Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym

Jerzy Kisielnicki
ISBN: 978-83-208-2067-6
eISBN: 978-83-208-2286-1
Pages: 356
Publication date: 2014
Place publication: Warszawa
Publication: II
Binding: paperback
Format: B5
14.00
13.00
number copies:

Management has become an omnipresent element of social life and, at the same time, a field of science that requires knowledge from its various areas. One of the key strengths of the manual is in how it discusses interpenetration of these areas and relations between them. Moreover, the Author makes readers acquainted with problems of the theory of management and their practical usefulness, contemporary methods and techniques that support decision-making processes, and with modern organization structures and mechanisms working behind them. The lecture is consistent, the information properly systematic, with references to practice and an ever-changing environment. Finally, it is related to educational curricula adopted in some European Union member states and in the United States.

The book is intended for: students of various types of universities, managers, advisors and anybody who, upon their way up the career ladder steps, sense the urge to acquire or enrich their topical knowledge in the field of management.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Podstawy zarządzania organizacją

 

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe — nauka czy sztuka, czyli pierwszy dylemat nauk zarządzania
Zarządzanie
Kierownik
Organizacja

 

Rozdział 2. Miękkie i twarde podejście do współczesnego zarządzania, czyli drugi dylemat nauk zarządzania
Istota miękkiego i twardego podejścia do zarządzania
Elementy miękkiego zarządzania (etyka, kultura, kultowość)
Elementy twardego zarządzania i ich charakterystyka

 

Rozdział 3. Ewolucja teorii zarządzania
Szkoły zarządzania i ich prekursorzy
Szkoła klasyczna
Szkoła stosunków międzyludzkich
Szkoła ilościowo-systemowa
Zarządzanie informacją i wiedzą oraz podejście zintegrowane, czyli co dalej?

 

Rozdział 4. Proces decyzyjny i narzędzia go wspomagające
Istota i typy decyzji oraz procedury decyzyjne
Behawioralne aspekty decyzji
Typy decyzji i narzędzia wspomagające decyzje
Możliwości i ograniczenia stosowania sformalizowanych narzędzi wspomagania decyzji

 

Część II
Funkcje zarządzania

 

Rozdział 5. Planowanie — cele i metody
Planowanie — pojęcie i zakres, określanie celów i misji organizacji
Zarządzanie przez cele (ZPC)
Procedura planowania
Plan strategiczny i jego specyfika

 

Rozdział 6. Organizowanie
Struktura organizacyjna i zasady jej tworzenia
Typy struktur organizacyjnych
Problemy makrozarządzania w strukturach systemów organizacyjnych
Wybór i projektowanie struktury organizacyjnej
Organizowanie zespołów ludzkich, czyli cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi
Ścieżka kariery, czyli „mapa drogowa” kariery pracownika

 

Rozdział 7. Motywowanie i przewodzenie
Motywowanie pracowników
Przywództwo i władza w organizacji
Style przywództwa
Błędy i konflikty w organizacji
Podstawowe typy konfliktów i metody ich rozwiązywania

 

Rozdział 8. Kontrola
Pojęcie, cele i zadania kontroli
Formy kontroli
Controlling w organizacji
Warunki efektywnej kontroli

 

Część III
Transformacja organizacji, czyli dążenie do doskonałości

 

Rozdział 9. Zarządzanie zmianami
Podstawowe problemy zarządzania zmianami
Informacja jako podstawa zarządzania zmianami
System informacyjny zarządzania procesem zmian — budowa i wymagania
Zarządzanie zmianami — reengineering
Benchmarking jako metoda wspomagająca zarządzanie zmianami i proces reengineeringu
Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Rozdział 10. Zarządzanie projektami
Pojęcie i zakres
Metodyka i strategia projektowania
Proces analizy w zarządzaniu projektem
Struktura podziału pracy, czyli Work Breakdown Structure (WBS)
Realizacja projektu
Wdrożenie projektu

 

Rozdział 11. Zarządzanie jakością
Jakość i jej ocena
Podstawy działań kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
Metody wspomagające TQM
Certyfikaty jakości i audyt

 

Rozdział 12. Zarządzanie wiedzą
Wiedza i jej znaczenie w zarządzaniu organizacją
Wiedza w zarządzaniu — pojęcia, rodzaje i procedury pozyskiwania
Zarządzanie wiedzą, czyli jak wykorzystać, absorbować i generować posiadane zasoby
Organizacje inteligentne jako organizacje oparte na zarządzaniu wiedzą
Kierunki rozwoju zarządzania wiedzą — pomiar wiedzy

 

Rozdział 13. Zarządzanie przez wirtualizację
Wirtualizacja i pojęcie organizacji wirtualnej
Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna
Strategia funkcjonowania organizacji wirtualnej i kierunki jej rozwoju
Rola wirtualizacji w usprawnianiu gospodarki zasobami ludzkimi

 

Rozdział 14. Informatyczna infrastruktura zarządzania
Informatyczna infrastruktura zarządzania jako element infrastruktury zarządzania
Systemy informatyczne zarządzania i ich rola w organizacji
Gospodarka elektroniczna i nowe wyzwania zarządzania
Co dalej z doskonaleniem infrastruktury zarządzania?

 

Bibliografia

 

Indeks

Jerzy Kisielnicki
Jerzy Kisielnicki

Jerzy Kisielnicki for many years has dealt with problems of contemporary management. Full Professor of the University of Warsaw, Warsaw University of Technology and Lazarski University. In the University of Warsaw he heads the Chair of Information Systems of Management, and in Lazarski University he is head of the Chair of Organization and Management, and the Director of the Postgraduate Education Center. Long-standing member of: the Committee of Sciences on Organization and Management, PAN (Polish Academy of Sciences), National Accreditation Commission, various Polish and international scientific associations and editorial committees of prestigious magazines, including “Information & Management”, and “International Journal of Electronic Business”. Renowned advisor of Polish and international organizations in the area of improvements to management systems and IT applications. Has many years of practice in managing large enterprises. Author of many books and articles published in Polish and foreign magazines.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended