Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw

Redakcja naukowa Beata Stępień
ISBN: 978-83-208-2320-2
Liczba stron: 246
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90 zł
50.92
Najniższa cena z 30 dni: 50.92
liczba egzemplarzy:

Z przykładów przytoczonych w książce Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw wyłania się obraz dużego, ale niewykorzystanego na rynku międzynarodowym potencjału polskich przedsiębiorstw. Kwalifikacje, połączone z wiarą we własne siły, mają zatem decydujące znaczenie w podejmowaniu działań w zakresie internacjonalizacji.  


Niniejsza monografia nie jest popularnonaukowym zbiorem jedynie słusznych reguł i wskazówek, jak zarządzać firmą, aby osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej.  Gdyby uprawianie biznesu polegało jedynie na stosowaniu się do wytycznych teoretyków, byłoby być może mniej wolne od frustracji i upadłości, ale prawdopodobnie nie przyniosłoby spektakularnych rozwiązań, pozwalających zarabiać pieniądze wbrew głoszonym regułom, i nie odkryto by zbyt wielu nowych obszarów dla ludzkiej aktywności gospodarczej. 


Jaka jest więc ostateczna, najistotniejsza puenta prowadzonych w niniejszej książce rozważań? 
Pokornie zgłębiaj teorię internacjonalizacji i zarządzania międzynarodowego, ucz się od najlepszych w biznesie, ale nie myśl, że sukces jest przypisany tylko im. Wszystko zależy od Twoich umiejętności, wiedzy, determinacji i entuzjazmu. Biznes nie musi być lokalny, bo  od stuleci nie uznaje granic za  barierę.


Książka jest przeznaczona dla kadry naukowej i studentów uczelni ekonomicznych, praktyków i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania międzynarodowego.

 

Wstęp 

1. Ścieżki internacjonalizacji przedsiębiorstw — czy istnieje polski model ekspansji? 

1.1. Bariery internacjonalizacji z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw 

1.2. Formy ekspansji międzynarodowej 

1.3. Przegląd teorii internacjonalizacji 

1.4. Przydatność teorii internacjonalizacji do wyjaśniania ekspansji MŚP 

1.5. Próby teoretycznego wyjaśnienia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw z gospodarek rozwijających się 

1.6. Strategie internacjonalizacyjne polskich przedsiębiorstw — wyniki opublikowanych badań

1.7. Sposoby internacjonalizacji — analiza studiów przypadków polskich firm 

1.7.1. Internacjonalizacja jako droga do innych celów strategicznych — Mechtex Sp. z o.o

1.7.2. Uczestnictwo w sieci międzynarodowej — CCC S.A

1.7.3. Dynamiczna ekspansja — born global (Booksy) 

Podsumowanie 

Bibliografia 

2. W poszukiwaniu zagranicznego partnera — racjonalizm czy ograniczona racjonalność? 

2.1. Teoretyczne podstawy wyboru partnera zagranicznego

2.2. Metodyka wyboru partnera zagranicznego 

2.2.1. Gelg Sp. z o.o. — studium przypadku .

2.2.2. Partners in Progress Sp. z o.o. i Bullet Solutions 

Podsumowanie 

Bibliografia 

3. Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw 

3.1. Teoretyczne koncepcje czynników międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw 

3.2. W poszukiwaniu źródeł międzynarodowej konkurencyjności — metodyka i próba badawcza 

3.3. Zestawienie kluczowych czynników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw — wyniki badań 

3.4. Model polskich przedsiębiorstw szybko rosnących 

3.5. Dyskusja wokół modeli ponadprzeciętnego wzrostu przedsiębiorstw 

Podsumowanie 

Bibliografia 

4. Międzynarodowa współpraca konkurentów — polskie przejawy kooperencji 

4.1. Kooperencja — podstawowa charakterystyka 

4.2. Kooperencja w ujęciu teoretycznym

4.2.1. Teoria gier 

4.2.2. Model PARTS .

4.2.3. Teoria kosztów transakcyjnych (TKT) 

4.2.4. Teoria zasobowa 

4.2.5. Teoria kapitału społecznego 

4.3. Warunki trwałości i sukcesu kooperencji 

4.4. Kooperencja międzynarodowa — szansa, wyzwanie czy dodatkowe trudności?

4.5. Obszary międzynarodowej współpracy konkurentów — analiza studiów przypadków spoza Polski 

4.5.1. Badania i rozwój — przesłanka łączenia zasobów 

4.5.2. Badania i rozwój — przesłanka tworzenia zasobów 

4.5.3. Budowa wspólnych sieci produkcji i dystrybucji 

4.5.4. Wspólne kampanie marketingowe

4.6. Międzynarodowa kooperencja z polskiej perspektywy 

4.7. Międzynarodowa kooperencja polskich przedsiębiorstw — studia przypadków 

4.7.1. Zelmer S.A. i Philips NV 

4.7.2. Selvita S.A. i Berlin-Chemie AG (koncern Menarini)

4.7.3. BlueStream i Mintie Corporation of Scandinavia AS 

Podsumowanie

Bibliografia 

5. Rodzinni giganci — ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw rodzinnych

5.1. Wprowadzenie do tematyki

5.2. Przedsiębiorstwa rodzinne — istota i cechy charakterystyczne 

5.3. Przedsiębiorstwa rodzinne w świetle teorii zarządzania 

5.3.1. Teoria zasobowa 

5.3.2. Teoria agencji 

5.4. Typy przedsiębiorstw rodzinnych 

5.5. Proces sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych 

5.6. Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw rodzinnych 

5.7. Podejście do internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw rodzinnych — analiza studiów przypadków 

5.7.1. Strategia internacjonalizacji firmy INGLOT 

5.7.2. Strategia internacjonalizacji firmy Drutex S.A.

5.7.3. Strategia internacjonalizacji firmy Grupa Nowy Styl 

5.7.4. Strategia internacjonalizacji firmy VOX 

Podsumowanie 

Bibliografia 

6. Znaczenie przywództwa w zarządzaniu międzynarodowym — przykłady polskich przedsiębiorstw 

6.1. Wprowadzenie 

6.2. Kompetencje przywódcze 

6.3. Wyznaczenie kierunku jako kluczowa rola przywódcy 

6.4. Przyjmowanie szerokiej perspektywy 

6.5. Zarządzanie oparte na zadowoleniu klienta 

6.6. Przewodzenie zmianom 

6.7. Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wartościach 

6.8. Zarządzanie różnorodnością 

6.9. Budowanie marki osobistej lidera 

6.10. Planowanie sukcesji 

6.11. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa 

Podsumowanie 

Bibliografia 

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw 

7.1. Rozwój badań w dziedzinie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 

7.2. Cechy charakterystyczne zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach 

7.3. Wpływ internacjonalizacji na kształtowanie funkcji personalnej małych i średnich przedsiębiorstw 

7.4. Wpływ umiędzynarodowienia na zarządzanie personelem w ma¬łych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce — analiza studiów przypadków 

7.4.1. Przedsiębiorstwo rodzinne „Moda” 

7.4.2. Przedsiębiorstwo rodzinne DARPOL Sp. z o.o. Sp.k. 

Podsumowanie 

Bibliografia 

8. Możliwości pozyskania kapitału udziałowego przez małe i średnie przedsiębiorstwa na europejskich rynkach giełdowych 

8.1. Pojęcie luki kapitałowej 

8.2. Alternatywny system obrotu jako kanał dostępu do kapitału udziałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw 

8.3. Wybrane europejskie rynki giełdowe dla małych i średnich przedsiębiorstw 

8.3.1. Alternatywny system obrotu w Polsce — rynek NewConnect 

8.3.2. Alternatywny system obrotu w Niemczech 

8.3.3. Alternatywny system obrotu w Wielkiej Brytanii — AIM (Alternative Investment Market) 

8.3.4. Alternatywny system obrotu w Austrii — Dritter Markt 

8.3.5. Alternatywny system obrotu w Rumunii — BVB AeRO 

8.4. Emitenci alternatywnych rynków akcji — przykłady 

Podsumowanie 

Bibliografia 

9. Znaczenie nowych mediów i komunikacji marketingowej w zarządzaniu międzynarodowym 

9.1. Istota i znaczenie komunikacji marketingowej 

9.2. Komunikacja marketingowa na rynkach B2B i B2C 

9.3. Nowe media a zmiany w komunikacji marketingowej 

9.4. Cechy i znaczenie nowych mediów w komunikacji marketingowej 

9.5. Nowe media w działalności przedsiębiorstw na rynkach B2B i B2C 

9.6. Nowe media w działalności przedsiębiorstw na rynkach B2B i B2C — analiza studiów przypadków 

9.6.1. Lego (B2C, B2B) 

9.6.2. Nike (B2C) 

9.6.3. Toshiba (B2B) 

9.6.4. Kukliki FeltDesign Studio (B2C) 

9.6.5. Reserved (B2C) 

Podsumowanie

Bibliografia 

 
Redakcja naukowa Beata Stępień
Redakcja naukowa Beata Stępień

Dr hab. Beata Stępień, prof.  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Związana z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego. Problematyka badawcza: analiza instytucjonalna przedsiębiorstw międzynarodowych, strategia i operacje przedsiębiorstw międzynarodowych, organizacja handlu zagranicznego, problematyka tworzenia, komunikacji i dostarczania wartości dla klienta – perspektywa międzynarodowa, działalność sektora dóbr luksusowych. Autorka ponad 130 publikacji naukowych o tematyce biznesu międzynarodowego i tworzenia wartości dla klienta.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł