Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zarządzanie projektem

Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski
ISBN: 978-83-208-2080-5
eISBN: 978-83-208-2399-8
Liczba stron: 376
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
64.90 zł
55.17
Najniższa cena z 30 dni: 55.17
54.90
liczba egzemplarzy:

Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Zarządzanie projektami we współczesnym świecie nabrało więc szczególnego znaczenia, zwłaszcza w obliczu intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Obecnie stanowi ono rozbudowaną i kompletną dziedzinę wiedzy, charakteryzującą się m.in. sprawdzonymi w praktyce metodami oraz efektywnym systemem kształcenia. Bardzo istotna jest także rola menedżerów projektu (osób o szczególnych predyspozycjach osobowościowych), którzy muszą mieć na tyle wysokie kwalifikacje, aby sprawnie zarządzać takimi podstawowymi parametrami projektu, jak: zamierzony wynik, zakres, koszty, zasoby, czas, jakość, ryzyko. Właśnie m.in. Tym zagadnieniom jest poświęcona niniejsza książka.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Podstawy zarządzania projektem
1.1. Projekt, jego istota i cechy charakterystyczne
1.2. Historia wiedzy o zarządzaniu projektem
1.3. Podstawowe parametry projektów
1.4. Rodzaje projektów i ich cykl życia
1.5. Inicjowanie projektu, rozpoznanie i opis potrzeby
1.6. Definiowanie projektu i jego struktura logiczna
1.7. Produkty projektu, wymagania funkcjonalne i techniczne
1.8. Zakres projektu, struktura podziału pracy
1.9. Procesy w cyklu życia projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 2. Organizacyjne aspekty zarządzania projektem
2.1. Rozpoczynanie projektu, kierownik projektu — obowiązki i kwalifikacje
2.2. Dobór zespołu projektowego i podział pracy
2.3. Interesariusze projektu i ich rola w projekcie
2.4. Struktury organizacyjne przy realizacji projektów
Pytania kontrolne

 

Rozdział 3. Zarządzanie czasem i zasobami w projekcie
3.1. Metody zarządzania projektami (elementy teorii grafów)
3.2. Techniki sieciowe
3.2.1. Wyodrębnienie elementów składowych
3.2.2. Ustalenie relacji między elementami składowymi
3.2.3. Sieci CPM
3.2.4. Sieci PERT
3.3. Zarządzanie czasem
3.3.1. Określenie czasów trwania elementów składowych projektu
3.3.2. Wyznaczenie zapasów czasu i ścieżki krytycznej
3.4. Zarządzanie zasobami
3.4.1. Przydział zasobów materialnych, technicznych oraz ludzkich
3.4.2. Zagadnienie ograniczeń w zarządzaniu zasobami projektu
3.5. Harmonogram projektu, wykres Gantta
3.6. Optymalizacja planu projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 4. Zarządzanie finansami w projekcie
4.1. Wprowadzenie do zarządzania finansami w projekcie
4.2. Planowanie kosztów projektu, metody
4.3. Budżet projektu, rodzaje budżetów
4.4. Przepływ środków finansowych w projekcie
4.5. Realizacja projektu w ujęciu finansowym
4.5.1. Zabezpieczanie źródeł finansowania
4.5.2. Ewidencja kosztów
4.5.3. Monitorowanie i kontrola ponoszonych kosztów
4.6. Ocena realizacji projektu
4.6.1. Analiza wartości uzyskanej
4.6.2. Szacunek kosztu zakończenia projektu
4.7. Ocena efektywności finansowej realizacji projektu
4.8. Podsumowanie
Pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Jakość projektu
5.1. Jakość procesu realizacji projektu
5.2. Jakość wyniku projektu
5.3. Metody pomiaru jakości projektu
5.4. Zarządzanie jakością w projekcie
5.4.1. Narzędzia i techniki
5.4.2. Normy ISO 10006
Pytania kontrolne

 

Rozdział 6. Ryzyko w projekcie
6.1. Istota i przyczyny ryzyka
6.2. Identyfikacja i ocena ryzyka, macierz ryzyka
6.3. Procesy zarządzania ryzykiem
6.4. Reagowanie na ryzyko
Pytania kontrolne

 

Rozdział 7. Wdrażanie prac projektowych
7.1. Realizacja projektu
7.1.1. Zatwierdzenie projektu
7.1.2. Zarządzanie postępem prac i uaktualnianie harmonogramu prac
7.1.3. Przegląd projektu: czas realizacji projektu, pracochłonność, koszty
7.2. Zarządzanie zmianą w projekcie
7.2.1. Klasyfikacja zmian
7.2.2. Zatwierdzanie zmian
7.2.3. Dokumentacja zmiany
7.3. Komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu
7.3.1. Znaczenie i rola komunikacji w projekcie
7.3.2. Planowanie przepływu informacji w projekcie
7.3.3. Rodzaje i metody komunikacji w projekcie
7.4. Metody sprawozdawczości podczas realizacji projektu
7.4.1. Rodzaje dokumentów sprawozdawczych
7.4.2. Raportowanie przebiegu projektu
7.4.3. Raport zamykający projekt
7.5. Ocena i zamknięcie projektu
7.5.1. Ocena postępu prac w projekcie
7.5.2. Weryfikacja projektu
7.5.3. Zamknięcie projektu
7.5.4. Przegląd powykonawczy projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 8. Metodyki zarządzania projektami — przegląd
8.1. Metodyka według PMBOK Guide
8.2. Metodyka PRINCE2TM
8.3. Metodyka ZCP
8.4. Metodyka według IPMA
8.5. Metodyki adaptacyjne — zwinne
8.6. Podsumowanie
Pytania kontrolne

 

Rozdział 9. Informatyczne systemy zarządzania projektami
9.1. Istota komputerowego wspomagania zarządzania projektami
9.1.1. Możliwości zastosowania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami
9.1.2. Kryteria wyboru narzędzi do zarządzania projektami
9.2. Komputerowe wspomaganie realizacji projektu
9.2.1. Zarządzanie projektami z wykorzystaniem systemów ERP i PDM
9.2.2. Aplikacje zarządzania projektami
9.2.3. Kierunki rozwoju oprogramowań do zarządzania projektami
9.3. Przykład wykorzystania oprogramowania Microsoft Project do zarządzania projektem
9.3.1. Definiowanie zadań projektu
9.3.2. Definiowanie zasobów w projekcie
9.3.3. Przydzielanie zasobów do zadań
9.3.4. Utworzenie harmonogramu projektu
9.3.5. Definiowanie kosztów projektu
9.3.6. Śledzenie postępów projektu
9.3.7. Raportowanie przebiegu projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 10. Konkursy i przetargi
10.1. Wybór wniosku projektowego do dofinansowania — tryb konkursowy uruchamiania wdrażania projektu
10.2. Procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu
Pytania kontrolne

 

Rozdział 11. Przykłady projektów
11.1. Projekty inwestycyjne twarde
11.2. Projekty organizacyjne miękkie

 

Podsumowanie

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

Marek Wirkus

Dr hab. inż. Marek Wirkus jest profesorem w Katedrze Inżynierii Zarządzania Operacyjnego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Specjalista z obszaru zarządzania operacyjnego i zarządzania projektami pracujący również jako niezależny konsultant i szkoleniowiec w zakresie realizacji procesów i projektów różnych branż. Kierownik wielu projektów, w tym współfinansowanych z UE. Twórca i realizator wielu szkoleń i studiów podyplomowych z obszaru zarządzania projektami, realizowanych na Politechnice Gdańskiej lub na zamówienie przedsiębiorstw. Autor lub współautor wielu publikacji na temat zarządzania projektami, m.in. zarządzania wieloma projektami jednocześnie (monografia habilitacyjna). Członek IPMP Polska oraz Sekcji Zarządzania Projektami i Wiedzą Produkcyjną Komitetu Inżynierii Produkcji PAN.

Henryk Roszkowski

Dr inż. Henryk Roszkowski jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej oraz doktorem nauk rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w której pracuje od 1972 r. (obecnie na stanowisku wykładowcy). Był arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych w latach 1995-2004. Ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami: Unii Europejskiej, Banku Światowego, krajowych organizacji samorządowych, ministerstw i podmiotów prywatnych.

Ewa Dostatni

Dr hab. inż. Ewa Dostatni jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Inżynierii Produkcji Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej. Przewodnicząca Oddziału w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Komitetu Sterującego Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Należy również do Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Od roku 2020 pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji w tym monografii, podręczników akademickich oraz artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z bazy JCR. Promotor ponad 140 prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich oraz na studiach podyplomowych. Wykonawca w 43 projektach (w tym kierownik w 9) międzynarodowych i krajowych finansowanych m.in. przez Unię Europejską (Programy Ramowe), Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obszarem tematycznym prowadzanych prac naukowych są metody organizacji procesu projektowania w zintegrowanym rozwoju wyrobu, w szczególności proekologiczne projektowanie wyrobów z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz metod inwentycznych. Swoje prace prowadzi we współpracy z przemysłem. Wykonała 30 recenzji projektów i ekspertyz dla przedsiębiorców.

Wacław Gierulski

Dr hab. inż. Wacław Gierulski – profesor Politechniki Świętokrzyskiej, od wielu lat związany z Wydziałem Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki modelowania z ukierunkowaniem na zagadnienia inżynierii produkcji, obejmujące m.in. tematykę zarządzania projektem, zarządzania jakością, innowacyjności i komercjalizacji wiedzy oraz roli systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Cechą wyróżniającą budowanych modeli jest czerpanie pomysłów i stosowanie metod z innych obszarów wiedzy, np. równania różniczkowe lub notacja automatów komórkowych, a także ilościowe podejście inżynierskie ukierunkowane na praktyczne aspekty zastosowań.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł