucja teorii zarządzania
Szkoły zarządzania i ich prekursorzy
Szkoła klasyczna
Szkoła stosunków międzyludzkich
Szkoła ilościowo-systemowa
Zarządzanie informacją i wiedzą oraz podejście zintegrowane, czyli co dalej?

 

Rozdział 4. Proces decyzyjny i narzędzia go wspomagające
Istota i typy decyzji oraz procedury decyzyjne
Behawioralne aspekty decyzji
Typy decyzji i narzędzia wspomagające decyzje
Możliwości i ograniczenia stosowania sformalizowanych narzędzi wspomagania decyzji

 

Część II
Funkcje zarządzania

 

Rozdział 5. Planowanie — cele i metody
Planowanie — pojęcie i zakres, określanie celów i misji organizacji
Zarządzanie przez cele (ZPC)
Procedura planowania
Plan strategiczny i jego specyfika

 

Rozdział 6. Organizowanie
Struktura organizacyjna i zasady jej tworzenia
Typy struktur organizacyjnych
Problemy makrozarządzania w strukturach systemów organizacyjnych
Wybór i projektowanie struktury organizacyjnej
Organizowanie zespołów ludzkich, czyli cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi
Ścieżka kariery, czyli „mapa drogowa” kariery pracownika

 

Rozdział 7. Motywowanie i przewodzenie
Motywowanie pracowników
Przywództwo i władza w organizacji
Style przywództwa
Błędy i konflikty w organizacji
Podstawowe typy konfliktów i metody ich rozwiązywania

 

Rozdział 8. Kontrola
Pojęcie, cele i zadania kontroli
Formy kontroli
Controlling w organizacji
Warunki efektywnej kontroli

 

Część III
Transformacja organizacji, czyli dążenie do doskonałości

 

Rozdział 9. Zarządzanie zmianami
Podstawowe problemy zarządzania zmianami
Informacja jako podstawa zarządzania zmianami
System informacyjny zarządzania procesem zmian — budowa i wymagania
Zarządzanie zmianami — reengineering
Benchmarking jako metoda wspomagająca zarządzanie zmianami i proces reengineeringu
Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Rozdział 10. Zarządzanie projektami
Pojęcie i zakres
Metodyka i strategia projektowania
Proces analizy w zarządzaniu projektem
Struktura podziału pracy, czyli Work Breakdown Structure (WBS)
Realizacja projektu
Wdrożenie projektu

 

Rozdział 11. Zarządzanie jakością
Jakość i jej ocena
Podstawy działań kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
Metody wspomagające TQM
Certyfikaty jakości i audyt

 

Rozdział 12. Zarządzanie wiedzą
Wiedza i jej znaczenie w zarządzaniu organizacją
Wiedza w zarządzaniu — pojęcia, rodzaje i procedury pozyskiwania
Zarządzanie wiedzą, czyli jak wykorzystać, absorbować i generować posiadane zasoby
Organizacje inteligentne jako organizacje oparte na zarządzaniu wiedzą
Kierunki rozwoju zarządzania wiedzą — pomiar wiedzy

 

Rozdział 13. Zarządzanie przez wirtualizację
Wirtualizacja i pojęcie organizacji wirtualnej
Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna
Strategia funkcjonowania organizacji wirtualnej i kierunki jej rozwoju
Rola wirtualizacji w usprawnianiu gospodarki zasobami ludzkimi

 

Rozdział 14. Informatyczna infrastruktura zarządzania
Informatyczna infrastruktura zarządzania jako element infrastruktury zarządzania
Systemy informatyczne zarządzania i ich rola w organizacji
Gospodarka elektroniczna i nowe wyzwania zarządzania
Co dalej z doskonaleniem infrastruktury zarządzania?

 

Bibliografia

 

Indeks

Jerzy Kisielnicki
Jerzy Kisielnicki

Jerzy Kisielnicki zajmuje się od wielu lat problematyką współczesnego zarządzania. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Uczelni Łazarskiego. W Uniwersytecie Warszawskim kieruje Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania, natomiast w Uczelni Łazarskiego jest kierownikiem Katedry Organizacji i Zarządzania oraz dyrektorem Centrum Kształcenia Podyplomowego. Od wielu lat jest członkiem: Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, różnych polskich międzynarodowych stowarzyszeń naukowych oraz komitetów redakcyjnych prestiżowych czasopism, jak „Information & Management” i „International Journal of Electronic Business”. Jest znanym doradcą polskich i międzynarodowych organizacji w zakresie usprawnień systemów zarządzania i zastosowań IT. Ma wieloletnią praktykę w kierowaniu dużymi przedsiębiorstwami. Jest autorem wielu książek i artykułów publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy