Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie produkcją i usługami

Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka
ISBN: 978-83-208-2149-9
Liczba stron: 396
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
liczba egzemplarzy:

W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, za pomocą których zasoby tych systemów są przekształcane w gotowe produkty. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji, a także dla studentów innych wyższych uczelni i pracowników przedsiębiorstw.

 

Zasadnicza treść podręcznika jest zawarta w 14 rozdziałach. Autorzy przedstawili obszar zagadnień, z którymi w codziennej praktyce zawodowej spotyka się inżynier procesu. Niektóre zagadnienia zostały ujęte w szerszym zakresie, inne zaś ― zawężone, gdyż można je uzupełnić, korzystając z innych podręczników serii ZIP. Treść książki Zarządzanie produkcją i usługami jest zgodna ze standardami nauczania tego przedmiotu na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Zawartość rozdziałów uzupełniają przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne. Zamieszczone pytania i zadania kontrolne umożliwią Czytelnikowi samokontrolę stopnia opanowania wiedzy zawartej w danym rozdziale książki. Ponieważ w trakcie studiowania podręcznika Czytelnik może się zetknąć z pewnymi nieznanymi określeniami, dlatego na końcu książki Autorzy zamieścili słownik ważniejszych pojęć.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne
1.1. Rozwój historyczny i przyszłość przedsiębiorstw
1.2. Globalizacja, system gospodarczy i system produkcyjny
1.3. Zadania i techniki zarządzania
1.4. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 2. Istota zarządzania produkcją i usługami
2.1. Pojęcie systemu produkcyjnego (usługowego)
2.2. Pojęcie zarządzania produkcją i działalnością usługową
2.3. Doskonalenie systemu produkcyjnego
2.4. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Produkt — wyrób lub usługa
3.1. Produkt
3.2. Usługa
3.2.1. Cechy usługi
3.2.2. Klasyfikacja usług
3.2.3. Znaczenie usług dla gospodarki
3.2.4. Rozumienie i zaspokajanie potrzeb klienta
3.3. Cykl życia produktu na rynku
3.3.1. Cykl życia wyrobu
3.3.2. Cykl życia usługi
3.4. Powiązanie projektowania produktów z marketingiem i wytwarzaniem
3.5. Wartość produktu dla klienta
3.6. Kryteria projektowania wyrobów
3.6.1. Kryteria konstrukcyjne projektowania wyrobów
3.6.2. Kryteria wytwórcze projektowania wyrobów
3.6.3. Kryteria eksploatacyjne projektowania wyrobów
3.7. Kryteria projektowania usług
3.8. Projektowanie wyrobów
3.8.1. Współpraca z klientem w procesie przygotowania wyrobu
3.8.2. Tradycyjny (sekwencyjny) rozwój wyrobu
3.8.3. Projektowanie współbieżne
3.8.4. Innowacje i modyfikacja wyrobów oraz nowoczesne metody ich wytwarzania
3.9. Opracowywanie nowych usług
3.9.1. Projektowanie usług
3.9.2. Zarządzanie projektowaniem usług
3.9.3. Przyczyny niepowodzeń wprowadzonych usług
3.10. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 4. Proces
4.1. Przygotowanie produkcji
4.2. Projektowanie procesów
4.2.1. Informacje wejściowe do projektowania procesów systemu produkcyjnego
4.2.2. Projektowanie operacji technologicznych
4.2.3. Projektowanie procesów pomocniczych
4.3. Organizacja przepływu strumienia materiałów w systemie produkcyjnym
4.4. Kooperacja między systemami produkcyjnymi
4.5. Jakość procesów
4.6. Metody optymalizacyjne stosowane podczas projektowania procesów
4.7. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 5. Przedsiębiorstwo — lokalizacja i projektowanie
5.1. Wybór lokalizacji przedsiębiorstwa
5.1.1. Strategie lokalizacji
5.1.2. Kryteria wyboru lokalizacji
5.1.3. Metody oceny miejsca lokalizacji
5.2. Lokalizacja usług
5.2.1. Czynniki mające wpływ na wybór lokalizacji usług
5.2.2. Techniki ustalania lokalizacji usług
5.3. Projektowanie systemu produkcyjnego
5.3.1. Struktura organizacyjna
5.3.2. Struktura produkcyjna
5.3.3. Struktura przestrzenna systemu produkcyjnego
5.3.4. Projektowanie procesu logistycznego
5.4. Możliwości produkcyjne — obliczanie i zarządzanie zdolnością produkcyjną
5.4.1. Długookresowe planowanie zdolności produkcyjnej
5.4.2. Krótkookresowe planowanie zdolności produkcyjnej
5.5. Specyfika przedsiębiorstwa usługowego związana z procesem świadczenia usług i zasobami
5.5.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw usługowych i grupowanie stanowisk pracy
5.5.2. Zarządzanie kolejkami w usługach i modele struktury kolejki
5.5.3. Zarządzanie relacjami z klientami w usługach (CRM)
5.5.4. Zarządzanie wiedzą w organizacjach usługowych
5.5.5. Zarządzanie potencjałem usługowym
5.6. Organizacja obsługi eksploatacyjnej zasobów technicznych przedsiębiorstwa
5.6.1. Czynniki powodujące uszkodzenia
5.6.2. Obsługa techniczna
5.6.3. Ogólne zasady organizacji napraw
5.7. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 6. Istota planowania i sterowania produkcją i realizacją usług
6.1. Wprowadzenie do planowania i sterowanie produkcją
6.1.1. Planowanie jako jedna z funkcji zarządzania. Klasyfikacje planów
6.1.2. Przepływ informacji i decyzji w planowaniu
6.1.3. Planowanie i sterowanie produkcją
6.2. Planowanie produkcji
6.2.1. Hierarchia i zakres planów produkcji
6.2.2. Planowanie ogólnozakładowe
6.2.3. Planowanie międzykomórkowe (międzywydziałowe)
6.2.4. Planowanie wewnątrzkomórkowe (wewnątrzwydziałowe)
6.3. Sterowanie produkcją
6.3.1. Funkcje sterowania produkcją
6.3.2. Schemat sterowania produkcją
6.3.3. Metody sterowania produkcją
6.4. Normatywy przepływu produkcji
6.5. Specyfika sterowania realizacją usług
6.5.1. Sterowanie realizacją świadczenia usług
6.6. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 7. Planowanie zagregowane — ogólnozakładowe
7.1. Planowanie strategiczne i strategia produkcyjna
7.2. Produkcja na zapas i produkcja na zamówienie
7.3. Prognozowanie popytu
7.3.1. Cele prognozowania w przedsiębiorstwie
7.3.2. Metody prognozowania popytu
7.3.3. Ocena trafności prognozy
7.4. Planowanie zagregowane
7.5. Główny harmonogram produkcji
7.6. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 8. Planowanie i sterowanie międzykomórkowe
8.1. Cele międzykomórkowego sterowania produkcją
8.2. Sterowanie według cyklu produkcyjnego
8.3. Sterowanie według taktu produkcji
8.4. Podstawowe systemy sterowania produkcją
8.4.1. Systemowe podejście do sterowania produkcją — systemy ssące i tłoczące
8.4.2. Systemy klasy MRP, MRPII i ERP
8.4.3. System Just-In-Time (JIT) — dokładnie na czas
8.4.4. System zoptymalizowanego przepływu produkcji (OPT)
8.4.5. Porównanie MRPII, JIT i OPT
8.5. Sterowanie procesem logistycznym i zarządzanie łańcuchem dostaw
8.6. Zarządzanie łańcuchem dostaw w usługach
8.6.1. Dostawy dokładnie na czas w usługach
8.6.2. Zarządzanie informacjami w łańcuchu dostaw i elektroniczna wymiana danych
8.7. Planowanie remontów i obsługi eksploatacyjnej (technicznej) maszyn i urządzeń
8.8. Specyfika planowania i sterowania produkcją jednostkową
8.9. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Sterowanie wewnątrzkomórkowe
9.1. Cele wewnątrzkomórkowego sterowania produkcją
9.2. Sterowanie według harmonogramów operacyjnych
9.3. Sterowanie procesami pomocniczymi
9.3.1. Harmonogram dostaw
9.3.2. Harmonogram obciążenia środków transportu
9.4. Sterowanie jakością w produkcji
9.4.1. Wprowadzenie
9.4.2. Zmienne losowe w procesach
9.4.3. Statystyczna kontrola procesu
9.5. Metody zarządzania realizacją usług — modele struktury kolejek
9.5.1. Jednokanałowy system obsługi
9.5.2. Wielokanałowy system obsługi
9.6. Zarządzanie jakością usług
9.6.1. Parametry jakości usług
9.6.2. Ocena jakości świadczonych usług i mierniki jakości w sektorze usługowym
9.7. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Zarządzanie zapasami w warunkach popytu niezależnego
10.1. Rodzaje materiałów
10.2. Funkcje zapasów
10.3. Podstawowe pojęcia i normatywy stosowane w zarządzaniu zapasami
10.3.1. Popyt zależny i niezależny
10.3.2. Podstawowe normatywy w sterowaniu zapasami
10.3.3. Koszty zapasów
10.3.4. Ekonomiczna wielkość zamówienia
10.4. Klasyfikacja zapasów ze względu na wielkość zużycia
10.5. Systemy zarządzania zapasami
10.5.1. System zarządzania zapasami ze stałym okresem dostawy
10.5.2. System zarządzania zapasami ze stałą wielkością dostawy
10.5.3. Inne systemy zarządzania zapasami
10.5.4. Dostawy w systemie JIT
10.6. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 11. Analiza i modelowanie procesów
11.1. Ogólna charakterystyka podejścia procesowego
11.2. Mapy procesu
11.2.1. Mapa procesu wytwórczego
11.2.2. Mapa aktywności zasobów
11.3. Modele procesu
11.4. Zasady opracowania map strumienia wartości
11.5. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 12. Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją i usługami
12.1. Trendy i tendencje w zarządzaniu produkcją
12.1.1. Wyzwania dla zarządzania produkcją
12.1.2. Podejście procesowe do zarządzania produkcją
12.2. Współczesne koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu produkcją
12.2.1. Metoda 5S — podstawa współczesnych systemów zarządzania produkcją
12.2.2. Kaizen — ciągłe doskonalenie
12.2.3. Szczupłe wytwarzanie (LM)
12.2.4. Teoria ograniczeń (TOC)
12.2.5. Kompleksowe produktywne utrzymanie maszyn i urządzeń (TPM)
12.2.6. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
12.2.7. Six Sigma
12.2.8. Inne koncepcje wykorzystywane w zarządzaniu produkcją
12.3. Wytwarzanie na światowym poziomie (WCM)
12.4. Nowoczesne kierunki zarządzania usługami
12.4.1. E-gospodarka
12.4.2. Rola wiedzy w organizacjach
12.4.3. Outsourcing
12.5. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 13. Aspekty humanizacyjne zarządzania produkcją i usługami
13.1. Motywowanie pracowników, teorie motywacji i strumenty motywacji
13.2. Systemy wynagrodzeń
13.3. Planowanie zatrudnienia i obsady stanowisk
13.4. Planowanie rozwoju kadr i szkolenia
13.5. Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
13.6. Motywacyjne metody organizacji pracy
13.7. Aspekty humanizacyjne zarządzania usługami
13.8. Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 14. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami
14.1. Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji i prac inżynierskich
14.2. Komputerowe wspomaganie planowania i sterowania produkcją
14.3. Komputerowe wspomaganie zarządzania usługami
14.3.1. Ogólne wiadomości o SIZ mogących znaleźć zastosowanie we wspomaganiu działalności usługowej
14.3.2. Przykładowe SIZ dostępne na rynku i wspomagające działalność usługową
14.4. Pytania i zadania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

Edward Pająk

Dr hab. inż. Edward Pająk, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej jest pracownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP, a także członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji PAN oraz Komisji Budowy Maszyn Oddziału Poznańskiego PAN. Zainteresowania naukowe dotyczą szeroko rozumianego powiązania między zaawansowanymi technologiami stosowanymi we współczesnych systemach produkcyjnych a zarządzaniem produkcją tych systemów. Jest autorem wielu publikacji związanych z dziedziną zainteresowań naukowych, w tym podręczników akademickich i monografii, patentów i rozwiązań wdrożonych w przemyśle.

Marek Klimkiewicz

Dr hab. inż. Marek Klimkiewicz, prof. SGGW pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Organizacji SGGW w Warszawie. Zajmuje się problemami eksploatacji technicznej. Kierował kilkoma projektami badawczymi. Ma doświadczenie praktyczne w zarządzaniu działalnością usługową. Przez 10 lat kierował serwisem aparatury paliwowej. W latach 2007-2012 pełnił funkcję kierownika Zakładu Infrastruktury Technicznej, a latach 2009-2012 funkcję kierownika Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW. Jego działalność naukowa obejmuje m.in. zastosowanie metod sztucznej inteligencji w usprawnianiu procesów obsługi technicznej maszyn i urządzeń. Jest autorem lub współautorem ponad 140 publikacji, w tym kilku podręczników i skryptów, oraz kilku patentów i wzorów użytkowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Anna Kosieradzka

Dr inż. Anna Kosieradzka jest prodziekanem ds. studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pełni także funkcję przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Działalność naukowo-badawcza obejmuje zagadnienia organizacji przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania produkcją, produktywności systemów produkcyjnych oraz metod poprawy produktywności. Jest autorką lub współautorką 4 książek, 2 skryptów akademickich, ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach oraz opracowań wdrożeniowych. Brała udział w projektach dla przemysłu z zakresu zarządzania produkcją i poprawy produktywności, a także w projektach rozwojowych dla organizacji publicznych.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł